×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Oblik     FUNKCIJE REALNE VARIJABLE     Neprekidnost funkcije


Primjena limesa jednakih broju $ e$

Izračunajte:
a)
$ \displaystyle\lim_{x\to \infty}
\left(\frac{2x+3}{2x+1}\right)^{x+1}$ ,

b)
$ \displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{1}{x}\ln
\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$ .

c)
$ \displaystyle\lim_{x\to a}
\frac{\ln{x}-\ln{a}}{x-a}$ ,

d)
$ \displaystyle\lim_{x\to0}\frac{e^x-1}{x}$ .

Rješenje. Prema [*] [M1, primjer 4.9 (b)] je

$\displaystyle \lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e.$ (4.2)

To vrijedi i ako umjesto $ +\infty$ stavimo $ -\infty$ . Nadalje, iz (4.2) slijedi

$\displaystyle \lim_{x\to0\pm0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=
\begin{Bmatrix}
\displaystyl...
...
y\to\pm\infty
\end{Bmatrix}=\lim_{y\to\pm\infty}\left(1+\frac{1}{y}\right)^y=e$

pa vrijedi i

$\displaystyle \lim_{x\to0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e.$ (4.3)

a)
Budući je

$\displaystyle \lim_{x\to
\infty}\frac{2x+3}{2x+1}=1,$

direktno računanje zadanog limesa daje neodređeni oblik $ 1^\infty$ . Zato ćemo izraz pod limesom transformirati na sljedeći način:

  $\displaystyle \quad\,\lim_{x\to \infty} \left(\frac{2x+3}{2x+1}\right)^{x+1} = ...
...right)^{x+1}= \lim_{x\to \infty} \left(1+\frac{1}{\frac{2x+1}{2}}\right)^{x+1}=$    
  $\displaystyle = \lim_{x\to \infty}\left[ \left(1+\frac{1}{\frac{2x+1}{2}}\right...
...{\frac{2}{2x+1}}\right]^{{\displaystyle\lim_{x\to\infty}} \frac{2(x+1)}{2x+1}}.$    

Prema formuli (4.2) je

$\displaystyle \lim_{x\to \infty}
\left(1+\frac{1}{\frac{2x+1}{2}}\right)^{\fra...
...
t\to \infty
\end{Bmatrix}=
\lim_{t\to \infty}\left(1+\frac{1}{t}\right)^t=e,$

što zajedno s

$\displaystyle \lim_{x\to\infty} \frac{2(x+1)}{2x+1}=1$

daje

$\displaystyle \lim_{x\to \infty} \left(\frac{2x+3}{2x+1}\right)^{x+1}=e^1=e.$

b)
Uvrštavanjem $ x=0$ u izraz pod limesom dobivamo neodređeni oblik $ \infty\cdot 0$ . Primjena svojstava logaritamske funkcije daje

$\displaystyle \lim_{x\to 0} \frac{1}{x}\ln \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}=\lim_{x\to 0}\ln \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{\frac{1}{2x}}.$    

Iz neprekidnosti logaritamske funkcije i tvrdnje [*] [M1, teorem 4.7 (ii)] slijedi

$\displaystyle \lim_{x\to 0}\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{\frac{1}{2x}}$ $\displaystyle = \ln\lim_{x\to 0} \left[ \left(1+\frac{1}{\frac{1-x}{2x}}\right)^{\frac{1-x}{2x}}\right]^{\frac{1}{1-x}}$    
  $\displaystyle = \ln\left[ \lim_{x\to 0} \left(1+\frac{1}{\frac{1-x}{2x}}\right)^{\frac{1-x}{2x}}\right]^ {{\displaystyle\lim_{x\to 0}}\frac{1}{1-x}}$    
  $\displaystyle = \ln e^1=1,$    

jer je

$\displaystyle \lim_{x\to 0\pm0} \left(1+\frac{1}{\frac{1-x}{2x}}\right)^{\frac{...
... \pm\infty
\end{Bmatrix}=
\lim_{t\to \pm\infty}\left(1+\frac{1}{t}\right)^t=e.$

c)
Uvrštavanjem $ x=0$ u izraz pod limesom dobivamo neodređeni oblik $ \frac{0}{0}$ . Primjenom svojstava logaritamske funkcije, tvrdnje [*] [M1, teorem 4.7 (ii)] na neprekidnu logaritamsku funkciju i potenciju te identiteta (4.3) dobivamo

$\displaystyle \lim_{x\to a}\frac{\ln{x}-\ln{a}}{x-a}$ $\displaystyle = \lim_{x\to a}\frac{\ln\frac{x}{a}}{x-a}= \begin{Bmatrix}x-a=t\\ x\to a\\ t\to 0 \end{Bmatrix}= \lim_{t\to 0}\frac{\ln\frac{a+t}{a}}{t}$    
  $\displaystyle = \lim_{t\to 0}\ln{\left(1+\frac{t}{a}\right)}^\frac{1}{t}= \ln\lim_{t\to 0}{\left[{\left(1+\frac{t}{a}\right)}^\frac{a}{t}\right]}^\frac{1}{a}$    
  $\displaystyle =\ln{\left[\lim_{t\to 0}{\left(1+\frac{t}{a}\right)}^\frac{a}{t}\...
...{a}= \begin{Bmatrix}\displaystyle \frac{t}{a}=y\\ t\to 0\\ y\to 0 \end{Bmatrix}$    
  $\displaystyle =\ln{\left[\lim_{y\to 0}(1+y)^{1/y}\right]}^{\frac{1}{a}}=\ln e^{\frac{1}{a}}=\frac{1}{a}.$    

d)
Uvrštavanjem $ x=0$ u izraz pod limesom dobivamo neodređeni oblik $ \frac{0}{0}$ . Supstitucijom $ e^x-1=t$ i primjenom svojstava logaritamske funkcije, tvrdnje [*] [M1, teorem 4.7 (ii)] na neprekidnu logaritamsku funkciju i identiteta (4.3) dobivamo

$\displaystyle \lim_{x\to0}\frac{e^x-1}{x}$ $\displaystyle = \begin{Bmatrix}e^x-1=t\\ x\to 0\\ t\to 0 \end{Bmatrix}= \lim_{t\to0}\frac{t}{\ln(t+1)}= \lim_{t\to0}\frac{1}{\ln(t+1)^\frac{1}{t}}$    
  $\displaystyle = \frac{1}{\ln{\displaystyle\lim_{t\to0}}(t+1)^\frac{1}{t}}=1.$    


Oblik     FUNKCIJE REALNE VARIJABLE     Neprekidnost funkcije