×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Linearne diferencijalne jednadžbe prvog     DIFERENCIJALNE JEDNADŽBE     Homogene jednadžbe


Linearne diferencijalne jednadžbe drugog reda

Linearna diferencijalna jednadžba drugog reda glasi

$\displaystyle y''+p(x) y'+q(x) y=f(x),
$

pri čemu su funkcije $ p$ , $ q$ i $ f$ neprekidne na nekom intervalu $ \mathcal{I}\subseteq\mathbb{R}$ na kojem promatramo jednadžbu. Rješenje jednadžbe je svaka funkcija $ y$ koja za bilo koji $ x_0\in \mathcal{I}$ može zadovoljiti proizvoljne početne uvjete

$\displaystyle y(x_0)=a, \qquad y'(x_0)=b.
$

Pripadna homogena jednadžba glasi

$\displaystyle y''+p(x) y'+q(x) y=0.
$

U općenitom slučaju kada su $ p$ i $ q$ proizvoljne funkcije od $ x$ , ne postoji univerzalna metoda za rješavanje linearne diferencijalne jednadžbe drugog reda (5.14). No, takva metoda postoji u slučaju kada su $ p$ i $ q$ konstante (vidi poglavlje 5.9.3).

Poglavlje je organizirano na sljedeći način: prvo je uveden pojam linearne nezavisnosti funkcija. Potom je opisana struktura rješenja homogene jednadžbe (5.11). Nakon toga opisane su metode varijacije konstanti i metoda neodređenih koeficijenata za rješavanje nehomogene jednadžbe (5.14). Na kraju je opisan postupak rješavanja jednadžbe s konstantnim koeficijentima.

Definicija 5.2   Funkcije $ y_1$ i $ y_2$ su linearno nezavisne na intervalu $ \mathcal{I}$ ako identitet

$\displaystyle C_1 y_1(x)+ C_2 y_2(x)=0,\qquad \forall x\in \mathcal{I},$ (5.10)

pri čemu su $ C_1$ i $ C_2$ realne konstante, povlači $ C_1=C_2=0$ .

Ova definicija je formalno jednaka definiciji linearne nezavisnosti vektora (vidi [*]M1, poglavlje 2.5). Provjera linearne nezavisnosti je nešto složenija i za nju su nam potrebni sljedeća definicija i teorem.

Definicija 5.3   Neka su $ y_1, y_2:\mathcal{I}\to \mathbb{R}$ derivabilne funkcije. Funkcija

$\displaystyle W(x)=\begin{vmatrix}y_1(x) & y_2(x) y'_1(x) & y'_2(x)
\end{vmatrix} = y_1(x) y'_2(x)-y'_1(x) y_2(x)
$

je determinanta Wronskog ili Wronskijan funkcija $ y_1$ i $ y_2$ .

Teorem 5.1   Ako su funkcije $ y_1$ i $ y_2$ linearno zavisne na intervalu $ \mathcal{I}$ , onda je njihov Wronskijan identično jednak nula.

Dokaz.
Neka je

$\displaystyle C_1 y_1 + C_2 y_2 = 0,
$

pri čemu je, na primjer, $ C_2\neq 0$ . Tada je $ y_2=\lambda  y_1$ za $ \lambda=-C_1/C_2$ . No, tada je i

$\displaystyle W=\begin{vmatrix}y_1 & \lambda  y_1 y'_1 & \lambda  y'_1
...
...ix}y_1 & y_1 y'_1 & y'_1
\end{vmatrix} = 0,\qquad \forall x\in \mathcal{I}
$

i teorem je dokazan.    
Q.E.D.

Zaključujemo da su dvije funkcije linearno nezavisne čim je Wronskijan u barem jednoj točki različit od nule, što nije teško provjeriti.


Poglavlja


Linearne diferencijalne jednadžbe prvog     DIFERENCIJALNE JEDNADŽBE     Homogene jednadžbe