×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Matrice     Matrice     Množenje matrice skalarom


Zbrajanje matrica

Uvedimo prvu operaciju s matricama. Mogu se zbrajati samo matrice istog tipa. Ako su matrice $ A$ i $ B$ istog tipa, tada je matrica

$\displaystyle %
C=A+B
$

istog tipa kao i matrice $ A$ i $ B$ i vrijedi

$\displaystyle %
c_{ij}=a_{ij}+b_{ij}.
$

Dakle, matrice se zbrajaju član po član. Svojstva zbrajanja su

  $\displaystyle A+B=B+A$   (komutativnost) i    
  $\displaystyle (A+B)+C=A+(B+C)$   (asocijativnost)$\displaystyle .
$