×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Područje definicije sume i     FUNKCIJE REALNE VARIJABLE     Kompozicija funkcija


Opća sinusoida

Nacrtajte graf funkcije

$\displaystyle f(x)=-\frac{1}{2}\sin {\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)}.$    

Rješenje. Prema oznakama u [*] [M1, poglavlje 4.6.5], za zadanu funkciju je

$\displaystyle A=-\frac{1}{2},\quad \omega=2\quad\textrm{i}\quad\varphi=-\frac{\pi}{3}.$

Graf funkcije $ f$ dobivamo iz grafa funkcije $ \sin x$ u sljedeća tri koraka:
 1. Nacrtajmo graf funkcije $ f_1(x)=\sin 2x$ čiji je osnovni period od $ \frac{2\pi}{\omega}=\frac{2\pi}{2}=\pi$ (slika 4.1).

  Slika 4.1: Sinusoida $ y=\sin 2x$ .
  \begin{figure}
% latex2html id marker 10403
\begin{center}
\epsfig{file=funkcije/zad44prva.eps,width=6cm}
\end{center}\end{figure}

 2. Graf funkcije $ f_1(x)=\sin 2x$ pomaknimo za $ -\frac{\varphi}{\omega}=-\frac{-\frac{\pi}{3}}{2}=\frac{\pi}{6}$ u pozitivnom smjeru $ x$ -osi što nam daje graf funkcije $ f_2(x)=\sin
\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$ (slika 4.2).

  Slika 4.2: Sinusoida $ y=\sin \left (2x-\frac {\pi }{3}\right )$ .
  \begin{figure}
% latex2html id marker 10420
\begin{center}
\epsfig{file=funkcije/zad44druga.eps,width=6cm}
\end{center}\end{figure}

 3. Konačno, ordinatu svake točke grafa funkcije $ f_2(x)=\sin
\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$ pomnožimo brojem $ A=-\frac{1}{2}$ , čime dobivamo graf zadane funkcije (slika 4.3).

  Slika 4.3: Sinusoida $ y=-\frac {1}{2}\sin \left (2x-\frac {\pi }{3}\right )$ .
  \begin{figure}
% latex2html id marker 10433
\begin{center}
\epsfig{file=funkcije/zad44treca.eps,width=6cm}
\end{center}\end{figure}