×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Zadaci za vježbu     DERIVACIJE I PRIMJENE     NIZOVI I REDOVI


Rješenja

1.
a)
$ f'(x)=\displaystyle 2x+3x^2+\cos x$ ,
b)
$ f'(x)=\displaystyle 6x^5-5x^4+4x^3+4x-2$ ,
c)
$ f'(x)=\displaystyle \frac{1-x^2}{x^4+2x^2+1}$ ,
d)
$ f'(x)=\displaystyle \frac{1}{2\sqrt x}$ ,
e)
$ f'(x)=\displaystyle x^n$ ,
f)
$ f'(x)=\displaystyle -\frac{\frac{1}{2\sqrt
x}+\frac{1}{6\sqrt[6]x}+\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}}{\left(1+\sqrt[3]x\right)^2}$ ,
g)
$ f'(x)=\displaystyle \cos x+\frac{1}{\cos^2x}$ ,
h)
$ f'(x)=\displaystyle -\sin x-\frac{\cos x}{\sin^2x}-\cos x$ ,
i)
$ f'(x)=\displaystyle 0$ ,
j)
$ f'(x)=\displaystyle e^x+2^x\ln 2+\left(\frac{2}{3}\right)^x\ln
\frac{2}{3}$ ,
k)
$ f'(x)=\displaystyle \frac{1}{x}(1+\log e),\,\, \log
e=\frac{1}{\ln 10}$ ,
l)
$ f'(x)=\displaystyle -\frac{1}{(\sin^2x)x\ln x}-\frac{\mathop{\mathrm{ctg}}\nolimits x(\ln
x+1)}{x^2\ln^2x}+3e^x+3xe^x$ .

2.
a)
$ f'(x)=\displaystyle \mathop{\mathrm{ctg}}\nolimits x$ ,
b)
$ f'(x)=\displaystyle \frac{1}{2\sqrt {xe^x}}(e^x+xe^x)$ ,
c)
$ f'(x)=\displaystyle \frac{2x-e^x}{2\sqrt
{x^2-e^x}}-\frac{1}{\vert x\vert\sqrt {x^2-1}}$ ,
d)
$ f'(x)=\displaystyle \frac{1}{1-x^2}$ ,
e)
$ f'(x)=\frac{2x(x+\cos 2x)[\ln x+\cos
(2x+3)]-(x^2+\sin 2x)[1-2x\sin (2x+3)]}{x[\ln x+\cos (2x+3)]^2}$ ,
f)
$ f'(x)=\displaystyle -e^{-x}+\frac{\ln 2}{2}\cdot
2^{\sin{\frac{x}{2}}}\left(\cos \frac{x}{2}\right)+2\sin x\cos x$ ,
g)
$ f'(x)=\displaystyle -\frac{1}{\sqrt {x^2+1}}$ ,
h)
$ f'(x)=\displaystyle \frac{2\sin x\cos x+x}{2\sqrt {\mathop{\mathrm{tg}}\nolimits x}\cos^2x}$ ,
i)
$ f'(x)=\displaystyle 45\cdot
\frac{(t-2)^8}{(2t+1)^{10}}$ ,
j)
$ f'(x)=\displaystyle \frac{1}{x(1+\ln^2x)}+\frac{x}{(x^2+1)\sqrt{\ln (x^2+1)}}$ ,
k)
$ f'(x)=\displaystyle -\frac{2x\ln 5}{5^{x^2}}$ ,
l)
$ f'(x)=\displaystyle \frac{e^x(1+x)}{2\sqrt {xe^x}}e^{\sqrt{xe^x}}$ ,
m)
$ f'(x)=\displaystyle-\frac{1}{x^2} \mathop{\mathrm{tg}}\nolimits {\frac{x-1}{x}}$ ,
n)
$ f'(x)=\displaystyle\frac{2x}{(x^2-1)^2}$ ,
o)
$ f'(x)=\displaystyle\frac{1}{\sin^3x}$ ,
p)
$ f'(x)=\displaystyle\frac{1}{\cos x \sqrt {\sin x}}$ .

3.
a)
$ f'(x)=\displaystyle x^{\sin x}\left(\cos x\ln x+\frac{\sin
x}{x}\right)$ ,
b)
$ f'(x)=
\frac{(x^2+2x+3)^{15}(2x+5)^{10}}{(5x-9)^{13}}\cdot \left(15\cdot
\frac{2x+2}{x^2+2x+3}+10\cdot \frac{2}{2x+5}-13\cdot\frac{5}{5x-9}\right)$ ,

c)
$ f'(x)=\displaystyle \frac{\cos x}{x\sin x}-\frac{\ln (\sin x)}{x^2}$ ,
d)
$ f'(x)=\displaystyle \frac{\sqrt
{(x-2)(x-4)}}{(x+1)(x+3)}\left[\frac{1}{2(x-2)}+\frac{1}{2(x-4)}-\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+3}\right]$ ,
e)
$ f'(x)=\displaystyle \sqrt[x] x\cdot \frac{1-\ln x}{x^2}$ .

4.
a)
$ y'=\displaystyle \frac{e^x-3x^2y-y^3}{x^3+3xy^2}$ ,
b)
$ y'=\displaystyle -\frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}}$ ,
c)
$ y'=\displaystyle \frac{2ax-2xy^2}{4y^3+2x^2y}$ ,
d)
$ y'=\displaystyle\frac{ay-x^2}{y^2-ax}$ ,
e)
$ y'=\displaystyle\frac{y+2x(x^2+y^2)e^{x^2+y^2}}{x-2y(x^2+y^2)e^{x^2+y^2}}$ .

5.
a)
$ \displaystyle f^{(n)}(x)=0$ , za $ n\geq 6$ ,      $ f^{(n)}(0)=\begin{cases}5!, & n=5\\ 0, & n\neq 5\end{cases}$ ,
b)
$ \displaystyle f^{(n)}(x)=\cos
\left(x+\frac{n\pi}{2}\right)$ ,      $ \displaystyle f^{(n)}(\pi)=\begin{cases}\,0, & \text{n neparan}\\ -1, & n=4k\\ \,1, & n=4k+2\end{cases}$ ,
c)
$ \displaystyle f^{(n)}(x)=(n-1)!4^n[(-1)^n(1+4x)^{-n} - (1-4x)^{-n}]$ ,
$ \displaystyle f^{(n)}(0)=(n-1)!4^n[(-1)^n-1]$ .

6.
a)
$ y'=\displaystyle \frac{(t^2-1)(t+2)^2}{t^2(t^2+4t+2)}$ ,
b)
$ y'=\displaystyle - \frac{20(t+3)^4}{(t-3)^6}\cdot \frac{\sqrt
{\sin (3t)}}{\cos (3t)}$ .

7.
Jednadžba tangente je $ y=1$ , a normale $ x=0$ .

8.
Jednadžba tangente je $ y=\frac{1}{4}\,x$ , a diralište je $ D\left(2,\frac{1}{2}\right)$ .

9.
Jednadžba tangente je $ y=-5x+2$ .

10.
Jednadžbe tangente i normale u prvoj točki su $ y=4x$ i $ y=-\frac{1}{4}x$ , a u drugoj $ y=-4x-8$ i $ y=\frac{1}{4}\,x+\frac{1}{2}$ .

11.
Jednadžba tangente je $ y=\frac{1}{e}x$ .

12.
Jednadžba tangente je $ y=x$ , a normale $ y=-x+2$ .

13.
Jednadžba tangente je $ y=x+1-\frac{3\pi}{4}$ .

14.
Jednadžba tangente je $ y-1=\frac{\pi^2}{4(\pi-2)} \left(x-\frac{4}{\pi}\right)$ .

15.
Jednadžba tangente je $ y-1=x-\frac{\pi -2}{2}$ .

16.
a)
$ 5$ ,
b)
$ \ln a$ ,
c)
$ \frac{6\sqrt{2}}{1-2\sqrt{2}}$ ,
d)
$ -1$ ,
e)
0 ,
f)
$ 1$ ,
g)
0 ,
h)
$ -\frac{1}{2}$ .

17.
a)
$ 1$ ,
b)
$ 1$ ,
c)
$ e^{-\frac{2}{\pi}}$ ,
d)
$ e^\frac{2}{\pi}$ ,
e)
$ 1$ ,
f)
$ \frac{1}{\sqrt[6]{e}}$ .

18.
a)
Ekstremi: $ T_1(-2, 25)$ je lokalni maksimum, $ T_2(1,-2)$ je lokalni minimum

Intervali monotonosti: $ f$ je rastuća na $ \langle-\infty ,-2\rangle\cup\langle1,+\infty\rangle$ , padajuća na $ \langle-2,1\rangle$

Intervali zakrivljenosti: $ f$ je konkavna na $ \langle-\infty ,-\frac{1}{2}\rangle$ , konveksna na $ \langle-\frac{1}{2},+\infty\rangle$

Točke infleksije: $ T_3(-\frac{1}{2},\frac{23}{2})$

b)
Ekstremi: $ T_1(2,4 e^{-2})$ je lokalni maksimum, $ T_2(0,0)$ je lokalni minimum

Intervali monotonosti: $ f$ je padajuća na $ \langle-\infty ,0\rangle\cup\langle2,+\infty\rangle$ , rastuća na $ \langle0,2\rangle$

Intervali zakrivljenosti: $ f$ je konveksna na $ \langle-\infty ,2-\sqrt{2}\rangle\cup\langle2+\sqrt{2},+\infty\rangle$ , konkavna na $ \langle2-\sqrt{2},2+\sqrt{2}\rangle$

Točke infleksije: $ T_3(2+\sqrt{2},(2+\sqrt{2})^2e^{-2-\sqrt{2}}), T_4(2-\sqrt{2},(2-\sqrt{2})^2e^{-2+\sqrt{2}})$

19.
Funkcija $ f$ je rastuća na $ [1,\infty \rangle$ , a padajuća na $ \langle-\infty,0\rangle \cup \langle0,1]$ .

20.
Funkcija f ima lokalne minimume u $ \displaystyle x=\frac{5\pi}{3}+2k\pi$ , lokalne maksimume u $ \displaystyle x=\frac{\pi}{3}+2k\pi$ i infleksije u $ x=k\pi$ , $ x=\displaystyle\pi-\arccos\frac{1}{4}+2k\pi$ i $ x=\displaystyle\pi+\arccos\frac{1}{4}+2k\pi$ , $ \forall k\in\mathbb{Z}$ .

21.
Funkcija $ f$ je padajuća na $ \langle-\infty,0\rangle\cup\langle0,\frac{1}{2}\rangle$ , rastuća na $ \langle\frac{1}{2},1\rangle$ ,a u točki $ x=\frac{1}{2}$ ima lokalni minimum.

22.
Funkcija $ f$ je konkavna na $ \langle-\infty,0\rangle$ , konveksna na $ \langle0,+\infty\rangle$ , a u točki $ x=0$ je infleksija.

23.
Ploča maksimalne površine ima stranice $ x=a-\frac{1}{2d}(ad-bc+dc)$ i $ y=b-\frac{1}{2c}(bc-ad+cd)$ .

24.
Maksimalan volumen iznosi $ V=\frac{2a^3}{27}$ .

25.
Tetiva je udaljena za $ \frac{3r}{2}$ od točke $ A$ .

26.
a)
Najmanje otpadaka će biti za gredu kvadratnog presjeka sa stranicom $ \sqrt{2}r$ .
b)
Najveću nosivost će imati greda s dimenzijama poprečnog presjeka $ \frac{2\sqrt{2}r}{\sqrt{3}}$ i $ \frac{2r}{\sqrt{3}}$ .

27.
Čovjek se treba iskrcati $ 12$ km od točke $ A$ .

28.
Maksimalan volumen je $ V=\frac{4\pi R^3}{3\sqrt{3}}$ .

29.
Jednadžba tangente je $ y=-x+\sqrt{2}R$ .

30.
a)
Područje definicije: $ \mathbb{R}\backslash\{-2\}$

Parnost: $ f$ nije ni parna ni neparna

Nul-točke: $ x_1=1$

Asimptote:

$ \displaystyle\lim_{x\to -2\pm0}f(x)=\mp\infty\Rightarrow x=-2$ je vertikalna asimptota

$ \displaystyle\lim_{x\to \pm\infty}f(x)=1\Rightarrow y=1$ je horizontalna asimptota $ \Rightarrow$ nema kosih asimptota

Ekstremi: nema

Intervali monotonosti: $ f$ je svuda rastuća

Točke infleksije: nema

Intervali zakrivljenosti: $ f$ je konveksna na $ \langle-\infty,-2\rangle$ , konkavna na $ \langle
-2,+\infty\rangle$

Graf funkcije: slika 5.9

Slika 5.9: Graf funkcije $ f(x)=\displaystyle \frac {x-1}{x+2}$ .
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=derivacije/vjezba530a.eps, width=7.2cm}\end{center}\end{figure}

b)
Područje definicije: $ \mathbb{R}\backslash\{0\}$

Parnost: $ f$ nije ni parna ni neparna

Nul-točke: $ x_1=-2,x_2=1$

Asimptote:

$ \displaystyle\lim_{x\to 0\pm0}f(x)=\mp\infty\Rightarrow x=0$ je vertikalna asimptota

$ \displaystyle\lim_{x\to \pm\infty}f(x)=\pm\infty\Rightarrow $ nema horizontalnih asimptota

$ \displaystyle\lim_{x\to \pm\infty}\frac{f(x)}{x}=1,\lim_{x\to
\pm\infty}[f(x)-x]=1\Rightarrow y=x+1$ je kosa asimptota

Ekstremi: nema

Intervali monotonosti: $ f$ je svuda rastuća

Točke infleksije: nema

Intervali zakrivljenosti: $ f$ je konveksna na $ \langle-\infty,0\rangle$ , konkavna na $ \langle0,+\infty\rangle$

Graf funkcije: slika 5.10

Slika 5.10: Graf funkcije $ f(x)=\displaystyle x+1-\frac {2}{x}$ .
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=derivacije/vjezba530b.eps, width=7.2cm}\end{center}\end{figure}

c)

Područje definicije: $ \mathbb{R}$

Parnost: $ f$ je parna

Nul-točke: $ x_1=-2,x_2=2$

Asimptote:

Područje definicije je $ \mathbb{R}$ pa nema vertikalnih asimptota.

$ \displaystyle\lim_{x\to \pm\infty}f(x)=-1\Rightarrow y=-1$ je horizontalna asimptota $ \Rightarrow$ nema kosih asimptota

Ekstremi: $ T_0\left(0,\frac{4}{3}\right)$ je lokalni maksimum

Intervali monotonosti: $ f$ je rastuća na $ \langle-\infty,0\rangle$ , padajuća na $ \langle0,+\infty\rangle$

Točke infleksije: $ T_1\left(-1,\frac{3}{4}\right)$ i $ T_2\left(1,\frac{3}{4}\right)$

Intervali zakrivljenosti: $ f$ je konveksna na $ \langle-\infty,-1\rangle \cup
\langle1,+\infty \rangle$ , konkavna na $ \langle -1,1\rangle$

Graf funkcije: slika 5.11

Slika 5.11: Graf funkcije $ f(x)=\displaystyle \frac {7}{x^2+3}-1$ .
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=derivacije/vjezba530c.eps, width=7.2cm}\end{center}\end{figure}

d)

Područje definicije: $ \mathbb{R}\backslash\{-2,2\}$

Parnost: $ f$ je neparna

Nul-točke: $ x_0=0$

Asimptote:

$ \displaystyle\lim_{x\to \pm2\pm0}f(x)=\pm\infty\Rightarrow x=2$ i $ x=-2$ su vertikalne asimptote

$ \displaystyle\lim_{x\to \pm\infty}f(x)=\pm\infty\Rightarrow $ nema horizontalnih asimptota

$ \displaystyle\lim_{x\to \pm\infty}\frac{f(x)}{x}=2, \lim_{x\to
\pm\infty}[f(x)-2x]=0\Rightarrow y=2x$ je kosa asimptota

Ekstremi: $ T_1(-2\sqrt{3},-6\sqrt{3})$ je lokalni maksimum, $ T_2(2\sqrt{3},6\sqrt{3})$ je lokalni minimum

Intervali monotonosti: $ f$ je rastuća na $ \langle -\infty,-2\sqrt{3}\rangle\cup\langle
2\sqrt{3},+\infty\rangle$ , padajuća na $ \langle
-2\sqrt{3},-2\rangle\cup\langle -2,2\rangle\cup\langle
2,2\sqrt{3}\rangle$

Točke infleksije: $ T_3(0,0)$

Intervali zakrivljenosti: $ f$ je konkavna na $ \langle -\infty,-2\rangle\cup\langle
0,2\rangle$ , konveksna na $ \langle \displaystyle
-2,0\rangle\cup\langle 2,+\infty\rangle$

Graf funkcije: slika 5.12

Slika 5.12: Graf funkcije $ f(x)=\displaystyle \frac {2x^3}{x^2-4}$ .
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=derivacije/vjezba530d.eps, width=7.2cm}\end{center}\end{figure}

e)

Neka je $ g(x)=\displaystyle e^{\frac {1}{x}}-ex$ . Skicirajmo prvo graf funkcije $ g$ iz kojeg ćemo onda konstruirati graf funkcije $ f$ .

Područje definicije: $ \mathbb{R}\backslash\{0\}$

Parnost: $ g$ nije ni parna ni neparna

Nul-točke: $ x_0=1$

Asimptote:

$ \displaystyle\lim_{x\to 0+0}g(x)=+\infty, \lim_{x\to
0-0}g(x)=0\Rightarrow x=0$ je desna vertikalna asimptota

$ \displaystyle\lim_{x\to \pm\infty}g(x)=\mp\infty\Rightarrow $ nema horizontalnih asimptota

$ \displaystyle\lim_{x\to
\pm\infty}\frac{g(x)}{x}=-e,\lim_{x\to \pm\infty}[g(x)+e
x]=1\Rightarrow y=-e x+1$ je kosa asimptota

Ekstremi: nema

Intervali monotonosti: $ g$ je svuda padajuća

Točke infleksije: u $ x_1=-\frac{1}{2}$ je točka infleksije

Intervali zakrivljenosti: $ g$ je konveksna na $ \langle -\frac{1}{2},0\rangle\cup\langle
0,+\infty\rangle$ , konkavna na $ \langle-\infty ,-\frac{1}{2}\rangle$

Graf funkcije: slika 5.13

Slika 5.13: Grafovi funkcija $ g(x)=\displaystyle e^{\frac {1}{x}}-ex$ i $ f(x)=\displaystyle \vert e^{\frac {1}{x}}-ex\vert$ .
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=derivacije/vjezba530e.eps, width=10cm}\end{center}\end{figure}

f)

Područje definicije: $ \langle0,e\rangle\cup\langle
e,+\infty\rangle$

Parnost: $ f$ nije ni parna ni neparna

Nul-točke: $ x_0=\frac{1}{e}$

Asimptote:

$ \displaystyle\lim_{x\to 0+0}f(x)=0\Rightarrow x=0$ nije vertikalna asimptota

$ \displaystyle\lim_{x\to e\pm0}f(x)=\mp\infty \Rightarrow x=e$ je vertikalna asimptota

$ \displaystyle\lim_{x\to +\infty}f(x)=-\infty\Rightarrow $ nema horizontalnih asimptota

$ \displaystyle\lim_{x\to +\infty}\frac{f(x)}{x}=-1,\lim_{x\to
+\infty}[f(x)+x]=-\infty\Rightarrow $ nema kosih asimptota

Ekstremi: u $ x_1=e^{\sqrt{3}}$ je lokalni maksimum, u $ x_2=e^{-\sqrt{3}}$ je lokalni minimum

Intervali monotonosti: $ f$ je rastuća na $ \langle
e^{-\sqrt{3}},e\rangle\cup\langle e,e^{\sqrt{3}}\rangle$ , padajuća na $ \langle0,e^{-\sqrt{3}}\rangle\cup\langle
e^{\sqrt{3}},+\infty\rangle$

Točke infleksije: $ T(e^3,-2e^3)$

Intervali zakrivljenosti: $ f$ je konveksna na $ \langle 0,e\rangle\cup\langle e^3,+\infty\rangle$ , konkavna na $ \langle e,e^3\rangle$

Graf funkcije: slika 5.14

Slika 5.14: Graf funkcije $ f(x)=\displaystyle x\frac {1+\ln x}{1-\ln x}$ .
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=derivacije/vjezba530f.eps, width=7.2cm}\end{center}\end{figure}

31.
a)

Područje definicije: $ \mathbb{R}\backslash\{\pm2\}$

Parnost: $ f$ je parna

Nul-točke: nema

Asimptote:

$ \displaystyle\lim_{x\to 2+0}f(x)=+\infty, \displaystyle\lim_{x\to
2-0}f(x)=0\Rightarrow x=2$ je desna vertikalna asimptota

$ \displaystyle\lim_{x\to -2+0}f(x)=0, \displaystyle\lim_{x\to
-2-0}f(x)=+\infty\Rightarrow x=-2$ je lijeva vertikalna asimptota

$ \displaystyle\lim_{x\to \pm\infty}f(x)=e\Rightarrow y=e$ je horizontalna asimptota, kosih asimptota nema

Ekstremi: $ T(0,\sqrt[4]{e})$ je lokalni maksimum

Intervali monotonosti: $ f$ je rastuća na $ \displaystyle\langle-\infty,-2\rangle\cup\langle-2,0\rangle$ , padajuća na $ \displaystyle\langle0,2\rangle\cup\langle2,+\infty\rangle$

Graf funkcije: slika 5.15

Slika 5.15: Graf funkcije $ f(x)=\displaystyle e^{\frac {x^2-1}{x^2-4}}$ .
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=derivacije/vjezba531a.eps, width=7.2cm}\end{center}\end{figure}

b)

Područje definicije: $ \langle-\infty,-2\rangle\cup\langle-1,0\rangle\cup\langle1,+\infty\rangle$

Parnost: $ f$ nije ni parna ni neparna

Nul-točke: nema

Asimptote:

$ \displaystyle\lim_{x\to -2-0}f(x)=+\infty\Rightarrow x=-2$ je lijeva vertikalna asimptota

$ \displaystyle\lim_{x\to -1+0}f(x)=-\infty\Rightarrow x=-1$ je desna vertikalna asimptota

$ \displaystyle\lim_{x\to 0-0}f(x)=-\infty\Rightarrow x=0$ je lijeva vertikalna asimptota

$ \displaystyle\lim_{x\to 1+0}f(x)=+\infty\Rightarrow x=1$ je desna vertikalna asimptota

$ \displaystyle\lim_{x\to \pm\infty}f(x)=0\Rightarrow y=0$ je horizontalna asimptota $ \Rightarrow$ nema kosih asimptota

Ekstremi: $ T\left(-\frac{1}{2},-\ln{9}\right)$ je lokalni maksimum

Intervali monotonosti:

$ f$ je rastuća na $ \langle-\infty,-2\rangle\cup\langle-1,-\frac{1}{2}\rangle$ , padajuća na $ \langle-\frac{1}{2},0\rangle\cup\langle1,+\infty\rangle$

Graf funkcije: slika 5.16

Slika 5.16: Graf funkcije $ f(x)=\displaystyle \ln {\left ( 1+\frac {2}{x^2+x-2}\right )}$ .
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=derivacije/vjezba531b.eps, width=7.2cm}\end{center}\end{figure}

c)

Područje definicije: $ \langle-\infty,0\rangle\cup\langle
1,+\infty\rangle$

Parnost: $ f$ nije ni parna ni neparna

Nul-točke: ne računamo

Asimptote:

$ \displaystyle\lim_{x\to 0-0}f(x)=-\infty\Rightarrow x=0$ je lijeva vertikalna asimptota

$ \displaystyle\lim_{x\to 1+0}f(x)=+\infty\Rightarrow x=1$ je desna vertikalna asimptota

$ \displaystyle\lim_{x\to \pm\infty}f(x)=\pm\infty\Rightarrow $ nema horizontalnih asimptota

$ \displaystyle\lim_{x\to \pm\infty}\frac{f(x)}{x}=1,\,\lim_{x\to
\pm\infty}[f(x)-x]=0\Rightarrow y=x$ je kosa asimptota

Ekstremi: $ T_1(2,2+2\ln{2})$ je lokalni minimum, $ T_2(-1,-1-2\ln{2})$ je lokalni maksimum

Intervali monotonosti: $ f$ je rastuća na $ \langle-\infty,-1\rangle\cup\langle
2,+\infty\rangle$ , padajuća na $ \langle-1,0\rangle\cup\langle
1,2\rangle$

Graf funkcije: slika 5.17

Slika 5.17: Graf funkcije $ f(x)=\displaystyle x-2\ln {\left (1-\frac {1}{x}\right )}$ .
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=derivacije/vjezba531c.eps, width=7.2cm}\end{center}\end{figure}

d)

Područje definicije: $ \langle-\infty,-2\rangle\cup\langle-2,-1]\cup[4,+\infty\rangle$

Parnost: $ f$ nije ni parna ni neparna

Nul-točke: $ x_1=-1,x_2=4$

Asimptote:

$ \displaystyle\lim_{x\to -1-0}f(x)=0 \Rightarrow x=-1$ nije lijeva vertikalna asimptota

$ \displaystyle\lim_{x\to 4+0}f(x)=0\Rightarrow x=4$ nije desna vertikalna asimptota

$ \displaystyle\lim_{x\to -2\pm0}f(x)=\pm\infty\Rightarrow x=-2$ je vertikalna asimptota

$ \displaystyle\lim_{x\to +\infty}f(x)=\frac{1}{2}\Rightarrow
y=\frac{1}{2}$ je desna horizontalna asimptota $ \Rightarrow$ nema desnu kosu asimptotu

$ \displaystyle\lim_{x\to -\infty}f(x)=-\frac{1}{2}\Rightarrow
y=\frac{1}{2}$ je lijeva horizontalna asimptota $ \Rightarrow$ nema lijevu kosu asimptotu

Ekstremi: $ T_1(-1,0)$ i $ T_2(4,0)$ su lokalni minimumi

Intervali monotonosti: $ f$ je rastuća na $ \langle4,+\infty\rangle$ , padajuća na $ \langle-\infty,-2\rangle\cup\langle-2,-1\rangle$

Graf funkcije: slika 5.18

Slika 5.18: Graf funkcije $ f(x)=\displaystyle \frac {\sqrt {x^2-3x-4}}{2x+4}$ .
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=derivacije/vjezba531d.eps, width=7.2cm}\end{center}\end{figure}

e)

Područje definicije: $ \langle0,+\infty\rangle$

Parnost: $ f$ nije ni parna ni neparna

Nul-točke: nema

Asimptote:

$ \displaystyle\lim_{x\to 0+0}f(x)=0\Rightarrow x=0$ nije vertikalna asimptota

$ \displaystyle\lim_{x\to +\infty}f(x)=1\Rightarrow y=1$ je desna horizontalna asimptota $ \Rightarrow$ nema kosih asimptota

Ekstremi: $ T(e,e^\frac{1}{e})$ je lokalni maksimum

Intervali monotonosti: $ f$ je rastuća na $ \langle
0,e\rangle$ , padajuća na $ \langle e,+\infty\rangle$

Graf funkcije: slika 5.19

Slika 5.19: Graf funkcije $ f(x)=\displaystyle x^{\frac {1}{x}}$ .
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=derivacije/vjezba531e.eps, width=7.2cm}\end{center}\end{figure}Zadaci za vježbu     DERIVACIJE I PRIMJENE     NIZOVI I REDOVI