×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Linearne diferencijalne jednadžbe drugog     Linearne diferencijalne jednadžbe drugog     Nehomogene jednadžbe


Homogene jednadžbe

Sljedeća dva teorema daju strukturu rješenja homogene jednadžbe

$\displaystyle y''+p(x) y'+q(x) y=0.
$ (5.11)

Teorem 5.2   Ako su $ y_1$ i $ y_2$ dva rješenja homogene jednadžbe (5.11), onda je i svaka njihova linearna kombinacija $ C_1 y_1 + C_2 y_2$ također rješenje te jednadžbe.

Dokaz.
Teorem se dokazuje direktnim uvrštavanjem.    
Q.E.D.

Teorem 5.3   Neka su $ y_1$ i $ y_2$ dva rješenja homogene jednadžbe (5.11). Sljedeće tvrdnje su ekvivalentne5.3:
i.
$ W(x)\neq 0$ za svaki $ x\in\mathcal{I}$ ,
ii.
$ W(x_0)\neq 0$ za neki $ x_0\in \mathcal{I}$ ,
iii.
funkcije $ y_1$ i $ y_2$ su linearno nezavisne na intervalu $ \mathcal{I}$ ,
iv.
opće rješenje jednadžbe dano je s $ C_1 y_1 + C_2 y_2$ .

Dokaz.
Implikacija $ (iii)\Rightarrow (ii)$ slijedi iz teorema 5.1.

Implikaciju $ (ii)\Rightarrow (i)$ dokazujemo na sljedeći način: kako su $ y_1$ i $ y_2$ rješenja zadane jednadžbe, vrijedi

$\displaystyle y_1''+p(x) y_1'+q(x) y_1$ $\displaystyle =0,$    
$\displaystyle y_2''+p(x) y_2'+q(x) y_2$ $\displaystyle =0.$    

Množenjem prve jednadžbe s $ y_2$ i druge s $ y_1$ te oduzimanjem prve jednadžbe od druge, imamo

$\displaystyle (y_2''y_1-y_1''y_2)+p(x) (y_2'y_1-y_1'y_2)=0,
$

odnosno, prema definiciji Wronskijana,

$\displaystyle W'+p(x) W=0.
$

Separacija varijabli i teorem 2.3 daju

$\displaystyle \ln W = -\int\limits _{x_0}^x p(t) dt+ \ln C,
$

odnosno

$\displaystyle W(x)=C e^{-\int\limits _{x_0}^x p(t) dt}.$ (5.12)

Uvrštavanjem točke $ x=x_0$ slijedi $ C=W(x_0)$ , odnosno

$\displaystyle W(x)=W(x_0) e^{-\int\limits _{x_0}^x p(t) dt}.
$

Kako je po pretpostavci $ W(x_0)\neq 0$ , a eksponencijalna funkcija je uvijek nenegativna, zaključujemo da je $ W(x)\neq 0$ za svaki $ x\in\mathcal{I}$ pa je implikacija dokazana.

Implikacija $ (i)\Rightarrow (iii)$ je očita (vidi teorem 5.1).

S ovim smo dokazali ekvivalentnost tvrdnji $ (i)-(iii)$ . Preostaje još uključiti tvrdnju $ (iv)$ . Dokažimo ekvivalentnost tvrdnji $ (i)$ i $ (iv)$ . Funkcija $ y=C_1 y_1+C_2 y_2$ je opće rješenje jednadžbe (5.11) ako za bilo koje početne uvjete

$\displaystyle y(x_0)=a,\qquad y'(x_0)=b,\qquad x_0\in\mathcal{I},
$

možemo naći odgovarajuće konstante $ C_1$ i $ C_2$ tako da uvjeti budu zadovoljeni. Uvrštavanjem zaključujemo da su $ C_1$ i $ C_2$ rješenja sustava linearnih jednadžbi

  $\displaystyle C_1 y_1(x_0)+C_2 y_2(x_0)=a$    
  $\displaystyle C_1 y'_1(x_0)+C_2 y'_2(x_0)=b.$    

Determinanta matrice ovog sustava je upravo Wronskijan. Prema Kronecker-Capellijevom teoremu (vidi [*]M1, teorem 2.5) i svojstvu determinanti D8 (vidi [*]M1, poglavlje 2.9.1), ovaj sustav ima jedinstveno rješenje ako i samo ako je $ W(x)\neq 0$ za svaki $ x=x_0$ u intervalu $ \mathcal{I}$ i teorem je dokazan.     
Q.E.D.

Skup linearno nezavisnih rješenja homogene jednadžbe (5.11) zove se fundamentalan skup rješenja.

Primjer 5.20   Rješenja diferencijalne jednadžbe

$\displaystyle y''+\frac{1}{x} y'-\frac{1}{x^2} y=0
$

su

$\displaystyle y_1=x,\qquad y_2=-\frac{1}{x},
$

što se lako provjeri uvrštavanjem. Wronskijan je jednak

$\displaystyle W(x)=\begin{vmatrix}x & -\frac{1}{x} 1 & \frac{1}{x^2}
\end{vmatrix}= \frac{2}{x}.
$

Očito je $ W(x)\neq 0$ za $ x\neq 0$ pa su prema teoremu 5.3 funkcije $ y_1$ i $ y_2$ linearno nezavisne, a opće rješenje jednadžbe glasi

$\displaystyle y=C_1 x+C_2 \frac{1}{x}.
$

Ukoliko znamo jedno rješenje zadane homogene jednadžbe, drugo linearno nezavisno rješenje možemo dobiti koristeći formulu (5.12). Prema toj formuli je

$\displaystyle y_1 y'_2-y_2 y'_1=C e^{-\int p(x) dx}.
$

Dijeljenjem ove jednadžbe s $ y_1^2$ imamo

$\displaystyle \frac{y_1 y'_2-y_2 y'_1}{y_1^2} = \frac{1}{y_1^2}  C  e^{-\int
p(x) dx}
$

pa pravilo o deriviranju produkta daje

$\displaystyle \frac{d}{dx}\left(\frac{y_2}{y_1} \right) = \frac{1}{y_1^2}  C 
e^{-\int p(x) dx},
$

odnosno,

$\displaystyle \frac{y_2}{y_1}=\int \frac{ C  e^{-\int p(x) dx}}{y_1^2}  dx+D.
$

Kako tražimo samo jedno rješenje, možemo uzeti $ C=1$ i $ D=0$ pa je

$\displaystyle y_2=y_1 \int \frac{e^{-\int p(x) dx}}{y_1^2}  dx.$ (5.13)

Funkcije $ y_1$ i $ y_2$ su očito linearno nezavisne jer je funkcija $ y_2/y_1$ različita od konstante pa je opće rješenje jednadžbe jednako

$\displaystyle y=C_1 y_1 + C_2  y_1 \int \frac{e^{-\int p(x) dx}}{y_1^2}  dx.
$

Primjer 5.21   Jedno rješenje homogene diferencijalne jednadžbe

$\displaystyle (1-x^2) y''-2xy'+2y=0
$

je $ y_1=x$ . Prema formuli (5.13) vrijedi

$\displaystyle y_2$ $\displaystyle =x \int \frac{ e^{\int \frac{2x}{1-x^2} dx}}{x^2}  dx =x\int \frac{e^{-\ln \vert 1-x^2\vert}}{x^2} dx=x\int \frac{dx}{x^2 \vert 1-x^2\vert}$    
  $\displaystyle =\frac{1}{2}  x \ln \left\vert\frac{1+x}{1-x}\right\vert \pm 1$    

pa je opće rješenje zadane jednadžbe jednako

$\displaystyle y=C_1 x + C_2 \left( \frac{1}{2}  x \ln \left\vert\frac{1+x}{1-x}\right\vert \pm 1
\right).
$


Linearne diferencijalne jednadžbe drugog     Linearne diferencijalne jednadžbe drugog     Nehomogene jednadžbe