×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Površina i visina trokuta     VEKTORSKA ALGEBRA I ANALITIČKA     Površina i duljina dijagonala


Površina paralelograma

Odredite površinu paralelograma s dijagonalama

$\displaystyle \mathbf{e}=-\mathbf{i}-2\mathbf{j}-4\mathbf{k} \quad\textrm{ i }\quad \mathbf{f}=5\mathbf{i}-4\mathbf{j}-8\mathbf{k}.$

Rješenje. Dijagonale paralelograma se raspolavljaju pa površina paralelograma iznosi

$\displaystyle P=\frac{1}{2} \, \vert\mathbf{e}\times\mathbf{f}\vert
=\frac{1}{2...
...\mathbf{j}+14 \mathbf{k} \vert=7\, \vert-2\mathbf{j}+\mathbf{k}\vert=7\sqrt{5}.$