×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Metoda neodređenih koeficijenata     Integriranje nekih iracionalnih funkcija     Integriranje reda funkcija


Binomni integral

Binomni integral je integral oblika

$\displaystyle \int x^m(a+bx^n)^p dx, \qquad a,b\in \mathbb{R}, \quad m,n,p\in \mathbb{Q}.
$

Vidimo da se u binomnom integralu mogu pojaviti i drugi korijeni osim kvadratnog, ali je zato oblik podintegralne funkcije nešto jednostavniji. Sljedeći teorem daje nam nužne i dovoljne uvjete rješivosti binomnog integrala.

Teorem 1.8   Binomni integral je elementarno rješiv ako i samo ako je jedan od brojeva

$\displaystyle p,\qquad \frac{m+1}{n}, \qquad \frac{m+1}{n}+p
$

cijeli broj.

Dokaz.
Dokažimo dovoljnost. Vrijedi

$\displaystyle \int x^m(a+bx^n)^p dx$ $\displaystyle = \left\{\begin{aligned}x^n&=t,\quad x =t^{1/n},  dx&=\frac{1}{n} t^{\frac{1}{n}-1} dt \end{aligned}\right\}$    
  $\displaystyle = \frac{1}{n} \int t^{\frac{m}{n}} (a+bt)^p t^{\frac{1}{n}-1} dt$    
  $\displaystyle = \frac{1}{n} \int \bigg(\frac{a+bt}{t}\bigg)^p t^{\frac{m+1}{n}+p-1}  dt.$    

Razlikujemo tri slučaja:
i.
ako je $ p\in \mathbb{Z}$ , onda koristimo supstituciju $ t=z^k$ , gdje je $ k$ najmanji nazivnik nakon kraćenja od $ (m+1)/n$ ,
ii.
ako je $ (m+1)/n$ cijeli broj, onda koristimo supstituciju $ a+bt=z^k$ , gdje je $ k$ nazivnik od $ p$ , a
iii.
ako je $ (m+1)/n+p$ cijeli broj, onda koristimo supstituciju $ (a+bt)/t=z^k$ , gdje je $ k$ nazivnik od $ p$ .
Svaka od tri navedene supstitucije vodi na integral racionalne funkcije koji se rješava pomoću postupaka iz poglavlja 1.4. S ovim smo dokazali dovoljnost.

Dokaz nužnosti, odnosno dokaz da binomni integral nije elementarno rješiv kada nisu ispunjeni slučajevi i.-iii. je složen pa ga izostavljamo.     

Q.E.D.

Primjer 1.13   Kod rješavanja integrala

$\displaystyle I= \int \sqrt[3]{3x-x^3} dx
$

treba prvo prepoznati da se radi o binomnom integralu. Zaista, iz oblika

$\displaystyle I=\int \sqrt[3]{x(3-x^2)} dx=\int
x^{\frac{1}{3}}(3-x^2)^{\frac{1}{3}} dx
$

zaključujemo da se radi o binomnom integralu uz $ m=1/3$ , $ n=2$ i $ p=1/3$ . Vrijedi

$\displaystyle p\notin \mathbb{Z}, \qquad \frac{m+1}{n}=\frac{2}{3} \notin \mathbb{Z},\qquad
\frac{m+1}{n}+p=1 \in \mathbb{Z},
$

pa je integral elementarno rješiv po teoremu 1.8. Integral rješavamo postupkom danim u dokazu teorema 1.8:

$\displaystyle I$ $\displaystyle =\bigg\{ x^2=t,\quad x =\sqrt{t},\quad  dx=\frac{ dt}{2\sqrt{...
...bigg\}=\frac{1}{2}\int t^{\frac{1}{6}}(3-t)^{\frac{1}{3}} t^{-\frac{1}{2}} dt$    
  $\displaystyle =\frac{1}{2}\int \bigg( \frac{3-t}{t}\bigg)^{\frac{1}{3}}  dt$    
  $\displaystyle = \bigg\{ \frac{3-t}{t}=z^3, \quad t=\frac{3}{1+z^3}, \quad  dt=-\frac{9z^2}{(1+z^3)^2} dz \bigg\}$    
  $\displaystyle = -\frac{9}{2} \int \frac{z^3}{(1+z^3)^2} dz.$    

Za vježbu riješite integral do kraja.

Zadatak 1.9   Izračunajte integrale:

  $\displaystyle \int x^{-11}(1+x^4)^{-1/2} dx,$    
  $\displaystyle \int \frac{\sqrt{1+\sqrt[3]{x}}}{\sqrt[3]{x^2}} dx.$    


Metoda neodređenih koeficijenata     Integriranje nekih iracionalnih funkcija     Integriranje reda funkcija