×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Gomilište niza     NIZOVI I REDOVI     Limesi nekih osnovnih nizova


Konvergencija monotonog i omeđenog niza

Ispitajte konvergenciju niza čiji je opći član

$\displaystyle a_n=\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right) \cdots \left(1-\frac{1}{2^n}\right).$    

Rješenje. Promatrajući prva dva člana zadanog niza dobivamo

$\displaystyle a_1$ $\displaystyle = 1-\frac{1}{2} = \frac{1}{2},$    
$\displaystyle a_2$ $\displaystyle = \left(1-\frac{1}{2}\right) \left(1-\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2}\cdot \frac{3}{4},$    

odnosno $ a_1>a_2$ . Želimo zaključiti da općenito vrijedi $ a_n > a_{n+1}$ . Vrijedi

$\displaystyle a_{n+1} = \left(1-\frac{1}{2}\right) \left(1-\frac{1}{4}\right) \...
... \left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right) = a_n \left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right) < a_n,$    

jer je

$\displaystyle 1-\frac{1}{2^{n+1}}<1.$    

Budući da nejednakost $ a_n > a_{n+1}$ vrijedi za svako $ n\in \mathbb{N}$ zaključujemo da je niz $ \{a_n\}$ strogo padajući. Niz je također omeđen odozdo jer je $ a_n>0$ za svako $ n\in \mathbb{N}$ . Stoga je, prema [*] [M1, teorem 6.4], zadani niz konvergentan.