×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Nehomogene jednadžbe     Linearne diferencijalne jednadžbe drugog     Slobodna, gušena i prisilna


Jednadžbe s konstantnim koeficijentima

Linearna diferencijalna jednadžba drugog reda s konstantnim koeficijentima glasi

$\displaystyle y''+a y'+ b y=f(x),\qquad a,b \in\mathbb{R}.$ (5.17)

Rješenje pripadne homogene jednadžbe,

$\displaystyle y''+a y'+ b y=0,\qquad a,b \in\mathbb{R},$ (5.18)

tražimo u obliku $ y=e^{\lambda  x}$ , pri čemu, prema teoremu 5.3, trebamo naći dva linearno nezavisna rješenja. Uvrštavanje daje

$\displaystyle \lambda^2 e^{\lambda  x} +a \lambda e^{\lambda  x} +b e^{\lambda
 x}=0,
$

odnosno

$\displaystyle e^{\lambda  x} (\lambda^2 +a \lambda + b)=0.
$

Kako je eksponencijalna funkcija uvijek nenegativna, $ \lambda$ ćemo dobiti kao rješenje karakteristične jednadžbe

$\displaystyle \lambda^2 +a \lambda + b=0.
$

Dakle, vrijedi

$\displaystyle \lambda_{1,2}=\frac{-a\pm \sqrt{a^2-4 b}}{2}
$

pa razlikujemo tri slučaja.

Ako je $ a^2-4 b>0$ , nul-točke su različite i realne, $ \lambda_1\neq \lambda_2$ , $ \lambda_1,\lambda_2\in\mathbb{R}$ . Onda su

$\displaystyle y_1=e^{\lambda_1 x}, \qquad y_2=e^{\lambda_2 x}
$

dva linearno nezavisna rješenja homogene jednadžbe jer je

$\displaystyle W(x)=\begin{vmatrix}e^{\lambda_1 x} & e^{\lambda_2 x} \\
\lambda...
..._2 x}
\end{vmatrix} = e^{(\lambda_1+\lambda_2) x}
(\lambda_2-\lambda_1)\neq 0
$

pa je

$\displaystyle y_H=C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_1 x}.
$

Ako je $ a^2-4  b=0$ , onda imamo jednu dvostruku realnu nul-točku,

$\displaystyle \lambda_1 = \lambda_2 =\lambda=-\frac{a}{2}.
$

Dva linearno nezavisna rješenja homogene jednadžbe jednaka su

$\displaystyle y_1=e^{\lambda x}, \qquad y_2=x e^{\lambda x}
$

pa je

$\displaystyle y_H=C_1 e^{\lambda x} + C_2 x e^{\lambda x}.
$

Zaista, funkcija $ y_1$ je rješenje homogene jednadžbe jer $ \lambda$ zadovoljava karakterističnu jednadžbu, dok je funkcija $ y_2$ prema formuli (5.13) jednaka

$\displaystyle y_2= e^{\lambda x} \int\frac{e^{-\int a  dx}}{e^{2\lambda x}} dx=
e^{\lambda x} \int dx = x e^{\lambda x}.
$

Ako je $ a^2-4  b<0$ , nul-točke su konjugirano kompleksne, $ \lambda_1
=\bar \lambda_2\in\mathbb{C}$ , odnosno

$\displaystyle \lambda_1=-\frac{a}{2} + i \frac{\sqrt{4b-a^2}}{2}\equiv \alpha+\...
...qquad
\lambda_1=-\frac{a}{2} - i \frac{\sqrt{4b-a^2}}{2}\equiv \alpha-\beta i.
$

Onda su

$\displaystyle y_1=e^{\lambda_1 x}, \qquad y_2=e^{\lambda_2 x}
$

dva linearno nezavisna rješenja homogene jednadžbe kao i u prvom slučaju. No, prema teoremu 5.2, i funkcije

$\displaystyle y_3$ $\displaystyle =\displaystyle \frac{y_1+y_2}{2}=\frac{1}{2} [e^{(\alpha+\beta i) x}+e^{(\alpha-\beta i) x}]$    
  $\displaystyle = \frac{1}{2} [e^{\alpha x}(\cos \beta x+i\sin\beta x) + e^{\alpha x}(\cos \beta x-i\sin\beta x)]$    
  $\displaystyle = e^{\alpha x}\cos \beta x$    

i

$\displaystyle y_4=\displaystyle \frac{y_1-y_2}{2i}=\frac{1}{2i} [e^{(\alpha+\beta i)
x}-e^{(\alpha-\beta i) x}]=e^{\alpha x}\sin \beta x
$

također su rješenja jednadžbe (5.18). Pomoću Wronskijana vidimo da su funkcije $ y_3$ i $ y_4$ linearno nezavisne pa je

$\displaystyle y_H= e^{\alpha x}(C_1\cos \beta x+C_2\sin\beta x).
$

Primjer 5.23  
a)
Za jednadžbu

$\displaystyle y''+y'-2y=0
$

karakteristična jednadžba glasi

$\displaystyle \lambda^2+\lambda -2 =0.
$

Stoga je $ \lambda_1=1$ i $ \lambda_2=-2$ pa je rješenje zadane jednadžbe jednako

$\displaystyle y=C_1 e^x+C_2 e^{-2x}.
$

b)
Karakteristična jednadžba jednadžbe

$\displaystyle y''-4y'+4y=0
$

glasi

$\displaystyle \lambda^2-4\lambda +4 =0.
$

Stoga je $ \lambda_1=\lambda_2=2$ pa je rješenje jednadžbe jednako

$\displaystyle y=C_1 e^{2x}+C_2 x e^{2x}.
$

c)
Nađimo rješenja jednadžbe

$\displaystyle y''+2y'+5y=0, \qquad y(0)=1,\quad y'(0)=0.
$

Karakteristična jednadžba glasi

$\displaystyle \lambda^2+2\lambda +5 =0.
$

Rješenja su konjugirano kompleksna,

$\displaystyle \lambda_1=-1+2i,\qquad \lambda_2=-1-2i
$

pa je

$\displaystyle y=e^{-x}( C_1\cos 2x +C_2 \sin 2x).
$

Prvi uvjet daje

$\displaystyle y(0)=1=C_1\cos 0 +C_2\sin 0 = C_1.
$

Kako je

$\displaystyle y'(x)=-e^{-x} (1\cdot \cos 2x +C_2\sin 2x)+e^{-x}(1\cdot (-2\sin 2x) + 2 
C_2 \cos 2x),
$

drugi uvjet daje

$\displaystyle y'(0)=0=-1+2 C_2,
$

odnosno $ C_2=1/2$ pa je opće rješenje jednadžbe

$\displaystyle y=e^{-x}\left( \cos 2x +\frac{1}{2} \sin 2x\right).
$

Nakon što smo izračunali rješenje homogene jednadžbe (5.18), partikularno rješenje $ y_P$ jednadžbe (5.17) možemo naći ili metodom varijacije konstanti iz poglavlja 5.9.2 ili metodom neodređenih koeficijenata koja je opisana na kraju ovog poglavlja.

Primjer 5.24   Riješimo jednadžbu

$\displaystyle y''+4y'+3y=x.
$

Karakteristična jednadžba glasi $ \lambda^2+4\lambda+3=0$ pa je $ \lambda_1=-1$ i $ \lambda_2=-3$ . Stoga je rješenje pripadne homogene jednadžbe

$\displaystyle y_H=C_1e^{-x}+C_2 e^{-3x}.$ (5.19)

Metoda varijacije konstanti daje sustav (5.16):

  $\displaystyle C'_1 e^{-x} + C'_2 e^{-3x} =0,$    
  $\displaystyle C'_1 (-e^{-x}) + C'_2 (-3e^{-3x}) =x.$    

Sustav možemo riješiti Cramerovim pravilom [*][M1, poglavlje 2.9.5]:

$\displaystyle C'_1(x)$ $\displaystyle =\frac{\begin{vmatrix}0&e^{-3x} x & -3 e^{-3x} \end{vmatrix}}...
...x} \end{vmatrix}} = \frac{-xe^{-3x}}{-2 e^{-3x}e^{-x}} = \frac{1}{2} x e^x,$    
$\displaystyle C'_2(x)$ $\displaystyle =\frac{\begin{vmatrix}e^{-x}& 0 -e^{-x} & x \end{vmatrix}} {\b...
... \end{vmatrix}} = \frac{xe^{-x}}{-2 e^{-3x}e^{-x}} = -\frac{1}{2} x e^{3x}.$    

Integriranje daje

$\displaystyle C_1(x)$ $\displaystyle =\int \frac{1}{2} x e^x  dx= \frac{1}{2} (x-1) e^x + A,$    
$\displaystyle C_2(x)$ $\displaystyle =\int -\frac{1}{2} x e^{3x} dx= -\frac{1}{18} (3 x -1) e^{3x}+B.$    

Odabirom konstanti $ A=B=0$ i uvrštavanjem funkcija $ C_1(x)$ i $ C_2(x)$ u formulu (5.19), dobili smo partikularno rješenje

$\displaystyle y_P=\frac{1}{3} x -\frac{4}{9}
$

pa je opće rješenje zadane jednadžbe jednako

$\displaystyle y=y_H+y_P= C_1e^{-x}+C_2 e^{-3x} + \frac{1}{3} x -\frac{4}{9}.
$

Ukoliko funkcija $ f(x)$ u jednadžbi (5.17) ima poseban oblik,

$\displaystyle f(x)=e^{ax}p(x)\cos bx+ e^{ax}q(x)\sin bx,$ (5.20)

pri čemu su $ p$ i $ q$ polinomi stupnja manjeg ili jednakog $ m$ , onda partikularno rješenje možemo naći metodom neodređenih koeficijenata: ako je $ a+i b$ nul-točka karakterističnog polinoma kratnosti $ k$ , $ k\in\{0,1,2\}$ , onda partikularno rješenje $ y_P$ ima oblik

$\displaystyle y_P=x^k e^{ax} [ (A_0+A_1 x+\cdots+A_{m}x^{m})\cos bx +$    
$\displaystyle + (B_0+B_1 x+\cdots+B_{m}x^{m})\sin bx ].$ (5.21)

Uvrštavanjem ove funkcije u jednadžbu (5.17) i izjednačavanjem odgovarajućih koeficijenata dobivamo sustav linearnih jednadžbi koji uvijek ima jedinstveno rješenje.

Primjer 5.25   Funkcija $ f(x)=x$ u primjeru 5.24 ima oblik (5.20) uz $ a=0$ , $ b=0$ , $ m=1$ i $ p(x)=x$ . Prema formuli (5.21) partikularno rješenje ima oblik

$\displaystyle y_P=(A_0+A_1x) e^{0x}=A_0+A_1x.
$

Uvrštavanje u zadanu jednadžbu daje

$\displaystyle 0+4 A_1 + 3 ( A_0+A_1x) = x.
$

Izjednačavanje lijeve i desne strane po potencijama od $ x$ daje sustav jednadžbi

$\displaystyle 3 A_1=1,\qquad 4 A_1+3 A_0 = 0
$

pa je partikularno rješenje jednako

$\displaystyle y_P=\frac{1}{3} x-\frac{4}{9}.
$

Ovaj postupak je jednostavniji od metode varijacije konstanti koju smo koristili u primjeru 5.24.

Primjer 5.26   Riješimo diferencijalnu jednadžbu

$\displaystyle y''+9 y=(x^2+1) e^{3x}.
$

Rješenje homogene jednadžbe je

$\displaystyle y_H=C_1\cos 3x+C_2\sin 3x.
$

Funkcija $ f$ ima oblik (5.20) uz $ a=3$ , $ b=0$ , $ m=2$ i $ p(x)=x^2+1$ . Stoga, prema formuli (5.21) partikularno rješenje ima oblik

$\displaystyle y_P=(A x^2 +B x+ C) e^{3x}.
$

Uvrštavanje $ y_P$ u zadanu jednadžbu, kraćenje s $ e^{3x}$ i izjednačavanje koeficijenata uz potencije od $ x$ , daje sustav jednadžbi s nepoznanicama $ A$ , $ B$ i $ C$ čije rješenje je

$\displaystyle A=\frac{1}{18},\qquad B=-\frac{1}{27},\qquad C=\frac{5}{81}.
$

Dakle, partikularno rješenje je jednako

$\displaystyle y_P=\left(\frac{1}{18} x^2-\frac{1}{27} x+\frac{5}{81}\right) e^{3x},
$

a opće rješenje zadane jednadžbe je $ y=y_H+y_P$ .

Primjer 5.27   Riješimo diferencijalnu jednadžbu

$\displaystyle y''+4 y=\cos 2x.
$

Nul-točke karakteristične jednadžbe su $ \lambda_1=2i$ i $ \lambda_2=-2i$ pa je rješenje homogene jednadžbe jednako

$\displaystyle y_H=C_1\cos 2x+C_2\sin 2x.
$

Funkcija $ f$ ima oblik (5.20) uz $ a=0$ , $ b=2$ , $ m=0$ i $ p(x)=1$ . Kako je $ a+ib$ nul-točka karakteristične jednadžbe kratnosti $ k=1$ , u skladu s formulom (5.21) partikularno rješenje ima oblik

$\displaystyle y_P=x (A\cos 2x+ B\sin 2x).
$

Uvrštavanje $ y_P$ u zadanu jednadžbu i izjednačavanje koeficijenata uz $ \sin 2x$ i $ \cos 2x$ daje

$\displaystyle A=0,\qquad B=\frac{1}{4}
$

pa je opće rješenje zadane jednadžbe jednako

$\displaystyle y=y_H+y_P=C_1\cos 2x+C_2\sin 2x +\frac{1}{4} x\sin 2x.
$

Zadatak 5.14   Riješite diferencijalne jednadžbe:
a)
$ y''+3 y'=3 x e^{-3x}$         (rješenje: $ y=A+B e^{-3x}
-\frac{1}{2} x^2  e^{-3x} -\frac{1}{3} x e^{-3x}$ ),
b)
$ y''+y=\frac{1}{\displaystyle \sin^3 x}$         (rješenje: $ y=A\sin x + B \cos x +
\frac{\cos^2 x}{\sin x}-\frac{1}{2\sin x}$ ),
c)
$ y''+4 y = x$ ,     $ y(0)=1$ ,     $ y'(0)=0$          (rješenje: $ y=\frac{9}{16} e^{2x} + \frac{7}{16} e^{-2x} -\frac{x}{4}$ ),
d)
$ y''+7 y'+6 y=(x-2) e^x$          (rješenje: $ y=A e^{6x}+B e^x + x (-\frac{1}{10} x +
\frac{9}{25}) e^x$ ),
e)
$ y''-y=3 e^{2x}\cos x$         (rješenje: $ y=A e^x+B e^{-x}
+e^{2x} ( \frac{3}{10}\cos x+\frac{3}{5}\sin x)$ ),
f)
$ y''+4 y'+ 7 y=0$ ,     $ y(0)=1$ ,     $ y'(0)=1$ ,
g)
$ y''+2 y'+5 y=2\cos x$ .

Zadatak 5.15   Proučite Java programe Slobodan pad i Slijetanje svemirskog broda. Riješite diferencijalne jednadžbe koje su korištene u tim programima i provjerite ispravnost programa za neke vrijednosti parametara.


Nehomogene jednadžbe     Linearne diferencijalne jednadžbe drugog     Slobodna, gušena i prisilna