×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Određivanje područja konvergencije D'Alembertovim     NIZOVI I REDOVI     Područje apsolutne konvergencije


Određivanje područja konvergencije Cauchyjevim kriterijem

Odredite područje konvergencije i ispitajte ponašanje na rubu područja konvergencije reda:

a)
$ \displaystyle \sum_{n=1}^\infty\frac{x^{n-1}}{n\cdot 3^n}$ ,

b)
$ \displaystyle \sum_{n=1}^\infty\frac{n^2}{(n+1)^2}\cdot \frac{x^{2n}}{2^n}$ ,

c)
$ \displaystyle \sum_{n=1}^\infty\frac{1}{1+3+\cdots+(2n-1)}\cdot\left(\frac{x+2}{2x+1}\right)^{2n}$ .

Rješenje.

a)
Budući je

$\displaystyle \lim_{n\to \infty} \sqrt[n]{\vert a_n\vert}=
\lim_{n\to \infty} \...
...n}}}{\sqrt[n]{n}\cdot3}=
\frac{\vert x\vert^1}{1\cdot3}=\frac{\vert x\vert}{3},$

prema Cauchyjevom kriteriju (iv) iz [*] [M1, teorem 6.10], zadani red konvergira za sve $ x\in \mathbb{R}$ za koje vrijedi $ \vert x\vert<3$ , divergira za sve $ x\in \mathbb{R}$ za koje je $ \vert x\vert>3$ , a u točkama u kojima je $ \vert x\vert=3$ nema odluke. Uvrštavanjem točke $ x_1=-3$ dobivamo alternirani red

$\displaystyle \sum_{n=1}^\infty\frac{(-1)^n}{n}$

koji, prema Leibnizovom kriteriju, konvergira, dok uvrštavanjem točke $ x_2=3$ dobivamo harmonijski red

$\displaystyle \sum_{n=1}^\infty\frac{1}{n}$

koji divergira. Dakle, zadani red konvergira za sve $ x\in[-3,3\rangle$ , a inače divergira.

b)
Vrijedi

$\displaystyle \lim_{n\to \infty} \sqrt[n]{\vert a_n\vert}=
\lim_{n\to \infty} \...
...n+1}\right)^\frac{2}{n}\cdot\frac{x^2}{2}=
1^0\cdot\frac{x^2}{2}=\frac{x^2}{2}.$

Prema Cauchyjevom kriteriju, promatrani red konvergira za sve $ x\in \mathbb{R}$ za koje vrijedi $ x^2<2$ , a divergira za sve $ x\in \mathbb{R}$ za koje je $ x^2>2$ . Preostaje ispitati konvergenciju u točkama $ x_1=-\sqrt{2}$ i $ x_2=\sqrt{2}$ . Njihovim uvrštavanjem dobivamo red

$\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{(n+1)^2}$    

koji divergira jer ne zadovoljava nužan uvjet konvergencije iz [*] [M1, teorem 6.9]. Dakle, zadani red konvergira za $ x\in
\langle-\sqrt 2,\sqrt 2 \rangle$ .

c)
Primjenom formule za sumu prvih $ n$ članova aritmetičkog niza, dobivamo da je opći član zadanog reda jednak

$\displaystyle a_n=\frac{1}{n^2}\cdot\left(\frac{x+2}{2x+1}\right)^{2n}.$

Budući je

$\displaystyle \lim_{n\to \infty} \sqrt[n]{\vert a_n\vert}$ $\displaystyle = \lim_{n\to \infty} \sqrt[n]{\left\vert\frac{1}{n^2}\cdot\left(\...
...m_{n\to \infty} \frac{1}{(\sqrt[n]{n})^2}\cdot\left(\frac{x+2}{2x+1}\right)^{2}$    
  $\displaystyle = \left(\frac{x+2}{2x+1}\right)^{2},$    

prema Cauchyjevom kriteriju, zadani red konvergira za sve $ x\in\mathbb{R}\backslash\{-\frac{1}{2}\}$ za koje vrijedi

$\displaystyle \left(\frac{x+2}{2x+1}\right)^{2}<1,$

odnosno za sve $ x\in\langle -\infty,-1\rangle\cup\langle 1,+\infty\rangle$ , a divergira za sve $ x\in\langle -1,1\rangle$ . Za točke $ x_1=-1$ i $ x_2=1$ , prema Cauchyjevom kriteriju, nema odluke. Pripadni red je

$\displaystyle \sum_{n=1}^\infty\frac{1}{n^2}$

koji, prema [*] [M1, napomena 6.3], konvergira. Slijedi da je područje konvergencije jednako $ \langle-\infty,-1]\cup[
1,+\infty\rangle$ .


Određivanje područja konvergencije D'Alembertovim     NIZOVI I REDOVI     Područje apsolutne konvergencije