×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Kompozicija funkcija     FUNKCIJE REALNE VARIJABLE     Inverzna funkcija i područje


Nejednadžba s kompozicijom funkcija

Ako je $ f(x)=2^{-x}+1$ i $ g(x)=2x-1$ , riješite nejednadžbu

$\displaystyle \left(f\circ g\right)(x)<\left(g\circ f\right)(x).$    

Rješenje. Prema [*] [M1, definicija 1.9] vrijedi

$\displaystyle \left(f\circ g\right)(x)$ $\displaystyle =f\left(g(x)\right)=f\left(2x-1\right)= 2^{-(2x-1)}+1=2^{-2x+1}+1,$    
$\displaystyle \left(g\circ f\right)(x)$ $\displaystyle =g\left(f(x)\right)=g\left(2^{-x}+1\right)= 2\left(2^{-x}+1\right)-1=2^{1-x}+1.$    

Zadana nejednadžba stoga glasi

$\displaystyle 2^{-2x+1}+1<2^{1-x}+1,
$

odnosno

$\displaystyle 2^{-2x+1}<2^{1-x}.
$

Odatle slijedi $ -2x+1<1-x$ pa je $ x>0$ .