×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
METODA NAJMANJIH KVADRATA I     METODA NAJMANJIH KVADRATA I     Linearna regresija


Problem najmanjih kvadrata

U ovom poglavlju dat ćemo kratki uvod u matrični problem najmanjih kvadrata. Metoda najmanjih kvadrata se koristi kod preodređenih sustava $ Ax=b$ u slučaju kada imamo više jednadžbi nego nepoznanica i kada sustav nije rješiv po Kronecker-Capellijevom teoremu (vidi [*]M1, teorem 2.5).

Problem najmanjih kvadrata se često koristi u raznim tehničkim primjenama te u ekonomiji (linearna regresija).

Duljina ili norma $ n$ -dimenzionalnog vektora $ \mathbf{x}=\begin{bmatrix}x_1 & x_2 & \cdots & x_n
\end{bmatrix}^T$ je broj (vidi [*]M1, poglavlje 3.6)

$\displaystyle \Vert \mathbf{x}\Vert=\sqrt{x_1^2+x_2^2+\cdots + x_n^2} =\left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right)^{1/2}.
$


Poglavlja