×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Podmatrice i poddeterminante     Determinante     Računanje inverzne matrice


Laplaceov razvoj determinante

Neka $ D_{ij}$ označava determinantu podmatrice koja se dobije kada iz kvadratne matrice $ A$ ispustimo $ i$ -ti redak i $ j$ -ti stupac. Algebarski komplement ili kofaktor elementa $ a_{ij}$ je broj

$\displaystyle %
A_{ij}=(-1)^{i+j} D_{ij}.
$

Ako pribrojnike u formulama (2.8) ili (2.9) grupiramo po elementima koji se nalaze u $ i$ -tom retku dobijemo Laplaceov razvoj determinante po elementima $ i$ -tog retka,

$\displaystyle %
\det (A)=\sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij}.
$

Slično, ako pribrojnike grupiramo po elementima koji se nalaze u $ j$ -tom stupcu, tada dobijemo razvoj determinante po elementima $ j$ -tog stupca,

$\displaystyle %
\det (A)=\sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij}.
$

Na primjer, koristeći svojstva determinanti i Laplaceov razvoj imamo

\begin{displaymath}\begin{split}& \begin{vmatrix}-2&8&8&-4\\ 3&12&15&-3\\ 7&28&-...
...atrix}8&9&-3\\ 8&2&0\\ 20&16&-3 \end{vmatrix}=4032. \end{split}\end{displaymath}