×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Eksponencijalna i logaritamska funkcija     Derivacije elementarnih funkcija     Potencije


Hiperbolne i area funkcije

Derivacije hiperbolnih funkcija iz poglavlja 4.6.9 lako dobijemo pomoću formule (5.5) i osnovnih pravila deriviranja:

$\displaystyle (\mathop{\mathrm{sh}}\nolimits x)'$ $\displaystyle =\mathop{\mathrm{ch}}\nolimits x,$ $\displaystyle \qquad$ $\displaystyle x\in \mathbb{R},$    
$\displaystyle (\mathop{\mathrm{ch}}\nolimits x)'$ $\displaystyle =\mathop{\mathrm{sh}}\nolimits x,$ $\displaystyle \qquad$ $\displaystyle x\in \mathbb{R},$    
$\displaystyle (\mathop{\mathrm{th}}\nolimits x)'$ $\displaystyle =\frac{1}{\mathop{\mathrm{ch}}\nolimits ^2 x},$ $\displaystyle \qquad$ $\displaystyle x\in \mathbb{R},$ (5.6)
$\displaystyle (\mathop{\mathrm{cth}}\nolimits x)'$ $\displaystyle =-\frac{1}{\mathop{\mathrm{sh}}\nolimits ^2 x},$ $\displaystyle \qquad$ $\displaystyle x\in \mathbb{R}\setminus\{0\}.$    

Derivacije area funkcija dobijemo primjenjujući Teorem o deriviranju inverzne funkcije 5.3 na formule (5.6):

$\displaystyle (\mathop{\mathrm{arsh}}\nolimits x)'$ $\displaystyle =\frac{1}{\sqrt{1+x^2}},$ $\displaystyle \qquad$ $\displaystyle x\in \mathbb{R},$    
$\displaystyle (\mathop{\mathrm{arch}}\nolimits x)'$ $\displaystyle =\frac{1}{\sqrt{x^2-1}},$ $\displaystyle \qquad$ $\displaystyle x\in (1,+\infty),$    
$\displaystyle (\mathop{\mathrm{arth}}\nolimits x)'$ $\displaystyle =\frac{1}{1-x^2},$ $\displaystyle \qquad$ $\displaystyle x\in (-1,1),$ (5.7)
$\displaystyle (\mathop{\mathrm{arcth}}\nolimits x)'$ $\displaystyle =\frac{1}{1-x^2},$ $\displaystyle \qquad$ $\displaystyle x\in (-\infty,-1) \cup (1,+\infty).$    

Zadatak 5.1  
a)
Opišite sličnosti i razlike između derivacija hiperbolnih i area funkcija i derivacija trigonometrijskih i arkus funkcija.
b)
Dokažite formule (5.6) i (5.7).
c)
Nađite asimptote funkcija u (5.7) i skicirajte te funkcije.


Eksponencijalna i logaritamska funkcija     Derivacije elementarnih funkcija     Potencije