×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Ortogonalna projekcija točke na     VEKTORSKA ALGEBRA I ANALITIČKA     Ortogonalna projekcija pravca na


Ortogonalna projekcija točke na ravninu

Odredite ortogonalnu projekciju $ N$ točke $ M(-1,0,1)$ na ravninu $ \pi \ \ldots\ 2x+y-z=7$ .

Rješenje. Neka pravac $ p$ prolazi točkom $ M$ i okomit je na ravninu $ \pi$ . Za vektor smjera $ \mathbf{s}$ pravca $ p$ možemo uzeti vektor normale ravnine $ \pi$ , dakle $ \mathbf{s}=\{2,1,-1\}$ . Parametarska jednadžba pravca $ p$ glasi

$\displaystyle x=-1+2t,\quad y=t,\quad z=1-t,\quad t\in\mathbb{R}.$ (3.3)

Tražena točka je sjecište pravca $ p$ i ravnine $ \pi$ , pa uvrštavanjem (3.3) u jednadžbu ravnine $ \pi$ dobivamo

$\displaystyle 2(-1+2t)+t-(1-7)+7=0,$

odakle je

$\displaystyle t=-\frac{2}{3} \quad\textrm{ i }\quad N=\left(-\frac{7}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{5}{3}\right).$