×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Linearna nezavisnost vektora     VEKTORSKA ALGEBRA I ANALITIČKA     Skalarni produkt


Baza prostora $ {\cal E}$

Svaka tri linearno nezavisna vektora $ \mathbf{a}$ , $ \mathbf{b}$ i $ \mathbf{c}$ čine bazu prostora $ {\cal E}$ i definiraju koordinatni sustav $ (O,\mathbf{a},\mathbf{b}, \mathbf{c})$ . Svaki vektor $ \mathbf{d}$ iz prostora $ {\cal E}$ može se jednoznačno prikazati kao linearna kombinacija vektora baze, odnosno

$\displaystyle \mathbf{d}=\alpha\, \mathbf{a}+\beta\, \mathbf{b}+\gamma\, \mathbf{c}.$ (3.2)

Sljedeći primjer prikazuje postupak transformacije iz jedne baze u drugu, odnosno iz jednog koordinatnog sustava u drugi.

Primjer 3.5   Neka su u sustavu $ (O,\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k})$ zadani vektori

$\displaystyle %
\mathbf{a}=\{1,-1,1\},\quad \mathbf{b}=\{1,0,2\}, \quad \mathbf{c}=\{0,1,-1\}.
$

Definirajmo matricu

$\displaystyle %
A=\begin{bmatrix}1&1&0\\ -1&0&1\\ 1&2&-1
\end{bmatrix}$

čiji su stupci zadani vektori. Vrijedi $ \det A=-2\neq 0$ pa je prema svojstvu D8 iz poglavlja 2.9.1 matrica $ A$ regularna, odnosno njeni stupci su linearno nezavisni. Dakle, vektori $ \mathbf{a}$ , $ \mathbf{b}$ i $ \mathbf{c}$ čine bazu.

Da bi vektor $ \mathbf{d}=\mathbf{i}+2\, \mathbf{j}+3\, \mathbf{k}$ prikazali u sustavu $ (O,\mathbf{a},\mathbf{b}, \mathbf{c})$ trebamo riješiti jednadžbu (3.2), odnosno

$\displaystyle %
\begin{bmatrix}1\\ 2\\ 3\end{bmatrix}=
\alpha\begin{bmatrix}1\\...
...{bmatrix}1\\ 0\\ 2\end{bmatrix}+
\gamma\begin{bmatrix}0\\ 1\\ -1\end{bmatrix}.
$

Iz interpretacije matričnog množenja u poglavlju 2.1.6 vidimo da je ovo zapravo sustav linearnih jednadžbi

$\displaystyle %
\begin{bmatrix}1&1&0\\ -1&0&1\\ 1&2&-1 \end{bmatrix}
\begin{bmatrix}\alpha\\ \beta\\ \gamma\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\ 2\\ 3\end{bmatrix}.
$

Rješenje sustava je $ \alpha= -3/2$ , $ \beta= 5/2$ i $ \gamma=1/2$ , odnosno

$\displaystyle %
\mathbf{d}=-\frac{3}{2}\, \mathbf{a}+\frac{5}{2}\, \mathbf{b}+
\frac{1}{2}\, \mathbf{c}.
$

Obratno, vektor $ \mathbf{e}=2\, \mathbf{a}-\mathbf{b}+\mathbf{c}$ ima u sustavu $ (O,\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k})$ zapis

$\displaystyle %
\mathbf{e}=A \begin{bmatrix}2\\ -1\\ 1\end{bmatrix}=
\begin{bmatrix}1\\ -1\\ -1\end{bmatrix}.
$


Linearna nezavisnost vektora     VEKTORSKA ALGEBRA I ANALITIČKA     Skalarni produkt