×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Homogene jednadžbe     Linearne diferencijalne jednadžbe drugog     Jednadžbe s konstantnim koeficijentima


Nehomogene jednadžbe

Sljedeći teorem daje opće rješenje linearne diferencijalne jednadžbe drugog reda

$\displaystyle y''+p(x) y'+q(x) y=f(x).$ (5.14)

Teorem 5.4   Opće rješenje jednadžbe (5.14) dano je s

$\displaystyle y=y_H+y_P,
$

gdje je $ y_P$ neko partikularno rješenje, odnosno

$\displaystyle y''_P+p(x) y'_P+q(x) y=f(x),
$

a $ y_H$ rješenje pripadne homogene jednadžbe (5.11).

Dokaz.
Funkcija $ y$ je zaista rješenje jer vrijedi

  $\displaystyle (y_H+y_P)''+p(x) (y_H+y_P)'+q(x) (y_H+y_P) =$    
  $\displaystyle =[y''_H+p(x) y'_H+q(x) y_H] + [y''_P+p(x) y'_P+q(x) y_P]=0+f(x)=f(x).$    

Još treba pokazati da funkcija $ y$ može zadovoljiti bilo koje početne uvjete

$\displaystyle y(x_0)=a,\qquad y'(x_0)=b,\qquad x_0\in\mathcal{I}.
$

Prema teoremu 5.3 rješenje homogene jednadžbe je oblika $ y_H=C_1 y_1+C_2 y_2$ , gdje su $ y_1$ i $ y_2$ linearno nezavisne funkcije. Dakle,

$\displaystyle y=C_1 y_1+C_2 y_2+y_P.
$

Uvrštavanjem dobivamo sustav linearnih jednadžbi u nepoznanicama $ C_1$ i $ C_2$ :

  $\displaystyle C_1 y_1(x_0)+C_2 y_2(x_0)=a- y_P(x_0)$    
  $\displaystyle C_1 y'_1(x_0)+C_2 y'_2(x_0)=b-y'_P(x_0).$    

Determinanta matrice ovog sustava je upravo Wronskijan koji je različit od nule prema teoremu 5.3. Stoga sustav ima jedinstveno rješenje i teorem je dokazan.     
Q.E.D.

Partikularno rješenje nalazimo metodom varijacije konstanti. Neka je $ y=C_1 y_1+C_2 y_2$ rješenje pripadne homogene jednadžbe pri čemu su $ y_1$ i $ y_2$ linearno nezavisne funkcije. Partikularno rješenje nehomogene jednadžbe tražimo u istom obliku, s tom razlikom što pretpostavljamo da $ C_1$ i $ C_2$ nisu konstante, već neke funkcije od $ x$ . Deriviranje daje

$\displaystyle y'=C_1 y'_1+C_2 y'_2+C'_1 y_1 + C'_2 y_2.
$

Odaberimo funkcije $ C_1$ i $ C_2$ tako da zadovoljavaju uvjet

$\displaystyle C'_1 y_1 + C'_2 y_2=0.$ (5.15)

Tada je

$\displaystyle y'=C_1 y'_1+C_2 y'_2
$

pa je

$\displaystyle y''=C_1 y''_1+C_2 y''_2+C'_1 y'_1+C'_2 y'_2.
$

Uvrštavanje u jednadžbu (5.14) daje

$\displaystyle C_1 y''_1+C_2 y''_2+C'_1 y'_1+C'_2 y'_2 +
p(x) [C_1 y'_1+C_2 y'_2] + q(x) (C_1  y_1+C_2 y_2)=f(x),
$

odnosno

$\displaystyle C_1 [y_1''+p(x) y'_1+q(x) y_1]+C_2 [y_2''+p(x) y'_2+q(x) y_2]+
C'_1 y'_1+C'_2 y'_2=f(x).
$

Kako su $ y_1$ i $ y_2$ rješenja homogene jednadžbe, izrazi u uglatim zagradama jednaki su nuli pa je

$\displaystyle C'_1 y'_1+C'_2 y'_2=f(x).
$

Kombinirajući ovu jednakost s jednakošću (5.15), vidimo da su funkcije $ C'_1$ i $ C'_2$ rješenje sustava linearnih jednadžbi

$\displaystyle C'_1 y_1 + C'_2 y_2$ $\displaystyle =0,$ (5.16)
$\displaystyle C'_1 y'_1+C'_2 y'_2$ $\displaystyle =f(x).$    

Determinanta ovog sustava je Wronskijan linearno nezavisnih funkcija $ y_1$ i $ y_2$ koji je uvijek različit od nule pa sustav ima jedinstveno rješenje. Ako je rješenje sustava, na primjer,

$\displaystyle C'_1=\alpha(x),\qquad C'_2(x)=\beta(x),
$

onda je, konačno,

$\displaystyle C_1(x)=\int \alpha(x) dx+A, \qquad C_2(x)=\int\beta (x) dx+ B
$

pri čemu su $ A$ i $ B$ konstante integracije.

Primjer 5.22   Nađimo opće rješenje diferencijalne jednadžbe

$\displaystyle y''-\frac{y'}{x}=x.
$

Prvo nađimo opće rješenje homogene jednadžbe

$\displaystyle y''-\frac{y'}{x}=0.
$

Iz

$\displaystyle \frac{y''}{y'}=\frac{1}{x}
$

slijedi

$\displaystyle \ln y'=\ln x+\ln C
$

pa je $ y'=Cx$ . Dakle,

$\displaystyle y_H=C_1 x^2+C_2.
$

Partikularno rješenje ćemo odrediti metodom varijacije konstanti: funkcije $ C_1$ i $ C_2$ ćemo odrediti iz rješenja sustava

$\displaystyle C'_1 x^2+C'_1  1=0,\qquad 2 C'_1 x+C'_2 \cdot 0 = x.
$

Dakle,

$\displaystyle C'_1=\frac{1}{2},\qquad C'_2=-\frac{1}{2} x^2
$

pa je

$\displaystyle C_1=\frac{1}{2} x + A,\qquad C_2=-\frac{1}{6} x^3 + B.
$

Stoga je, uz $ A=B=0$ , partikularno rješenje jednako

$\displaystyle y_P=C_1 x^2 + C_2 = \frac{1}{3} x^3
$

pa je opće rješenje jednako

$\displaystyle y=y_H+y_P=C_1 x^2 + C_2 +\frac{1}{3} x^3.
$

Napomena 5.1   Ukoliko je funkcija $ f$ zbroj dviju funkcija, $ f(x)=f_1(x)+f_2(x)$ , onda je partikularno rješenje jednadžbe

$\displaystyle y''+p(x) y'+q(x) y=f_1(x)+f_2(x)
$

jednako $ y_P=y_{P_1}+y_{P_2}$ pri čemu je

$\displaystyle y''_{P_i}+p(x) y'_{P_i}+q(x) y=f_i(x), \qquad i=1,2.
$

Na primjer, partikularno rješenje jednadžbe $ y''+4y=x$ je $ y_{P_1}=x/4$ , a partikularno rješenje jednadžbe $ y''+4y=3e^x$ je $ y_{P_2}=3e^x/5$ pa je partikularno rješenje jednadžbe

$\displaystyle y''+4y=x+3e^x
$

jednako

$\displaystyle y=\frac{1}{4} x+\frac{3}{5} e^x.
$


Homogene jednadžbe     Linearne diferencijalne jednadžbe drugog     Jednadžbe s konstantnim koeficijentima