×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Alternirani redovi     NIZOVI I REDOVI     Red funkcija


Niz funkcija

U ovom poglavlju definirat ćemo niz funkcija, konvergenciju u točki te običnu i uniformnu konvergenciju na nekom skupu.

Definicija 6.12   Neka je $ D\subseteq \mathbb{R}$ . Označimo s $ \mathbb{R}^D$ skup svih funkcija iz $ D$ u $ \mathbb{R}$ . Niz funkcija je svaka funkcija $ f:\mathbb{N}\to \mathbb{R}^D$ , pri čemu je $ f(n)=f_n:D\to \mathbb{R}$ . Funkcija $ f_n\equiv f_n(x)$ je $ n$ -ti član niza.

Niz funkcija označavamo s $ \{ f_n\}$ , $ \{f_n(x)\}$ ,

$\displaystyle %
f_1,f_2,f_3,\ldots,f_n, \ldots, \quad \textrm{ili}\quad
f_1(x),f_2(x),f_3(x),\ldots,f_n(x), \ldots.
$

Na primjer, niz funkcija zadan s $ f_n(x)=x^{n-1}$ glasi

$\displaystyle 1,x,x^2,x^3,x^4,\ldots, x^{n-1},\ldots .$ (6.4)

Definicija 6.13   Niz funkcija $ \{ f_n\}$ konvergira u točki $ x$ prema funkciji $ f_0$ ako niz realnih brojeva $ \{f_n(x)\}$ konvergira prema $ f_0(x)$ . Niz funkcija $ \{ f_n\}$ konvergira po točkama ili obično prema funkciji $ f_0$ na skupu $ A$ ako $ \{f_n(x)\}\to f_0(x)$ za $ \forall x\in A$ . Simbolički zapisujemo:

$\displaystyle %
(\forall x\in A) (\forall \varepsilon >0) (\exists n_{x,\vareps...
...geq n_{x,\varepsilon } \Rightarrow
\vert f_n(x)-f_0(x)\vert\leq \varepsilon .
$

Funkcija $ f_0$ je limes niza funkcija $ \{f_n(x)\}$ , odnosno

$\displaystyle \lim_{n\to \infty} f_n=f_0.
$

Ako $ n_{x,\varepsilon }$ ne ovisi o $ x$ već samo o $ \varepsilon $ , odnosno $ n_{x,\varepsilon }\equiv n_{\varepsilon }$ , niz funkcija $ \{ f_n\}$ konvergira uniformno ili jednoliko prema funkciji $ f_0$ .

Iz definicije slijedi da je uniformna konvergencija jače svojstvo, odnosno niz funkcija koji konvergira uniformno konvergira i po točkama, dok obrnuto općenito ne vrijedi.

Promotrimo konvergenciju niza funkcija (6.4). Iz svojstava geometrijskog niza danog u primjeru 6.4, vidimo da niz konvergira za $ x\in (-1,1]$ prema funkciji $ f_0:(-1,1]\to \{0,1\}$ zadanoj s

$\displaystyle %
f_0(x)=\left\{ \begin{array}{ll} 0 & \textrm{ za } -1<x<1,\\
1 & \textrm{ za } x=1.
\end{array}\right.
$

Niz konvergira obično što ćemo vidjeti rješavajući osnovnu nejednadžbu konvergencije. Promotrimo prvo točke $ x=0$ i $ x=1$ . Za $ x=0$ niz je stacionaran počevši od drugog člana pa je $ n_{0,\varepsilon }=2$ za $ \forall \varepsilon >0$ . Za $ x=1$ niz je stacionaran od početka pa je $ n_{0,\varepsilon }=1$ za $ \forall \varepsilon >0$ . Za $ 0<x<1$ vrijedi

$\displaystyle %
\vert x^n-0\vert<\varepsilon \Leftrightarrow n\ln x <\varepsilon \Leftrightarrow n>
\frac{\varepsilon }{\ln x}.
$

Prilikom dijeljenja negativnim brojem $ \ln x$ nejednakost je promijenila smjer. Dakle, $ n_{x,\varepsilon }=\left[\frac{\varepsilon }{\ln x}\right]+1$ . Slično se dobije u slučaju $ -1<x<0$ pa se radi o običnoj konvergenciji. Konvergencija niza prikazana je na slici 6.2.

Slika 6.2: Konvergencija niza funkcija
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=slike/nizf.eps,width=9.6cm}
\end{center}\end{figure}

Premda su svi članovi niza $ \{x^{n-1}\}$ neprekidne funkcije, limes nije neprekidna funkcija. To se ne može dogoditi kada se radi o uniformnoj konvergenciji.

Teorem 6.14   Ako niz neprekidnih funkcija $ \{ f_n\}$ konvergira uniformno prema funkciji $ f_0$ , tada je $ f_0$ također neprekidna funkcija.

Zadatak 6.3   Pokažite da niz neprekidnih funkcija $ f_n(x)=\frac{\sin nx}{n}$ konvergira uniformno prema neprekidnoj funkciji $ f_0(x)=0$ na čitavom skupu $ \mathbb{R}$ .


Alternirani redovi     NIZOVI I REDOVI     Red funkcija