×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Tok funkcije III     DERIVACIJE I PRIMJENE     Zadaci za vježbu


Tok funkcije IV

Ispitajte tok i skicirajte graf funkcije $ f$ zadane s

$\displaystyle f(x)=2\sin(2x)+\sin(4x)$    

bez računanja točaka infleksije i intervala zakrivljenosti.

Rješenje.

 1. Područje definicije

  Domena funkcije je $ \mathcal{D}(f)=\mathbb{R}$ .

 2. Parnost

  Vrijedi

  $\displaystyle f(-x)=2\sin(-2x)+\sin(-4x)=-2\sin(2x)-\sin(4x)=-f(x),$

  pa je funkcija neparna.

 3. Periodičnost

  Funkcija $ f$ je periodična s periodom $ \pi$ jer vrijedi

  $\displaystyle f(x+\pi)=2\sin(2x+2\pi)+\sin(4x+4\pi)=2\sin(2x)+\sin(4x)=f(x)$

  i to je najmanji broj s tim svojstvom. Stoga je dovoljno ispitati tok funkcije $ f$ na intervalu $ [0,\pi\rangle$ .

 4. Nul-točke

  Riješimo jednadžbu $ f(x)=0$ za $ x\in[0,\pi\rangle.$ Zbog

  $\displaystyle f(x)=2\sin(2x)+\sin(4x)=2\sin(2x)+2\sin(2x)\cos(2x)=2\sin(2x)[1+\cos(2x)]$

  imamo dva slučaja

  $\displaystyle \sin(2x)=0\quad\textrm{ ili }\quad \cos(2x)=-1.$

  Dakle, nul-točke iz $ [0,\pi\rangle$ su $ x_0=0$ i $ x_1=\frac{\pi}{2}$ .

 5. Asimptote

  Vertikalnih asimptota nema jer je $ \mathcal{D}(f)=\mathbb{R}$ , a horizontalne i kose nećemo tražiti budući da ispitujemo tok funkcije samo na $ [0,\pi\rangle$ .

 6. Ekstremi

  Odredimo prvo stacionarne točke. Zbog

  $\displaystyle f^\prime (x)=4\left[\cos(2x)+\cos(4x)\right]=4[\cos(2x)+2\cos^2(2x)-1],$    

  uvjet $ f^\prime(x)=0$ i supstitucija $ t=\cos(2x)$ daju kvadratnu jednadžbu

  $\displaystyle 2t^2+t-1=0$    

  koja ima rješenja $ t_1=-1$ i $ t_2=\frac{1}{2}$ , pa stacionarne točke zadovoljavaju

  $\displaystyle \cos(2x) =-1\quad \textrm{ ili} \quad \cos(2x)=\frac{1}{2}.$    

  Rješenja iz $ [0,\pi\rangle$ su

  $\displaystyle x_1=\frac{\pi}{2},\quad x_2=\frac{\pi}{6} \quad \textrm{ i} \quad x_3=\frac{5\pi}{6}.$

  Još primijetimo da funkcija nema točaka u kojima $ f^\prime$ nije definirana. Lokalne ekstreme odredimo prema predznaku druge derivacije u dobivenim stacionarnim točkama. Vrijedi

  $\displaystyle f^{\prime\prime}(x)=-8\left[\sin(2x)+2\sin(4x)\right].$    

  Stoga

    $\displaystyle f^{\prime\prime}\left(\frac{\pi}{6}\right) =-12\sqrt{3}<0 \quad\Rightarrow\quad \textrm{u točki $x=\frac{\pi}{6}$ funkcija ima lokalni maksimum},$    
    $\displaystyle f^{\prime\prime}\left(\frac{5\pi}{6}\right) =12\sqrt{3}>0 \quad\Rightarrow\quad \textrm{u točki $x=\frac{5\pi}{6}$\ funkcija ima lokalni minimum.}$    

  Nadalje,

  $\displaystyle f'''(x)=-16[\cos(2x)+4\cos(4x)],$

  pa zbog

  $\displaystyle f^{\prime\prime}\left(\frac{\pi}{2}\right) =0 \textrm{ i } f'''\l...
...\quad\Rightarrow\quad \textrm{u točki $x=\frac{\pi}{2}$ je točka infleksije}.$

 7. Intervali monotonosti

  Točke $ x_1$ , $ x_2$ i $ x_3$ dijele interval $ [0,\pi\rangle$ na četiri dijela i dovoljno je na svakom od njih ispitati predznak prve derivacije u proizvoljno odabranoj točki jer se on ne mijenja unutar intervala.

  a)
  Za $ \left[0,\frac{\pi}{6}\right\rangle$ je $ f^\prime\left(\frac{\pi}{12}\right)=4\left(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)>0$ .
  b)
  Za $ \left[\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}\right\rangle$ je $ f^\prime\left(\frac{\pi}{3}\right)=-4<0$ .
  c)
  Za $ \left[\frac{\pi}{2},\frac{5\pi}{6}\right\rangle$ je $ f^\prime \left(\frac{2\pi}{3}\right)=-4<0$ .
  d)
  Za $ \left[\frac{5\pi}{6},\pi\right\rangle$ je $ f^\prime \left(\frac{11\pi}{12}\right)=
4\left(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)>0$ .

  Slijedi da je $ f$ rastuća na intervalima $ \left[0,\frac{\pi}{6}\right\rangle$ i $ \left[\frac{5\pi}{6},\pi\right\rangle$ , a padajuća na intervalu $ \left[\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right\rangle$ .

 8. Graf funkcije

  Graf funkcije je prikazan na slici 5.8. Skiciramo prvo dio grafa na intervalu $ [0,\pi\rangle$ i dalje proširimo po periodičnosti.

Slika 5.8: Graf funkcije $ f(x)=2\sin (2x)+\sin (4x)$ .
\begin{figure}
% latex2html id marker 15947
\begin{center}
\epsfig{file=derivacije/zad524.eps, width=9cm}\end{center}\end{figure}


Tok funkcije III     DERIVACIJE I PRIMJENE     Zadaci za vježbu