×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Primjena kada     FUNKCIJE REALNE VARIJABLE     Oblik


Primjena $ \lim (\sin x/x) $ kada $ x\to \infty $

Izračunajte

$\displaystyle \lim_{x\to \infty}\frac{x-\sin{x}}{x+\sin{x}}.$    

Rješenje. Izlučimo li $ x$ iz brojnika i nazivnika dobivamo

$\displaystyle \lim_{x\to \infty}\frac{x-\sin{x}}{x+\sin{x}}=\lim_{x\to \infty}\...
...ty}\frac{1-\displaystyle \frac{\sin{x}}{x}}{1+\displaystyle \frac{\sin{x}}{x}}.$    

Budući je $ -1\leq \sin{x} \leq 1$ , za svaki $ x\in \mathbb{R}$ , za $ x>0$ vrijedi

$\displaystyle -\frac{1}{x}\leq \frac{\sin{x}}{x} \leq \frac{1}{x}.$    

Kako je

$\displaystyle \lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}=0,$    

[*] [M1, teorem 4.4] povlači

$\displaystyle \lim_{x\to \infty}\frac{\sin{x}}{x}=0$    

pa je zadani limes jednak

$\displaystyle \lim_{x\to \infty} \frac{1-\displaystyle \frac{\sin{x}}{x}}{1+\displaystyle \frac{\sin x}{x}}=\frac{1-0}{1+0}=1.$