×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Asimptote racionalne funkcije     FUNKCIJE REALNE VARIJABLE     Asimptote funkcije s eksponencijalnim


Asimptote iracionalne funkcije

Odredite asimptote funkcije $ f$ zadane s

$\displaystyle f(x)=\displaystyle \sqrt{4x^2+x}$

i skicirajte njen graf.

Rješenje. Funkcija $ f$ je definirana za sve $ x\in \mathbb{R}$ za koje vrijedi $ 4x^2+x\geq 0$ pa je njeno područje definicije skup $ \langle-\infty,-\frac{1}{4}]\cup[0,+\infty\rangle$ . Slijedi da $ f$ nema vertikalne asimptote, jer se one mogu nalaziti samo u točkama prekida ili otvorenim rubovima područja definicije. Zbog

$\displaystyle \lim_{x\to\pm\infty}f(x)=\lim_{x\to\pm\infty}\sqrt{4x^2+x}=+\infty,$

odmah slijedi da $ f$ nema horizontalnu asimptotu ni na lijevoj ni na desnoj strani.

Preostaje potražiti kose asimptote. Označimo s $ k_1$ i $ l_1$ koeficijent smjera i odsječak na $ y$ -osi kose asimptote funkcije $ f$ na desnoj strani. Tada je

$\displaystyle k_1$ $\displaystyle =\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{4...
...c{\vert x\vert}{x}\cdot\lim_{x\to+\infty}\sqrt{4+\frac{1}{x}}=1\cdot\sqrt{4}=2,$    
$\displaystyle l_1$ $\displaystyle =\lim_{x\to+\infty}[f(x)-2x]=\lim_{x\to+\infty}[\sqrt{4x^2+x}-2x]\cdot\frac{\sqrt{4x^2+x}+2x}{\sqrt{4x^2+x}+2x}$    
  $\displaystyle = \lim_{x\to+\infty}\frac{x}{\sqrt{4x^2+x}+2x}=\lim_{x\to+\infty}...
...rt x\vert}\cdot \lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\sqrt{4+\frac{1}{x}}+2}=\frac{1}{4}.$    

Dakle, pravac $ y=2x+\frac{1}{4}$ je kosa asimptota funkcije $ f$ na desnoj strani.

Ako s $ k_2$ i $ l_2$ označimo koeficijent smjera i odsječak na $ y$ -osi kose asimptote funkcije $ f$ u lijevoj strani, onda na isti način dobivamo

$\displaystyle k_2$ $\displaystyle =\lim_{x\to-\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to-\infty}\frac{\vert x\vert}{x}\cdot\lim_{x\to-\infty}\sqrt{4+\frac{1}{x}}=-1\cdot\sqrt{4}=-2,$    
$\displaystyle l_2$ $\displaystyle =\lim_{x\to-\infty}[f(x)-2x]=\lim_{x\to-\infty}\frac{x}{\vert x\vert}\cdot \lim_{x\to-\infty}\frac{1}{\sqrt{4+\frac{1}{x}}+2}=-\frac{1}{4}.$    

Stoga je pravac $ y=-2x-\frac{1}{4}$ kosa asimptota funkcije $ f$ na lijevoj strani. Graf funkcije prikazan je na slici 4.6.

Slika 4.6: Graf funkcije $ f(x)= \sqrt {4x^2+x}$ .
\begin{figure}
% latex2html id marker 11728
\begin{center}
\epsfig{file=funkcije/zad423.eps, width=8cm}\end{center}\end{figure}


Asimptote racionalne funkcije     FUNKCIJE REALNE VARIJABLE     Asimptote funkcije s eksponencijalnim