×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Tok funkcije IV     DERIVACIJE I PRIMJENE     Rješenja


Zadaci za vježbu

1.
Odredite derivaciju funkcije $ f$ zadane s:
a)
$ f(x)=\displaystyle x^2+x^3+\sin x$ ,
b)
$ f(x)=\displaystyle (x^2-x+1)(x^4+2)$ ,
c)
$ f(x)=\displaystyle\frac{x}{x^2+1}$ ,
d)
$ f(x)=\displaystyle\sqrt{x}+\pi$ ,
e)
$ f(x)=\displaystyle\frac{x^{n+1}}{n+1}-\frac{1}{n}$ ,
f)
$ f(x)=\displaystyle\frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt[3]{x}}$ ,
g)
$ f(x)=\displaystyle \sin x+\mathop{\mathrm{tg}}\nolimits x$ ,
h)
$ f(x)=\displaystyle \cos x\cdot (1+\mathop{\mathrm{ctg}}\nolimits x)$ ,
i)
$ f(x)=\displaystyle \arcsin x+\arccos x$ ,
j)
$ f(x)=\displaystyle e^x+2^x+\left(\frac{2}{3}\right)^x$ ,
k)
$ f(x)=\displaystyle \ln x+\log x$ ,
l)
$ f(x)=\displaystyle \frac{\mathop{\mathrm{ctg}}\nolimits x}{x\ln x}+3xe^x$ .

2.
Odredite derivaciju kompozicije funkcija $ f$ zadane s:
a)
$ f(x)=\displaystyle \ln (\sin x)$ ,
b)
$ f(x)=\displaystyle \sqrt{xe^x}$ ,
c)
$ f(x)=\displaystyle \sqrt{x^2-e^x}+\arcsin\frac{1}{x}$ ,
d)
$ f(x)=\displaystyle \ln\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$ ,
e)
$ f(x)=\displaystyle \frac{x^2+\sin 2x}{\ln x+\cos (2x+3)}$ ,
f)
$ f(x)=\displaystyle e^{-x}+2^{\sin \frac{x}{2}}+\sin ^2x$ ,
g)
$ f(x)=\displaystyle \ln\left( x-\sqrt{x^2+1}\right)$ ,
h)
$ f(x)=\displaystyle x\cdot\sqrt{\mathop{\mathrm{tg}}\nolimits x}$ ,
i)
$ f(t)=\displaystyle \left( \frac{t-2}{2t+1}\right)^9$ ,
j)
$ f(x)=\displaystyle \mathop{\mathrm{arctg}}\nolimits (\ln x)+\sqrt{\ln (x^2+1)}$ ,
k)
$ f(x)=\displaystyle\frac{1}{5^{x^2}}$ ,
l)
$ f(x)=\displaystyle e^{\sqrt{xe^x}}$ ,
m)
$ f(x)=\displaystyle\ln {\cos {\frac{x-1}{x}}}$ ,
n)
$ f(x)=\displaystyle4^{-\log_2 {\sqrt {1-x^2}}}$ ,
o)
$ f(x)=\displaystyle\frac{1}{2}\ln {\mathop{\mathrm{tg}}\nolimits {\frac{x}{2}}}- \frac{\cos x}{2\sin^2x}$ ,
p)
$ f(x)=\displaystyle\ln {\left(\frac{1+\sqrt {\sin x}}{1-\sqrt {\sin x}}\right)}+2\mathop{\mathrm{arctg}}\nolimits
{\sqrt {\sin{x}}}$ .

3.
Odredite derivaciju funkcije $ f$ zadane s:
a)
$ f(x)=\displaystyle x^{\sin x}$ ,
b)
$ f(x)=\displaystyle \frac{(x^2+2x+3)^{15}(2x+5)^{10}}{(5x-9)^{13}}$ ,
c)
$ f(x)=\displaystyle \ln\sqrt[x]{\sin x}$ ,
d)
$ f(x)=\displaystyle \frac{\sqrt{(x-2)(x-4)}}{(x+1)(x+3)}$ ,
e)
$ f(x)=\displaystyle \sqrt[x]{x}$ .

4.
Odredite derivaciju implicitno zadane funkcije:
a)
$ \displaystyle x^3y+xy^3=e^x$ ,
b)
$ \displaystyle \sqrt{x}+\sqrt{y}=\sqrt{2e}$ ,
c)
$ \displaystyle\left( x^2+y^2\right) y^2=a x^2$ ,
d)
$ \displaystyle x^3+y^3=3a x y$ ,
e)
$ \displaystyle e^{x^2+y^2}=\mathop{\mathrm{arctg}}\nolimits {\frac{y}{x}}$ .

5.
Izračunajte $ n$ -tu derivaciju funkcije $ f$ i njenu vrijednost u točki $ x_0$ ako je:
a)
$ f(x)=\displaystyle x^5 \textrm{ i } x_0=0$ ,
b)
$ f(x)=\displaystyle \cos x \textrm{ i } x_0=\pi$ ,
c)
$ f(x)=\displaystyle \ln\frac{1-4x}{1+4x} \textrm{ i } x_0=0$ .

6.
Odredite derivaciju parametarski zadane funkcije:
a)
$ \displaystyle x(t)=\frac{t(t+1)}{t+2},\quad y(t)=\frac{t^2-4t+1}{t}$ ,
b)
$ \displaystyle x(t)=\sqrt{\sin 3t},\quad y(t)=\left( \frac{t+3}{t-3}\right)^5$ .

7.
Odredite jednadžbu tangente i normale na krivulju $ \displaystyle y=\ln\cos x+1$ u točki s apscisom $ x_0=0$ .

8.
Iz točke $ T(4,1)$ povucite tangentu na krivulju $ \displaystyle y=\frac{x-1}{x}$ i odredite diralište.

9.
Odredite tangentu na parabolu $ \displaystyle y=x^2-7x+3$ paralelnu s pravcem $ \displaystyle 5x+y-3=0$ .

10.
Odredite jednadžbu tangente i normale na parabolu $ \displaystyle y=2x^2+4x$ u točkama u kojima parabola siječe $ x$ -os.

11.
Odredite jednadžbu tangente na krivulju $ y=\ln x$ koja prolazi ishodištem.

12.
Odredite jednadžbu tangente i normale na krivulju $ y=x^x$ u točki s apcisom $ x_0=1$ .

13.
Odredite jednadžbu tangente na krivulju $ \displaystyle y=\left( \sin
^2x+\frac{1}{2}\right)^{\mathop{\mathrm{tg}}\nolimits x}$ u točki s apscisom $ \displaystyle x_0=\frac{3\pi }{4}$ .

14.
Odredite jednadžbu tangente na krivulju $ x\mathop{\mathrm{arctg}}\nolimits y-y=0$ u točki s ordinatom $ y_0=1$ .

15.
Odredite jednadžbu tangente na cikloidu $ x=t-\sin t$ , $ y=1-\cos t$ u točki s $ \displaystyle t=\frac{\pi}{2}$ .

16.
Primjenom L'Hospitalovog pravila izračunajte sljedeće limese:
a)
$ \displaystyle \lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\mathop{\mathrm{tg}}\nolimits x}{\mathop{\mathrm{tg}}\nolimits 5x}$ ,
b)
$ \displaystyle \lim\limits_{x\to 1}\frac{a^{\ln x}-1}{\ln x}$ ,
c)
$ \displaystyle \lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{\sqrt{x+2}-x-\sqrt{2}}$ ,
d)
$ \displaystyle \lim\limits_{x\to 0}\ln (1-\sin x)\cdot \mathop{\mathrm{ctg}}\nolimits x$ ,
e)
$ \displaystyle \lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}} (1-\sin x)\cdot\mathop{\mathrm{tg}}\nolimits x$ ,
f)
$ \displaystyle \lim\limits_{x\to \infty}x\left( e^{\frac{1}{x}}-1\right)$ ,
g)
$ \displaystyle \lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}-\mathop{\mathrm{ctg}}\nolimits x\right)$ ,
h)
$ \displaystyle \lim\limits_{x\to 1}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{\ln x} \right) $ .

17.
Primjenom L'Hospitalovog pravila izračunajte sljedeće limese:
a)
$ \displaystyle \lim\limits_{x\to 0+0} x^x$ ,
b)
$ \displaystyle \lim\limits_{x\to 1+0}(\ln x)^{1-x}$ ,
c)
$ \displaystyle \lim\limits_{x\to 0}\left(
\frac{2}{\pi}\arccos x\right)^{\frac{1}{x}}$ ,
d)
$ \displaystyle \lim\limits_{x\to 1}\left(2-x\right)^{\mathop{\mathrm{tg}}\nolimits \frac{\pi}{2}x}$ ,
e)
$ \displaystyle \lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}}\left(\sin x\right)^{\frac{1}{\cos x}}$ ,
f)
$ \displaystyle \lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{\sin
x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}$ .

18.
Odredite ekstreme, točke infleksije, intervale monotonosti i intervale zakrivljenosti funkcije $ f$ zadane s:
a)
$ \displaystyle f(x)=2x^3+3x^2-12x+5$ ,
b)
$ \displaystyle f(x)=x^2e^{-x}$ .

19.
Odredite intervale monotonosti funkcije $ f$ zadane s $ f(x)=\frac{e^x}{x}$ .

20.
Odredite ekstreme i točke infleksije funkcije $ f$ zadane s $ \displaystyle f(x)=\sin x+\frac{1}{2}\sin 2x$ .

21.
Odredite ekstreme i intervale monotonosti funkcije $ f$ zadane s $ \displaystyle f(x)=\frac{1}{x\sqrt{1-x}}\,e^{x}$ .

22.
Odredite intervale zakrivljenosti i točke infleksije funkcije $ f$ zadane s $ f(x)=x^3+3x+2$ .

23.
Od pravokutne ploče sa stranicama $ a$ i $ b$ odlomljen je trokut sa stranicama $ c$ i $ d$ . Iz preostalog dijela treba izrezati novu pravokutnu ploču maksimalne površine.

24.
Iz kvadratne limene ploče stranice $ a$ izrežu se kutovi tako da se od nastalog komada može napraviti kvadratna kutija bez poklopca maksimalnog volumena. Odredite taj volumen.

25.
Na krugu polumjera $ r$ zadana je točka $ A$ . Odredite udaljenost tetive $ BC$ od točke $ A$ paralelne tangenti u točki $ A$ takve da je površina trokuta $ ABC$ maksimalna.

26.
Iz okruglog trupca treba istesati gredu pravokutnog presjeka tako da
a)
bude što manje otpadaka,
b)
nosivost grede bude što veća, pri čemu je nosivost grede proporcionalna širini i kvadratu visine grede.

27.
Brod je udaljen od najbliže točke $ A$ na obali $ 9$ km. Čovjek u brodu mora što hitnije stići u mjesto udaljeno $ 15$ km duž obale od točke $ A$ . Ako vesla brzinom od $ 4\, \textrm{km/h}$ , a pješači brzinom od $ 5 \, \textrm{km/h}$ , gdje se čovjek mora iskrcati da bi stigao što prije u mjesto?

28.
Odredite volumen najvećeg valjka upisanog u kuglu zadanog polumjera $ R$ .

29.
Na kružnici $ x^2+y^2=R^2$ odredite tangentu s diralištem u prvom kvadrantu tako da duljina odreska te tangente među koordinatnim osima bude minimalna.

30.
Ispitajte tok i skicirajte graf funkcije $ f$ zadane s:
a)
$ f(x)=\displaystyle \frac {x-1}{x+2}$ ,
b)
$ f(x)=\displaystyle x+1-\frac {2}{x}$ ,
c)
$ f(x)=\displaystyle \frac {7}{x^2+3}-1$ ,
d)
$ f(x)=\displaystyle \frac {2x^3}{x^2-4}$ ,
e)
$ f(x)=\displaystyle \vert e^{\frac {1}{x}}-ex\vert$ ,
f)
$ f(x)=\displaystyle x\frac {1+\ln x}{1-\ln x}$ .

31.
Bez računanja točaka infleksije i intervala zakrivljenosti ispitajte tok i skicirajte graf funkcije $ f$ zadane s:
a)
$ f(x)=\displaystyle e^{\frac {x^2-1}{x^2-4}}$ ,
b)
$ f(x)=\displaystyle \ln {\left ( 1+\frac {2}{x^2+x-2}\right )}$ ,
c)
$ f(x)=\displaystyle x-2\ln {\left (1-\frac {1}{x}\right )}$ ,
d)
$ f(x)=\displaystyle \frac {\sqrt {x^2-3x-4}}{2x+4}$ ,
e)
$ f(x)=\displaystyle x^{\frac {1}{x}}$ .


Tok funkcije IV     DERIVACIJE I PRIMJENE     Rješenja