×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Svojstva limesa     Niz realnih brojeva     Dva važna limesa


Cauchyjev niz

Prilikom dokazivanja konvergencije pomoću osnovne nejednadžbe konvergencije potrebno je poznavati limes niza. No, konvergenciju niza možemo ispitati i bez poznavanja limesa.

Definicija 6.7   Niz $ \{a_n\}$ je Cauchyjev niz ako

$\displaystyle %
(\forall \varepsilon > 0) (\exists n_{\varepsilon }\in \mathbb{...
...rall k\in \mathbb{N})
\textrm{ vrijedi } \vert a_{n+k}-a_n\vert<\varepsilon .
$

Teorem 6.8   Niz je konvergentan ako i samo ako je Cauchyjev.

Primjer 6.7   Niz $ a_n=\frac{1}{n}$ je Cauchyjev pa prema tome konvergira. Zaista,

$\displaystyle %
\left\vert \frac{1}{n+k}-\frac{1}{n}\right\vert< \varepsilon
\...
...c{1}{n+k}<\varepsilon
\Leftrightarrow \frac{1}{n}<\varepsilon +\frac{1}{n+k}.
$

Posljednja nejednakost je sigurno ispunjena čim je $ \frac{1}{n}<\varepsilon $ , odnosno možemo uzeti $ n_{\varepsilon }=[\frac{1}{\varepsilon }]+1$ .