×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Racionalna supstitucija     Integriranje nekih iracionalnih funkcija     Metoda neodređenih koeficijenata


Trigonometrijske i Eulerove supstitucije

Funkciju

$\displaystyle \varphi (x)=\sqrt{ax^2+bx+c}:D\to R
$

ima smisla promatrati samo u sljedećim slučajevima (uvedimo oznaku $ \Delta=b^2-4ac$ ):
i.
kada je $ a>0$ i $ \Delta>0$ , tada je $ D=(-\infty,x_1]\cup [x_2,\infty)$ pri čemu je

$\displaystyle x_1=\frac{-b-\Delta}{2 a},\qquad x_2=\frac{-b+\Delta}{2 a},
$

ii.
kada je $ a<0$ i $ \Delta>0$ , tada je $ D=[x_1,x_2]$ pri čemu su $ x_1$ i $ x_2$ zadani kao i u slučaju (i),
iii.
kada je $ a>0$ i $ \Delta\leq 0$ , tada je $ D=\mathbb{R}$ .

Integral oblika

$\displaystyle \int \mathcal{R} (x,\sqrt{ax^2+bx+c}) dx
$

svodi se na jedan od tri jednostavnija integrala pomoću supstitucije1.5

$\displaystyle t=\frac{2ax+b}{\sqrt{\vert 4ac-b^2\vert}}.
$

Za rješavanje tih integrala koristimo ili trigonometrijske ili Eulerove supstitucije:

$\displaystyle \int \mathcal{R} (t,\sqrt{1-t^2}) dt$ $\displaystyle =\big\{ t=\sin z\big\}$ $\displaystyle \textrm{ili}\qquad$ $\displaystyle \big\{ \sqrt{1-t^2}=z(1-t)\big\},$    
$\displaystyle \int \mathcal{R} (t,\sqrt{t^2-1}) dt$ $\displaystyle =\big\{ t=\frac{1}{\sin z}\big\}$ $\displaystyle \textrm{ili}\qquad$ $\displaystyle \big\{ \sqrt{t^2-1}=t+z\big\},$    
$\displaystyle \int \mathcal{R} (t,\sqrt{1+t^2}) dt$ $\displaystyle =\big\{ t=\mathop{\mathrm{tg}}\nolimits z\big\}$ $\displaystyle \textrm{ili}\qquad$ $\displaystyle \big\{ \sqrt{1+t^2}=t+z\big\}.$    

Primjer 1.11   Vrijedi

$\displaystyle I$ $\displaystyle =\int \frac{ dx}{x+\sqrt{x^2+6 x+10}}= \int\frac{ dx}{x+\sqrt{(x+3)^2+1}}= \bigg\{ \begin{aligned}&x+3=t & dx= dt\end{aligned}\bigg\}$    
  $\displaystyle =\int\frac{ dt}{t-3+\sqrt{1+t^2}}.$    

Eulerova supstitucija daje

$\displaystyle \sqrt{1+t^2}=t+z \Rightarrow
1+t^2=t^2+2 t z+z^2
\Rightarrow t=\frac{1-z^2}{2 z} \Rightarrow  dt=-\frac{1+z^2}{2 z^2} 
dz
$

pa je

$\displaystyle I= \int \displaystyle \frac{-\displaystyle \frac{1+z^2}{2 z^2} ...
...c{1-z^2}{2 z} +z}=
\int \frac{1}{2} \cdot \frac{1+z^2}{z  (3 z-1) }  dz.
$

Dobiveni integral racionalne funkcije sada se riješi prema pravilima iz poglavlja 1.4.

Trigonometrijska supstitucija daje

$\displaystyle I$ $\displaystyle =\bigg\{\begin{aligned}t=\mathop{\mathrm{tg}}\nolimits z \Rightar...
...{1}{\cos^2 z}}=\frac{1}{\cos z}\quad \textrm{za } \cos z>0 \end{aligned}\bigg\}$    
  $\displaystyle = \int \frac{\displaystyle \frac{1}{\cos z} dz}{\displaystyle \...
...+\displaystyle \frac{1}{\cos z}} =\int \frac{dz}{\cos z  (\sin z-3\cos z+1)}.$    

Ovaj integral dalje se pomoću univerzalne trigonometrijske supstitucije (1.4) svede na integral racionalne funkcije koji se riješi prema pravilima iz poglavlja 1.4.

Zadatak 1.7  
a)
Dovršite računanje integrala iz primjera 1.10 i 1.11. Rezultate provjerite pomoću programa Online Integral Calculator.
b)
Izračunajte integrale:

  $\displaystyle \int \frac{ dx}{\sqrt{(5+2x+x^2)^3}},$    
  $\displaystyle \int \frac{ dx}{x+\sqrt{x^2+x+1}},$    
  $\displaystyle \int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx.$    


Racionalna supstitucija     Integriranje nekih iracionalnih funkcija     Metoda neodređenih koeficijenata