×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Zadaci za vježbu     VEKTORSKA ALGEBRA I ANALITIČKA     FUNKCIJE REALNE VARIJABLE


Rješenja

1.
$ \vert\mathbf{a}\vert=2\sqrt{10-3\sqrt{3}}$ .

2.
$ \displaystyle\lambda=\frac{1}{4}$ .

3.
$ \displaystyle y=\frac{3}{5}$ , $ z=\frac{1}{5}$ .

4.
$ \lambda =6$ .

5.
$ \displaystyle \cos \alpha =\frac{13\sqrt{7}}{8\sqrt{67}}$ .

6.
a)
$ \displaystyle\mathbf{n}=2\,\mathbf{p}-\frac{1}{3}\,\mathbf{q}$ ,

b)
$ \displaystyle\mathbf{n_0}=\frac{2}{\sqrt{13}}\,\mathbf{p}-\frac{1}{3\sqrt{13}}\,\mathbf{q}$ .

7.
$ \mathbf{b}=\{-4,2,-4\}$ .

8.
$ P=\displaystyle\frac{\sqrt{59}}{2}$ .

9.
$ P=2\sqrt{6}$ .

10.
$ \displaystyle v_A=\frac{\sqrt 34}{2}$ .

11.
$ \displaystyle P=7\sqrt{5}$ , $ v_B=\frac{2}{3}\sqrt{21}$ .

12.
$ P=4\sqrt{29}$ , $ D(4,0,6)$ .

13.
$ \displaystyle P=\frac{3\sqrt{2}}{2}$ .

14.
$ d_1=3$ , $ d_2=\sqrt{13}$ .

15.
$ V=8$ .

16.
$ V=8$ .

17.
Dovoljno je pokazati da vrijedi $ (\mathbf{a}\times \mathbf{b})\cdot \mathbf{c}=0$ i $ \mathbf{d}\times \mathbf{e}=\mathbf{0}$ .

18.
$ t=0$ .

19.
$ \mathbf{d}=\{-4,2,-4\}$ .

20.
Jednadžba $ xy$ -ravnine je $ z=0$ , $ xz$ -ravnine $ y=0$ , $ yz$ -ravnina $ x=0$ . Jednadžbe ravnina paralelnih $ xy$ -ravnini su oblika $ z=c$ , $ xz$ -ravnini oblika $ y=c$ , $ yz$ -ravnini oblika $ x=c$ , za neki $ c\in\mathbb{R}$ .

21.
$ \pi \ \ldots \ 7x-4y+z-21=0$ .

22.
$ \pi \ \ldots \ 13x+18y+3z+23=0$ .

23.
$ \pi \ \ldots \ x+6y+z-16=0$ .

24.
Opći oblik jednadžbe ravnine $ \pi$ glasi

$\displaystyle 17x+y+12z-76=0,$

segmentni oblik

$\displaystyle \frac{x}{\displaystyle\frac{76}{17}}+\frac{y}{76}+\frac{z}{\displaystyle\frac{19}{3}}=1,$

a normalni oblik

$\displaystyle \frac{17}{\sqrt{434}}\,x+\frac{1}{\sqrt{434}}\,y+\frac{12}{\sqrt{434}}\,z-\frac{76}{\sqrt{434}}=0.$

25.
Kanonska jednadžba $ x$ -osi je $ \displaystyle\frac{x}{1}=\frac{y}{0}=\frac{z}{0}$ , $ y$ -osi $ \displaystyle\frac{x}{0}=\frac{y}{1}=\frac{z}{0}$ , $ z$ -osi $ \displaystyle\frac{x}{0}=\frac{y}{0}=\frac{z}{1}$ . Parametarska jednadžba $ x$ -osi je $ x=t, y=0, z=0$ , $ y$ -osi $ x=0, y=t, z=0$ , a $ z$ -osi $ x=0, y=0, z=t$ , $ t\in\mathbb{R}$ .

26.
$ s \ \ldots \ \displaystyle\frac{x-1}{-1}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z-1}{2}$ .

27.
$ \pi \ \ldots \ 2x+2y-3z+6=0$ .

28.
$ \pi \ \ldots \ 5x-3y+8z+3=0$ .

29.
$ \pi \ \ldots \ y+3z+4=0$ .

30.
$ S(1,2,0)$ .

31.
Ravnina $ \pi$ sadrži pravac $ p$ .

32.
Pravci $ p_1$ i $ p_2$ se ne sijeku.

33.
$ p \ \ldots \ \displaystyle\frac{x-2}{-1}=\frac{y+3}{1}=\frac{z-1}{1}$ .

34.
$ p \ \ldots \ \displaystyle\frac{x-2}{-2}=\frac{y+\displaystyle\frac{1}{2}}{3}=\frac{z-\displaystyle\frac{3}{2}}{7}$ .

35.
$ N(1,-5,-3)$ .

36.
$ p \ \ldots \ \displaystyle \frac{x-6}{-8}=\frac{y-1}{1}=\frac{z+4}{3}$ .

37.
$ p \ \ldots \ \displaystyle\frac{x-\displaystyle\frac{43}{30}}{47}=\frac{y+\displaystyle\frac{4}{30}}{64}=\frac{z-\displaystyle\frac{25}{30}}{35}$ .

38.
$ \pi \ \ldots \ 2x-y=0$ .

39.
$ A(3,0,3)$ , $ B(-1,-2,1)$ .

40.
$ \pi \ \ldots \ 2x-y-z-1=0,\quad d(p_2,\pi)=\sqrt{6}$ .

41.
$ d(M,p)=\displaystyle\frac{3\sqrt{377}}{29}$ .

42.
$ \displaystyle d(p_1,p_2)=\frac{\sqrt{3}}{5}$ .

43.
$ \displaystyle d(p_1,p_2)=\frac{\sqrt{3}}{3}$ .

44.
$ A(4,-10,2)$ .


Zadaci za vježbu     VEKTORSKA ALGEBRA I ANALITIČKA     FUNKCIJE REALNE VARIJABLE