×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Geometrijski ekstrem II     DERIVACIJE I PRIMJENE     Geometrijski ekstrem IV


Geometrijski ekstrem III

Odredite stranice pravokutnika maksimalne površine upisanog u prvi kvadrant elipse

$\displaystyle \frac{x^2}{18}+\frac{y^2}{2}=1$

(vidi sliku 5.3). Ispitajte dovoljne uvjete.

Slika 5.3: Pravokutnik upisan u prvi kvadrant elipse
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=derivacije/elipsa.eps, width=8cm}\end{center}\end{figure}

Rješenje. Površina pravokutnika sa stranicama $ a$ i $ b$ iznosi

$\displaystyle P=ab.$

Budući je pravokutnik upisan u prvi kvadrant elipse, točka $ T(a,b)$ zadovoljava njenu jednadžbu i vrijedi $ b>0$ . Stoga je

$\displaystyle \frac{b^2}{2}$ $\displaystyle =1-\frac{a^2}{18},$    
$\displaystyle b^2$ $\displaystyle =\frac{1}{9}\,(18-a^2),$    
$\displaystyle b$ $\displaystyle =\frac{1}{3}\,\sqrt{18-a^2}.$    

pa je površina

$\displaystyle P=\frac{1}{3}\,a\sqrt{18-a^2}$

i možemo je smatrati funkcijom varijable $ a$ . Izračunajmo prvu derivaciju. Vrijedi

$\displaystyle P'(a)=\frac{1}{3}\left[\sqrt{18-a^2}+a\cdot\frac{1}{2\sqrt{18-a^2}}\cdot(-2a)\right]
=\frac{2}{3}\cdot\frac{9-a^2}{\sqrt{18-a^2}}.$

Jednažba $ P'(a)=0$ se svodi na $ 9-a^2=0$ . Zbog $ a>0$ je jedino rješenje $ a=3$ , a uvrštavanjem u jednadžbu elipse dobivamo $ b=1$ .

Ispitajmo sada dovoljne uvjete. Izračunajmo drugu derivaciju. Vrijedi

$\displaystyle P''(a)=\frac{2}{3}\cdot\frac{-2a\cdot\sqrt{18-a^2}-(9-a^2)\cdot\displaystyle\frac{1}{2\sqrt{18-a^2}}\cdot(-2a)}{(\sqrt{18-a^2})^2}.$

Za $ a=3$ vrijedi $ 9-a^2=0$ , pa je

$\displaystyle P''(3)=\frac{2}{3}\cdot\frac{-2\cdot3\cdot\sqrt{18-3^2}-0}{(\sqrt{18-3^2})^2}
=-\frac{4}{3}<0.$

Prema [*] [M1, teorem 5.14], slijedi da je površina $ P(3)$ maksimalna.


Geometrijski ekstrem II     DERIVACIJE I PRIMJENE     Geometrijski ekstrem IV