×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Volumen tetraedra     VEKTORSKA ALGEBRA I ANALITIČKA     Pramen ravnina


Jednadžba ravnine

Odredite jednadžbu ravnine koja prolazi točkom $ T_0(2,-1,3)$ i
a)
na koordinatnim osima odsijeca iste odsječke $ a\neq0$ .

b)
sadrži $ x$ -os.

c)
sadrži ishodište i točku $ T(1,1,1)$ .

Rješenje.

a)
Prema [*] [M1, poglavlje 3.14], segmentni oblik jednadžbe ravnine koja na koordinatnim osima odsijeca iste odsječke $ a\neq0$ je

$\displaystyle \frac{x}{a}+\frac{y}{a}+\frac{z}{a}=1.$

Ravnina prolazi točkom $ T_0$ pa njene koordinate zadovoljavaju jednadžbu ravnine. Vrijedi

$\displaystyle \frac{2}{a}+\frac{-1}{a}+\frac{3}{a}=1,$

odakle je $ a=4$ i jednadžba ravnine glasi

$\displaystyle x+y+z-4=0.$

b)
Prema [*] [M1, poglavlje 3.14], opći oblik jednadžbe ravnine je

$\displaystyle A x+B y+C z+D=0,$

gdje je vektor normale tražene ravnine $ \mathbf{n}=\{A, B, C\}$ . Budući da ravnina sadrži $ x$ -os, vektor normale $ \mathbf{n}$ je okomit na vektor $ \mathbf{i}=\{1,0,0\}$ . Tada je $ \mathbf{n} \cdot \mathbf{i}=0$ , odakle je $ A=0$ . Nadalje, ravnina sadrži ishodište $ O(0,0,0)$ pa je $ D=0$ . Dakle, jednadžba tražene ravnine je oblika

$\displaystyle B y+ C z=0,$

odnosno

$\displaystyle \frac{B}{C}\,y+z=0.$

Konačno, točka $ T_0$ leži u ravnini pa vrijedi

$\displaystyle \frac{B}{C}\cdot(-1)+3$ $\displaystyle =0,$    
$\displaystyle \frac{B}{C}=3$    

i jednadžba ravnine je

$\displaystyle 3y+z=0.$

c)
Zadana ravnina prolazi točkama $ O(0,0,0)$ , $ T(1,1,1)$ i $ T_0(2,-1,3)$ . Uz oznake $ O(x_1,y_1,z_1)$ , $ T(x_2,y_2,z_2)$ i $ T_0(x_3, y_3, z_3)$ , prema [*] [M1, poglavlje 3.14], jednadžba tražene ravnine je

$\displaystyle \begin{vmatrix}
x & y & z\\
1 & 1 & 1\\
2 & -1 & 3
\end{vmatrix}=0.$

Računanjem determinante na lijevoj strani dobivamo

$\displaystyle x(3+1)-y(3-2)+z(-1-2)=0,$

odnosno

$\displaystyle 4x-y-3z=0.$


Volumen tetraedra     VEKTORSKA ALGEBRA I ANALITIČKA     Pramen ravnina