×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Sjecište dvaju pravaca     VEKTORSKA ALGEBRA I ANALITIČKA     Ortogonalna projekcija točke na


Ortogonalna projekcija točke na pravac

Odredite točku $ N$ simetričnu točki $ M(1,0,2)$ s obzirom na pravac

$\displaystyle p\ \ldots\ \frac{x-2}{3}=\frac{y}{5}=\frac{z+1}{1}.$

Rješenje. Odredimo prvo ortogonalnu projekciju $ P$ točke $ M$ na pravac $ p$ . Neka je $ \pi$ ravnina koja prolazi točkom $ M$ i okomita je na $ p$ . Tada za vektor normale $ \mathbf{n}$ ravnine $ \pi$ možemo uzeti vektor smjera pravca $ p$ pa je $ \mathbf{n} =\{3,5,1\}$ . Jednadžba ravnine $ \pi$ glasi

$\displaystyle 3\cdot(x-1)+5\cdot(y-0)+1\cdot(z-2)=0,$

odnosno

$\displaystyle 3x+5y+z-5=0.$

Točka $ P$ je sjecište ravnine $ \pi$ i pravca $ p$ , pa uvrštavanjem parametarske jednadžbe pravca $ p$

$\displaystyle x=2+3t,\quad y=5t,\quad z=-1+t,\quad t\in\mathbb{R}$

u jednadžbu ravnine $ \pi$ dobivamo

$\displaystyle 3(2+3t)+5\cdot 5t+(-1+t)-5=0.$

Slijedi $ t=0$ i $ P(2, 0, -1)$ . Točka $ P$ je polovište dužine $ \overline{MN}$ pa su, uz oznake $ M(x_1, y_1, z_1)$ i $ N(x_2, y_2, z_2)$ , njene koordinate koordinate jednake

$\displaystyle \left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}, \frac{z_1+z_2}{2}\right).$

Uvrštavanjem poznatih koordinata dobivamo

$\displaystyle \frac{x_1+1}{2}=2,\quad \frac{y_1+0}{2}=0,\quad \frac{z_1+2}{2}=-1,$

odakle je $ x_1=3$ , $ y_1=0$ i $ z_1=-4$ pa je tražena točka $ N(3, 0, -4)$ .


Sjecište dvaju pravaca     VEKTORSKA ALGEBRA I ANALITIČKA     Ortogonalna projekcija točke na