×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Jednostavnije supstitucije     NEODREĐENI INTEGRAL     Integriranje nekih iracionalnih funkcija


Racionalne funkcije hiperbolnih funkcija

Integrali ove klase funkcija rješavaju se slično kao i integrali racionalnih funkcija trigonometrijskih funkcija iz prethodnog poglavlja. Integral racionalne funkcije hiperbolnih funkcija oblika

$\displaystyle \int \mathcal{R} (\mathop{\mathrm{sh}}\nolimits x,\mathop{\mathrm{ch}}\nolimits x) dx
$

rješavamo koristeći univerzalnu hiperbolnu supstituciju,

$\displaystyle t=\mathop{\mathrm{th}}\nolimits \frac{x}{2}$ (1.6)

za koju vrijedi

$\displaystyle x=2\mathop{\mathrm{arth}}\nolimits t,\qquad  dx=\frac{2}{1-t^2} dt, \qquad t\in(-1,1).
$

Osnovne veze između hiperbolnih funkcija (vidi [*]M1, poglavlje 4.6.9) daju

$\displaystyle \mathop{\mathrm{sh}}\nolimits x$ $\displaystyle =2\mathop{\mathrm{sh}}\nolimits \frac{x}{2}\mathop{\mathrm{ch}}\n...
...ch}}\nolimits ^2 \frac{x}{2}=2 t \mathop{\mathrm{ch}}\nolimits ^2 \frac{x}{2},$    
$\displaystyle 1$ $\displaystyle =\mathop{\mathrm{ch}}\nolimits ^2 \frac{x}{2}\bigg( 1-\frac{\math...
... \frac{x}{2}}\bigg) =\mathop{\mathrm{ch}}\nolimits ^2 \frac{x}{2}\cdot (1-t^2),$    

pa imamo

$\displaystyle \mathop{\mathrm{sh}}\nolimits x$ $\displaystyle =\frac{2 t}{1-t^2},$    
$\displaystyle \mathop{\mathrm{ch}}\nolimits x$ $\displaystyle =\mathop{\mathrm{ch}}\nolimits ^2\frac{x}{2}+\mathop{\mathrm{sh}}...
...eft(1+\mathop{\mathrm{th}}\nolimits ^2\frac{x}{2}\right) = \frac{1+t^2}{1-t^2},$    
$\displaystyle \mathop{\mathrm{th}}\nolimits x$ $\displaystyle =\frac{2 t}{1+t^2}.$    

Kao i kod trigonometrijskih funkcija i ovdje su u nekim slučajevima moguće jednostavnije supstitucije. Integral oblika

$\displaystyle \int \mathcal{R} (\mathop{\mathrm{sh}}\nolimits ^2 x,\mathop{\mat...
...mits x, \mathop{\mathrm{th}}\nolimits x,\mathop{\mathrm{cth}}\nolimits x) dx
$

rješavamo pomoću supstitucije

$\displaystyle t=\mathop{\mathrm{th}}\nolimits x,
$

pri čemu vrijedi

  $\displaystyle x= \mathop{\mathrm{arth}}\nolimits t$   $\displaystyle  dx=\frac{1}{1-t^2} dt, \quad t\in(-1,1)\notag$    
  $\displaystyle \mathop{\mathrm{sh}}\nolimits ^2 x=\frac{t^2}{1-t^2},$   $\displaystyle \mathop{\mathrm{ch}}\nolimits ^2 x=\frac{1}{1-t^2},$    
  $\displaystyle \mathop{\mathrm{sh}}\nolimits x\mathop{\mathrm{ch}}\nolimits x = \frac{t}{1-t^2},$   $\displaystyle \mathop{\mathrm{cth}}\nolimits x=\frac{1}{t}. \notag$    

Također možemo koristiti i supstitucije

$\displaystyle \int \mathcal{R}(\mathop{\mathrm{sh}}\nolimits x)\mathop{\mathrm{ch}}\nolimits x  dx$ $\displaystyle = \left\{ \begin{aligned}\mathop{\mathrm{sh}}\nolimits x&=t \ma...
...hrm{ch}}\nolimits x dx&= dt\end{aligned}\right\} =\int \mathcal{R}(t) dt,$    
$\displaystyle \int \mathcal{R}(\mathop{\mathrm{ch}}\nolimits x)\mathop{\mathrm{sh}}\nolimits x  dx$ $\displaystyle = \left\{ \begin{aligned}\mathop{\mathrm{ch}}\nolimits x&=t \ma...
...hrm{sh}}\nolimits x dx&= dt\end{aligned}\right\} =\int \mathcal{R}(t) dt.$    

Zadatak 1.5   Izračunajte integrale

  $\displaystyle \int \frac{1+\mathop{\mathrm{sh}}\nolimits x}{(2+\mathop{\mathrm{ch}}\nolimits x)(3+\mathop{\mathrm{sh}}\nolimits x)} dx,$    
  $\displaystyle \int \frac{ dx}{\mathop{\mathrm{sh}}\nolimits ^2 x+2\mathop{\mathrm{ch}}\nolimits ^2 x+3\mathop{\mathrm{th}}\nolimits x}.$    


Jednostavnije supstitucije     NEODREĐENI INTEGRAL     Integriranje nekih iracionalnih funkcija