×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
QR rastav     QR rastav     QR rastav matrice


QR rastav vektora i Householderov reflektor

U ovom i sljedećem poglavlju opisat ćemo detalje QR algoritma. Neka je zadan $ m$ -dimenzionalni vektor

$\displaystyle \mathbf{x}=\begin{bmatrix}x_1 x_2 \vdots x_m
\end{bmatrix}
$

i neka je

$\displaystyle \mathbf{x}=Q\mathbf{r}
$

njegov QR rastav. Tada je zbog svojstva (6.3) $ \Vert\mathbf{r}\Vert=\Vert\mathbf{x}\Vert$ pa vrijedi

$\displaystyle \mathbf{r}=\begin{bmatrix}\Vert\mathbf{x}\Vert 0 \vdots 0
\end{bmatrix}$   ili$\displaystyle \quad
\mathbf{r}=\begin{bmatrix}-\Vert\mathbf{x}\Vert 0 \vdots 0
\end{bmatrix}.
$

Nalaženje matrice $ Q$ je složenije. U ovom slučaju matrica $ Q$ jednaka je Householderovom reflektoru. Householderov reflektor je simetrična matrica definirana s

$\displaystyle H=I - \frac{2}{\mathbf{v}^T \mathbf{v}}\mathbf{v} \mathbf{v}^T, \...
...atrix}x_1\pm \Vert\mathbf{x}\Vert x_2 x_3 \vdots x_m \end{bmatrix}.$ (6.4)

Uvrštavanjem se može provjeriti da za ovaj izbor matrice $ H$ vrijedi

$\displaystyle H\mathbf{x}=\mathbf{r}=\begin{bmatrix}\mp \Vert\mathbf{x}\Vert 0 \vdots 0
\end{bmatrix}.
$

Ortogonalnosti i simetričnosti matrice $ H$ povlači

$\displaystyle \mathbf{x}= H^T (H \mathbf{x})=H^T \mathbf{r} =H\mathbf{r}
$

pa smo dobili QR rastav vektora $ \mathbf{x}$ .

Primjer 6.4   Ako je $ \mathbf{x}=\begin{bmatrix}3 & 1 & 5 & 1 \end{bmatrix}^T$ , onda je $ \Vert\mathbf{x}\Vert=6$ ,

$\displaystyle \mathbf{v}=\begin{bmatrix}9 1 5 1
\end{bmatrix}, \quad
...
...
\end{bmatrix},
\quad
H\mathbf{x}=\begin{bmatrix}-6 0 0 0
\end{bmatrix}.
$

Napomena 6.3   U prethodnom primjeru uzeli smo da je $ v_1=x_1+\Vert\mathbf{x}\Vert$ . U praksi se često zbog numeričke stabilnosti (izbjegavanje oduzimanja) uzima

$\displaystyle v_1=x_1+\mathop{\mathrm{sign}}\nolimits (x_1) \Vert\mathbf{x}\Vert.
$


QR rastav     QR rastav     QR rastav matrice