×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Tok funkcije I     DERIVACIJE I PRIMJENE     Tok funkcije III


Tok funkcije II

Ispitajte tok i skicirajte graf funkcije $ f$ zadane s

$\displaystyle f(x)=\left(1-x^2\right)e^{-x}.$    

Rješenje. Prema postupku opisanom u [*] [M1, poglavlje 5.9] ispitujemo sljedeće:

 1. Područje definicije

  Područje definicije zadane funkcije je $ \mathcal{D}(f)=\mathbb{R}$ .

 2. Parnost

  Funkcija $ f$ nije ni parna ni neparna jer je

  $\displaystyle f(-x)=(1-x^2) e^x.$

 3. Periodičnost

  Funkcija nije periodična jer je elementarna i ne sadrži neku od trigonometrijskih funkcija.

 4. Nul-točke

  Rješavanjem jednadžbe $ f(x)=0$ dobivamo da su nul-točke $ x_1=-1$ i $ x_2=1$ .

 5. Asimptote
  a)
  Vertikalne asimptote

  Funkcija $ f$ nema vertikalnih asimptota, jer je $ \mathcal{D}(f)=\mathbb{R}$ .

  b)
  Horizontalne asimptote

  Na lijevoj strani vrijedi

  $\displaystyle \lim_{x\to -\infty}f(x)=\lim_{x\to -\infty}\left(1-x^2\right)e^{-x}=-\infty$    

  pa funkcija nema horizontalnu asimptotu na lijevoj strani. Korištenjem L'Hospitalovog pravila izračunamo da je

  $\displaystyle \lim_{x\to +\infty}f(x)=\lim_{x\to +\infty}\frac{1-x^2}{e^x}=\lim_{x\to +\infty}\frac{-2x}{e^x}=\lim_{x\to +\infty}\frac{-2}{e^x}=0$    

  pa je pravac $ y=0$ horizontalna asimptota na desnoj strani.

  c)
  Kose asimptote

  Na lijevoj strani primjenom L'Hospitalovog pravila dobivamo da je

  $\displaystyle \lim_{x\to -\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to -\infty}\frac{1-x^2}...
...im_{x\to -\infty}\frac{-2x}{e^x+xe^x}=\lim_{x\to -\infty}\frac{-2}{2e^x+xe^x}=0$

  pa funkcija $ f$ nema kosu asimptotu u lijevoj strani. Funkcija $ f$ nema kosu asimptotu niti na desnoj strani, jer u toj strani ima horizontalnu asimptotu.

 6. Ekstremi

  Prva derivacija glasi

  $\displaystyle f^\prime(x)=-2xe^{-x}-\left(1-x^2\right)e^{-x} =e^{-x}(x^2-2x-1),$    

  pa se $ f^\prime(x)=0$ svodi na $ x^2-2x-1=0$ . Stoga su stacionarne točke funkcije $ f$

  $\displaystyle x_3=1-\sqrt2\quad\textrm{ i }\quad x_4=1+\sqrt2.$    

  Druga derivacija je jednaka

  $\displaystyle f^{\prime\prime}(x)=-e^{-x}\left(x^2-2x-1\right)+e^{-x}\left(2x-2\right)=e^{-x}\left(4x-x^2-1\right).$    

  Budući je $ f^{\prime\prime}\left(1-\sqrt2\right)<0$ , funkcija $ f$ ima u točki $ x_3=1-\sqrt2$ lokalni maksimum, a kako je $ f^{\prime\prime}\left(1+\sqrt2\right)>0$ , funkcija $ f$ ima u točki $ x_4=1+\sqrt2$ lokalni minimum. Vrijedi

  $\displaystyle f\left(1-\sqrt2 \right)\approx f(-0.41)\approx 1.23$   i$\displaystyle \quad f\left(1+\sqrt2
\right)\approx f(2.41)\approx -0.43.$

 7. Intervali monotonosti

  Iz predznaka prve derivacije slijedi da je $ f$ strogo padajuća na intervalu $ \langle1-\sqrt2,1+\sqrt2\rangle$ , dok je izvan njega strogo rastuća.

 8. Intervali zakrivljenosti

  Iz predznaka druge derivacije slijedi da je funkcija $ f$ konveksna na $ \langle2-\sqrt3, 2+\sqrt{3} \rangle$ , a inače konkavna.

 9. Točke infleksije

  Jednadžba $ f^{\prime\prime}(x)=0$ se svodi na $ x^2-4x+1=0$ pa su njena rješenja

  $\displaystyle x_5=2-\sqrt3\quad\textrm{ i } \quad x_6=2+\sqrt3.$    

  Kako je $ f^{\prime\prime\prime}\left(2\pm \sqrt3 \right)\neq 0$ , funkcija $ f$ u točkama $ x_{5,6}=2\pm \sqrt3$ ima točke infleksije i vrijedi

  $\displaystyle f\left(2-\sqrt3 \right)\approx f(0.27)\approx 0.7$   i$\displaystyle \quad f\left(2+\sqrt3
\right)\approx f(3.73)\approx -0.31.$

 10. Graf funkcije

  Graf funkcije je prikazan na slici 5.6.

Slika 5.6: Graf funkcije $ f(x)=\left (1-x^2\right )e^{-x}$ .
\begin{figure}
% latex2html id marker 15724
\begin{center}
\epsfig{file=derivacije/zad522.eps, width=8cm}\end{center}\end{figure}


Tok funkcije I     DERIVACIJE I PRIMJENE     Tok funkcije III