×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Taylorov razvoj racionalne funkcije     NIZOVI I REDOVI     MacLaurinov razvoj logaritamske funkcije


MacLaurinov razvoj racionalne funkcije

Razvijte u MacLaurinov red funkciju $ f$ zadanu s

$\displaystyle f(x)=\frac{1+x}{(1-x)^3}$    

te odredite područje konvergencije dobivenog reda i izračunajte sumu reda

$\displaystyle 1-\frac{4}{3}+\frac{9}{9}-\frac{16}{27}+\frac{25}{81}-\cdots.$

Rješenje. Zadanu funkciju možemo zapisati u obliku

$\displaystyle f(x)=\frac{1+x}{(1-x)^3}=\frac{2+(x-1)}{-(x-1)^3}=-\frac{2}{(x-1)^3}-\frac{1}{(x-1)^2}=-2\,(x-1)^{-3}-(x-1)^{-2}.$    

Slijedi

$\displaystyle f'(x)$ $\displaystyle =(-2)(-3)(x-1)^{-4}-(-2)(x-1)^{-3},$    
$\displaystyle f''(x)$ $\displaystyle =(-2)(-3)(-4)(x-1)^{-5}-(-2)(-3)(x-1)^{-4},$    
$\displaystyle f'''(x)$ $\displaystyle =(-2)(-3)(-4)(-5)(x-1)^{-6}-(-2)(-3)(-4)(x-1)^{-5},$    

odakle zaključujemo

$\displaystyle f^{(n)}(x)$ $\displaystyle =(-2)(-3)\cdots [-(n+2)] (x-1)^{-(n+3)}-(-2)\cdots [-(n+1)](x-1)^{-(n+2)}$    
  $\displaystyle =(-1)^{n+1}(n+2)!\, (x-1)^{-(n+3)}-(-1)^{n}(n+1)!\,(x-1)^{-(n+2)},$    

pa je

$\displaystyle f^{(n)}(0)$ $\displaystyle =(-1)^{n+1}(n+2)! (-1)^{n+3}-(-1)^{n}(n+1)!(-1)^{n+2}$    
  $\displaystyle =(n+2)(n+1)n!-(n+1)n!$    
  $\displaystyle =[(n+2)-1](n+1) n!$    
  $\displaystyle =(n+1)^2n!.$    

Prema [*] [M1, teorem 6.18], MacLaurinov razvoj funkcije $ f$ glasi

$\displaystyle f(x)=1+\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)^2 x^n,$    

odnosno

$\displaystyle f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)^2 x^n.$ (6.11)

Budući je

$\displaystyle \lim_{n\to \infty}\left\vert\frac{a_{n+1}}{a_n}\right\vert=\lim_{...
...\frac{n+2}{n+1}\right)^2 \cdot \left\vert x\right\vert=\left\vert x\right\vert,$    

D'Alembertov kriterij povlači da dobiveni red konvergira za $ x\in\langle -1,1\rangle$ . U točkama $ x_1=-1$ i $ x_2=1$ red glasi

$\displaystyle \sum_{n=0}^{\infty}(n+1)^2,$

a taj red divergira jer ne zadovoljava nužan uvjet konvergencije. Dakle, područje konvergencije je $ \langle -1,1\rangle$ .

Za traženu sumu vrijedi

$\displaystyle 1-\frac{4}{3}+\frac{9}{9}-\frac{16}{27}+\frac{25}{81}-\cdots = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(n+1)^2}{3^n}.$    

Iz formule $ \eqref{razvoj2}$ za $ x=-\frac{1}{3}$ slijedi

$\displaystyle f\left(-\frac{1}{3} \right)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(n+1)^2}{3^n},$    

što zajedno s

$\displaystyle f\left(-\frac{1}{3} \right)=\frac{1+\left(-\frac{1}{3}\right)}{\l...
...\right) \right]^3}=\frac{\frac{2}{3}}{\left(\frac{4}{3} \right)^3}=\frac{9}{32}$    

daje

$\displaystyle 1-\frac{4}{3}+\frac{9}{9}-\frac{16}{27}+\frac{25}{81}-\cdots = \frac{9}{32}.$    


Taylorov razvoj racionalne funkcije     NIZOVI I REDOVI     MacLaurinov razvoj logaritamske funkcije