×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Diferencijal     Diferencijal     Više derivacije i diferencijali


Približno računanje

Jedna od važnih primjena diferencijala je približno računanje. Neka smo vrijednost nezavisne varijable $ x$ izmjerili s pogreškom koja po apsolutnoj vrijednosti ne prelazi neki $ \Delta x$ . Ako pomoću tako izračunatog $ x$ računamo vrijednost funkcije $ y=f(x)$ , tada po (5.8) apsolutna pogreška u tako izračunatoj vrijednosti funkcije približno iznosi

$\displaystyle \vert\Delta y\vert \approx \vert dy\vert =\vert f'(x)\Delta x\vert,
$

dok relativna pogreška iznosi

$\displaystyle \frac{\Delta y}{y}\approx \frac{dy}{y}.
$

Ovo je krasna ideja, uz uvjet da znamo preciznije kazati što znači "$ \approx$ ".

Primjer 5.8   Izračunajmo približno $ \sqrt[4]{84}$ koristeći činjenicu da je $ \sqrt[4]{81}=3$ . Vrijedi

$\displaystyle \sqrt[4]{84}=\sqrt[4]{81+3}= 3\sqrt[4]{1+\frac{1}{27}}.
$

Definirajmo funkciju

$\displaystyle f(x)=3\sqrt[4]{1+x}
$

i odaberimo $ x_0=0$ i $ \Delta x=1/27$ . Koristeći diferencijal imamo

$\displaystyle \sqrt[4]{84}$ $\displaystyle =f(x_0+\Delta x)\approx f(x_0)+df(x_0)= f(x_0)+f'(x_0)\Delta x$    
  $\displaystyle = f(x_0) + \frac{3}{4}(1+x_0)^{-\frac{3}{4}} \Delta x= 3+\frac{3}{4}\cdot 1\cdot \frac{1}{27}=3.02\dot 7.$    

Točna vrijednost na četiri decimale je 3.0274 pa smo u ovom slučaju uz vrlo jednostavne operacije dobili dobru aproksimaciju izbjegavši pri tome računanje četvrtog korijena.

Pri računanju $ \sqrt[4]{84}$ zaporavo smo koristili prva dva člana Taylorovog reda odabrane funkcije. Taylorov red je tema kojom se bavi poglavlje 6.5 pa će tamo također biti više riječi o ocjeni pogreške prilikom ovakvog približnog računanja.


Diferencijal     Diferencijal     Više derivacije i diferencijali