×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Drugi poredbeni kriterij konvergencije     NIZOVI I REDOVI     Cauchyjev kriterij konvergencije


D'Alembertov kriterij konvergencije

Ispitajte konvergenciju reda:

a)
$ \displaystyle \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}$ ,

b)
$ \displaystyle \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{2^n+1}$ .

Rješenje.

a)
Budući se radi o redu s pozitivnim članovima, možemo primijeniti D'Alembertov kriterij (iii) iz [*] [M1, teorem 6.10]. Zbog

$\displaystyle q=\lim_{n\to \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to \infty}\fra...
...{(n!)^2}{(2n)!}}= \lim_{n\to \infty}\frac{(n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)}=\frac{1}{4}<1,$    

promatrani red konvergira.

b)
Zadani red je s pozitivnim članovima i vrijedi

$\displaystyle q$ $\displaystyle =\lim_{n\to \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to \infty} \fra...
...isplaystyle\frac{n!}{2^n+1}}= \lim_{n\to \infty} \frac{(n+1)(2^n+1)}{2^{n+1}+1}$    
  $\displaystyle = \lim_{n\to \infty} (n+1)\cdot\frac{1+\frac{1}{2^n}}{2+\frac{1}{2^n}} =+\infty.$    

Primjenom D'Alembertovog kriterija (iii) iz [*] [M1, teorem 6.10] slijedi da zadani red divergira.