×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Realni i imaginarni dio     OSNOVE MATEMATIKE     Modul kompleksnog broja


Konjugiranje kompleksnog broja

Za kompleksne brojeve $ w$ i $ z$ , izrazite $ \overline{w}$ preko $ \overline{z}$ ako je $ \displaystyle w=\frac{(2-i)\cdot z+i}{(3+2i)\cdot z-1}$ .

Rješenje. Prema formulama pod (a), (b) i (c) iz [*] [M1, zadatak 1.5], vrijedi

$\displaystyle \overline{w}$ $\displaystyle =\overline{\left[\frac{(2-i)\cdot z+i}{(3+2i)\cdot z-1}\right]}= ...
...ac{\overline{(2-i)\cdot z}+\overline{i}}{\overline{(3+2i)\cdot z}-\overline{1}}$    
  $\displaystyle =\frac{\overline{(2-i)}\cdot\overline{z}+\overline{i}}{\overline{...
...cdot\overline{z}-1}=\frac{(2+i)\cdot\overline{z}-i}{(3-2i)\cdot\overline{z}-1}.$