×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Racionalne funkcije hiperbolnih funkcija     NEODREĐENI INTEGRAL     Racionalna supstitucija


Integriranje nekih iracionalnih funkcija

Integral iracionalne funkcije općenito ne mora biti elementarna funkcija, odnosno kažemo da iracionalna funkcija općenito nije elementarno integrabilna. U nekim posebnim slučajevima integral iracionalne funkcije moguće je svesti na integral racionalne funkcije te ga na taj način riješiti.


Poglavlja