×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Nul-matrica i jedinična matrica     Matrice     Još o množenju matrica


Transponirana matrica

Uvedimo još jedan novi pojam. Transponirana matrica matrice $ A$ je matrica $ A^T$ koja je definirana sa

$\displaystyle %
[A^T]_{ij}=A_{ji}.
$

Dakle, ako je $ A$ tipa $ m\times n$ tada je $ A^T$ tipa $ n\times m$ . Na primjer,

$\displaystyle %
\begin{bmatrix}
1 & 2 & 0 & -1
\end{bmatrix}^T
= \begin{bmatri...
... & 2
\end{bmatrix}^T
= \begin{bmatrix}
1 & 0 \\ 2 & 9 \\ 8 & 2
\end{bmatrix},
$

dok je

$\displaystyle %
\begin{bmatrix}
1&2&3\\ 2&4&5\\ 3&5&6
\end{bmatrix}^T=\begin{bmatrix}
1&2&3\\ 2&4&5\\ 3&5&6
\end{bmatrix}.
$

Očito je $ (A^T)^T=A$ . Transponiranje se lijepo uklapa u ostale operacije s matricama:

$\displaystyle (A+B)^T$ $\displaystyle =A^T+B^T,$    
$\displaystyle (\mu A)^T$ $\displaystyle = \mu A^T,$ (2.3)
$\displaystyle (AB)^T$ $\displaystyle = B^T A^T.$    

Matrica za koju je $ A^T=A$ je simetrična matrica. Zbog očite simetrije u prirodi, simetrične matrice su česte u primjenama.