×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Udaljenost pravca od ravnine     VEKTORSKA ALGEBRA I ANALITIČKA     Udaljenost paralelnih pravaca


Udaljenost točke od pravca

Odredite udaljenost točke $ T(2,1,3)$ od pravca

$\displaystyle p\ \ldots\ \frac{x-1}{1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z-1}{3}.$    

Rješenje. Prvo odredimo jednadžbu ravnine $ \pi$ koja prolazi točkom $ T$ i okomita je na pravac $ p$ . Budući je vektor normale $ \mathbf{n}$ ravnine $ \pi$ jednak vektoru smjera $ \mathbf{s}=\{1,2,3\}$ pravca $ p$ , jednadžba ravnine $ \pi$ je

$\displaystyle 1\cdot(x-2)+2\cdot(y-1)+3\cdot(z-3)=0,$

odnosno

$\displaystyle x+2y+3z-13=0.$    

Odredimo sada sjecište pravca $ p$ i ravnine $ \pi$ . Uvrštavanjem parametarske jednadžbe pravca

$\displaystyle x=t+1, \quad y=2t+1, \quad z=3t+1, \quad t\in \mathbb{R}.$    

u jednadžbu ravnine dobivamo $ t=\frac{1}{2}$ , pa sjecište $ S$ ima koordinate

$\displaystyle x=\frac{1}{2}+1=\frac{3}{2}, \quad y=2\, \frac{1}{2}+1=2, \quad z=3\, \frac{1}{2}+1=\frac{5}{2}.$    

Budući je $ S$ ortogonalna projekcija točke $ T$ na pravac $ p$ , tražena udaljenost iznosi

$\displaystyle d(T,p)=d(T,S)=\sqrt{\left(2-\frac{3}{2}\right)^2+\left(1-2\right)^2+\left(3-\frac{5}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{6}}{2}.$    


Udaljenost pravca od ravnine     VEKTORSKA ALGEBRA I ANALITIČKA     Udaljenost paralelnih pravaca