×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Hiperbolne i area funkcije     Derivacije elementarnih funkcija     Logaritamsko deriviranje


Potencije

Derivacija potencije dana je s

$\displaystyle (x^r)'=rx^{r-1}, \qquad r\in \mathbb{R}, \ x>0.
$

Dokažimo ovu formulu: koristeći Teorem o deriviranju kompozicije 5.4 i formule za derivaciju eksponencijalne i logaritamske funkcije imamo

$\displaystyle (x^r)'=\big(e^{r\ln x}\big)' = e^{r\ln x} (r\ln x)'=
x^r r\frac{1}{x}=rx^{r-1}.
$

Formula za derivaciju potencije vrijedi i u svim ostalim slučajevima u kojima je $ x^r$ definirano (vidi poglavlje 4.6.2).

Zadatak 5.2   Nađite jednadžbe tangente i normale na krivulju $ y=\sqrt[3]{\sin(\ln x)}$ u točki $ x=e^{\pi/6}$ .