×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Jednadžba pravca     VEKTORSKA ALGEBRA I ANALITIČKA     Ravnina paralelna s pravcem


Okomiti pravci

Zadane su točke

$\displaystyle A(1,2,2), \quad B(3,1,2), \quad C(-1,5,2), \quad D(2,-1,0).$

Odredite jednadžbu pravca $ p$ koji prolazi točkom $ T(1,2,3)$ i okomit je na pravce određene vektorima $ \overrightarrow{AB}$ i $ \overrightarrow{CD}$ .

Rješenje. Iz okomitosti pravaca slijedi da je vektor smjera $ \mathbf{s}$ pravca $ p$ okomit na vektore

$\displaystyle \overrightarrow{AB}=\mathbf{r}_B-\mathbf{r}_A=2\mathbf{i}-\mathbf...
...errightarrow{CD}=\mathbf{r}_D-\mathbf{r}_C=3\mathbf{i}-6\mathbf{j}-2\mathbf{k}.$    

Stoga možemo uzeti

$\displaystyle \mathbf{s}=\overrightarrow{AB}\times \overrightarrow{CD}=\begin{v...
...\\ 2 & -1 & 0 \\ 3 & -6 & -2 \end{vmatrix}=2\mathbf{i}+4\mathbf{j}-9\mathbf{k}.$    

Obzirom da pravac $ p$ prolazi točkom $ T$ , njegova kanonska jednadžba glasi

$\displaystyle \frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{4}=\frac{z-3}{-9}.$