×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Neprekidnost funkcije     FUNKCIJE REALNE VARIJABLE     Asimptote racionalne funkcije


Vrste prekida

Ispitajte vrste prekida funkcije $ f$ zadane s:
a)
$ \displaystyle f(x)=\frac{\sqrt{7+x}-3}{x^2-4}$ u točkama $ x_1=-2$ i $ x_2=2$ ,

b)
$ \displaystyle
f(x)=\frac{a^{\frac{1}{x}}-1}{a^{\frac{1}{x}}+1}$ , gdje je $ a>1$ , u točki $ x=0$ .

Rješenje.

a)
Da bismo ispitali vrstu prekida funkcije u točkama $ x_1$ i $ x_2$ potrebno je izračunati limes s lijeve i desne strane u tim točkama.

Limes slijeva u točki $ x_1=-2$ je

$\displaystyle \lim_{x\to -2-0}\frac{\sqrt{7+x}-3}{x^2-4}$ $\displaystyle = \lim_{x\to -2-0}\frac{\sqrt{7+x}-3}{x^2-4}\cdot\frac{\sqrt{7+x}+3}{\sqrt{7+x}+3}$    
  $\displaystyle = \lim_{x\to -2-0}\frac{x-2}{(x-2)(x+2)(\sqrt{7+x}+3)}$    
  $\displaystyle = \lim_{x\to -2-0}\frac{1}{(x+2)(\sqrt{7+x}+3)}=-\infty.$    

Limes zdesna u točki $ x_1=-2$ dobivamo na isti način:

$\displaystyle \lim_{x\to -2+0}\frac{\sqrt{7+x}-3}{x^2-4}=\lim_{x\to -2+0} \frac{1}{(x+2)(\sqrt{7+x}+3)}=+\infty.$    

Prema [*] [M1, definicija 4.7], zadana funkcija ima prekid druge vrste u točki $ x_1=-2$ .

Limes slijeva u točki $ x_2=2$ je

$\displaystyle \lim_{x\to 2-0} \frac{\sqrt{7+x}-3}{x^2-4}=\lim_{x\to 2-0} \frac{1}{(x+2)(\sqrt{7+x}+3)}=\frac{1}{24}.$    

Za limes zdesna u točki $ x_2=2$ očigledno vrijedi

$\displaystyle \lim_{x\to 2+0} \frac{\sqrt{7+x}-3}{x^2-4}=\lim_{x\to 2+0} \frac{1}{(x+2)(\sqrt{7+x}+3)}=\frac{1}{24}.$    

Limesi slijeva i zdesna u točki $ x_2=2$ su jednaki pa, prema [*] [M1, definicija 4.7], funkcija $ f$ ima uklonjivi prekid u toj točki.

b)
Limes zdesna funkcije $ f$ u točki $ x=0$ računamo pomoću supstitucije $ t=1/x$ :

$\displaystyle \lim_{x\to 0+0} \frac{a^{\frac{1}{x}}-1}{a^{\frac{1}{x}}+1}= \beg...
...}\frac{a^t\left(1-\frac{1}{a^t}\right)}{a^t\left( 1+\frac{1}{a^t}\right)} = 1 .$    

Pri tome smo koristili

$\displaystyle \lim_{t\to +\infty}\frac{1}{a^t}=0,\quad\textrm{za}\quad a>1.$

Limes slijeva zadane funkcije u točki $ x=0$ dobivamo na isti način:

$\displaystyle \lim_{x\to 0-0}\frac{a^{\frac{1}{x}}-1}{a^{\frac{1}{x}}+1}= \begi...
...t-1}{a^t+1} = \lim_{t\to +\infty} \frac{\frac{1}{a^t}-1}{\frac{1}{a^t}+1} = -1.$    

Limesi slijeva i zdesna u točki $ x=0$ su konačni i različiti pa, prema [*] [M1, definicija 4.7], funkcija $ f$ ima prekid prve vrste u toj točki.


Neprekidnost funkcije     FUNKCIJE REALNE VARIJABLE     Asimptote racionalne funkcije