×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Taylorov razvoj trigonometrijske funkcije     NIZOVI I REDOVI     Zadaci za vježbu


Primjena MacLaurinovih razvoja elementarnih funkcija

Razvijte u Taylorov red funkciju $ f$ oko točke $ x_0$ ako je:

a)
$ \displaystyle f(x)=\cos (2x-2)$ i $ x_0=1$ ,

b)
$ \displaystyle f(x)=\sin\left(\frac{\pi}{4}x\right)$ i $ x_0=2$ ,

c)
$ \displaystyle
f(x)=\frac{e^x+e^{-x}}{2}$ i $ x_0=0$ ,

d)
$ f(x)=\ln\sqrt{x^2+3x-4}$ i $ x_0=2$ ,

e)
$ f(x)=\displaystyle\frac{x^4+1}{1+x+x^2+x^3}$ i $ x_0=0$ ,
te odredite područje konvergencije dobivenog reda.

Rješenje. Zadane funkcije ćemo razviti u Taylorov red korištenjem MacLaurinovih razvoja nekih elementarnih funkcija iz [*] [M1, poglavlje 6.5], kao što su

$\displaystyle \sin x$ $\displaystyle = \sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!},\quad x\in\mathbb{R},$ (6.12)
$\displaystyle \cos x$ $\displaystyle =\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!},\quad x\in\mathbb{R},$ (6.13)
$\displaystyle e^x$ $\displaystyle = \sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!},\quad x\in\mathbb{R},$ (6.14)
$\displaystyle \ln(1+x)$ $\displaystyle =\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{x^n}{n},\quad x\in\langle -1,1],$ (6.15)
$\displaystyle \frac{1}{1-x}$ $\displaystyle =\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n,\quad x\in\langle -1,1\rangle.$ (6.16)

a)
Uvrštavanjem izraza $ (x-1)$ umjesto $ x$ u formulu (6.13), slijedi da Taylorov red funkcije $ f$ oko točki $ x_0=1$ glasi

$\displaystyle f(x)=\cos[2(x-1)]=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{[2(x-1)]^{2n}}{(2n)!}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2^{2n}}{(2n)!}(x-1)^{2n}.$

Područje konvergencije reda (6.13) je $ \mathbb{R}$ , pa i dobiveni red konvergira za sve $ x\in \mathbb{R}$ .

b)
Korištenjem svojstava trigonometrijskih funkcija, dobivamo

$\displaystyle f(x)=\sin\left[\frac{\pi}{4}(x-2)+\frac{\pi}{2}\right]=\cos\left[\frac{\pi}{4}(x-2)\right],$

pa, primjenom formule (6.13), Taylorov red funkcije $ f$ oko točke $ x_0=2$ glasi

$\displaystyle f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{\displaystyle\left[\fr...
...ts_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}\left(\frac{\pi}{4}\right)^{2n}(x-2)^{2n},$

pri čemu dobiveni red konvergira za sve $ x\in \mathbb{R}$ .

c)
Trebamo odrediti MacLaurinov razvoj zadane funkcije pa uvrštavanjem redom $ x$ i $ -x$ u formulu (6.14), slijedi

$\displaystyle f(x)=\frac{1}{2}(e^x+e^{-x})=
\frac{1}{2}\left(\sum\limits_{n=0}^...
...x)^n}{n!}\right)=\frac{1}{2}\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{1+(-1)^n}{n!}\,x^n.$

Jer za svaki $ k\in\mathbb{Z}$ vrijedi

$\displaystyle \frac{1+(-1)^n}{n!}=
\left\{
\begin{matrix}
\displaystyle\frac{2}{(2k)!}, & n=2k\\
0, & n=2k+1
\end{matrix} \right.,$

MacLaurinov red funkcije $ f$ glasi

$\displaystyle f(x)=\frac{1}{2}\sum\limits_{k=0}^{\infty}\frac{2}{(2k)!}\,x^{2k}=\sum\limits_{k=0}^{\infty}\frac{x^{2k}}{(2k)!}$

i konvergira za svaki $ x\in \mathbb{R}$ .

d)
Zbog svojstava logaritamske funkcije, slijedi

$\displaystyle f(x)=\frac{1}{2}\ln(x-1)(x+4)=\frac{1}{2}[f_1(x)+f_2(x)],$

gdje je $ f_1(x)=\ln(x-1)$ , a $ f_2(x)=\ln(x+4)$ . Odredimo prvo Taylorov razvoj funkcije $ f_1$ oko točke $ x_0=2$ . Prema formuli (6.15), vrijedi

$\displaystyle f_1(x)=\ln[1+(x-2)]=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{(x-2)^n}{n},$

za sve $ x\in \mathbb{R}$ za koje je $ (x-2)\in\langle -1,1]$ , odnosno za sve $ x\in\langle 1,3]$ .

Na isti način slijedi

$\displaystyle f_2(x)$ $\displaystyle =\ln[6+(x-2)]=\ln\left[6\left(1+\frac{x-2}{6}\right)\right]=\ln6+\ln\left(1+\frac{x-2}{6}\right)$    
  $\displaystyle =\ln 6+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{\displaystyle\le...
...ht)^n}{n}=\ln 6+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n\cdot 6^n}(x-2)^n,$    

za sve $ x\in \mathbb{R}$ za koje je $ \frac{x-2}{6}\in\langle -1,1]$ , odnosno za sve $ x\in\langle -4,8]$ .

Sada iz razvoja funkcija $ f_1$ i $ f_2$ , dobivamo da Taylorov razvoj funkcije $ f$ oko točke $ x_0=2$ glasi

$\displaystyle f(x)$ $\displaystyle =\frac{1}{2}\left[\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{(x-2)...
...n}+ \ln 6+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n\cdot 6^n}(x-2)^n\right]$    
  $\displaystyle =\ln\sqrt{6}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{2n}\left(1+\frac{1}{6^n}\right)(x-2)^n,$    

za sve $ x\in\langle 1,3]\cap\langle -4,8]=\langle 1,3]$ .

e)
Svođenjem na pravu racionalnu funkciju, a potom rastavljajući na parcijalne razlomke, dobivamo

$\displaystyle f(x)=\frac{x^4+1}{1+x+x^2+x^3}=(x-1)+\frac{2}{1+x+x^2+x^3}=(x-1)+\frac{1}{1+x}+\frac{-x+1}{1+x^2}.$    

Dakle, možemo pisati

$\displaystyle f(x)=(x-1)+f_1(x)+(-x+1) f_2(x),$    

gdje je

$\displaystyle f_1(x)$ $\displaystyle =\frac{1}{1+x}=\frac{1}{1-(-x)}=\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n,$    
$\displaystyle f_2(x)$ $\displaystyle =\frac{1}{1+x^2}=\frac{1}{1-(-x^2)}=\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n},$    

što slijedi iz formule (6.16), redom za izraze $ -x$ i $ -x^2$ . Nadalje, MacLaurinov red funkcije $ f_1$ konvergira za sve $ x\in \mathbb{R}$ za koje je $ -x\in\langle -1,1\rangle$ , a funkcije $ f_2$ za sve $ x\in \mathbb{R}$ za koje je $ -x^2\in\langle -1,1\rangle$ . Stoga MacLaurinov red funkcije $ f$ konvergira za sve $ x\in \left\langle-1,1\right\rangle$ i glasi

$\displaystyle f(x)$ $\displaystyle =(x-1)+\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n+(-x+1) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$    
  $\displaystyle =(x-1)+\sum_{n=0}^{\infty} x^{2n}-\sum_{n=0}^{\infty} x^{2n+1}-\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n+1}+\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$    
  $\displaystyle =(x-1)+\sum_{n=0}^{\infty} [1+(-1)^n] x^{2n}-\sum_{n=0}^{\infty} [1+(-1)^n] x^{2n+1}$    
  $\displaystyle =(x-1)+\sum_{n=0}^{\infty} [1+(-1)^n] \left(x^{2n}-x^{2n+1}\right)$    
  $\displaystyle =(x-1)+2 \sum_{n=0}^{\infty} \left(x^{4n}-x^{4n+1}\right)= 1-x+2\sum_{n=1}^{\infty} \left(x^{4n}-x^{4n+1} \right).$    


Taylorov razvoj trigonometrijske funkcije     NIZOVI I REDOVI     Zadaci za vježbu