×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Inverzna funkcija i područje     FUNKCIJE REALNE VARIJABLE     Limes slijeva i zdesna


Inverzna funkcija logaritamske funkcije

Odredite inverznu funkciju funkcije $ f$ zadane s

$\displaystyle f(x)=\log_a{\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)}, \quad a\in\langle 0,\infty\rangle\backslash\{1\}.$    

Rješenje. Funkcija $ f$ je strogo rastuća, jer je kompozicija strogo rastućih funkcija, pa ima inverz $ f^{-1}$ . Prema [*] [M1, teorem 1.1] je $ f\left[f^{-1}(x)\right]=x$ . Uz oznaku $ f^{-1}(x)=y$ , imamo $ f(y)=x$ , odnosno

$\displaystyle \log_a{\left[y+\sqrt{y^2+1}\right]}$ $\displaystyle =x,$    
$\displaystyle y+\sqrt{y^2+1}$ $\displaystyle =a^x,$    
$\displaystyle \sqrt{y^2+1}$ $\displaystyle =a^x-y,$    
$\displaystyle y^2+1$ $\displaystyle =a^{2x}-2a^xy+y^2,$    
$\displaystyle 2a^xy$ $\displaystyle =a^{2x}-1,$    
$\displaystyle y$ $\displaystyle =\frac{a^{2x}-1}{2a^x}.$    

Dakle, inverzna funkcija funkcije $ f$ je dana s

$\displaystyle f^{-1}(x)=\frac{a^{2x}-1}{2a^x}.$    


Inverzna funkcija i područje     FUNKCIJE REALNE VARIJABLE     Limes slijeva i zdesna