×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Slobodna, gušena i prisilna     DIFERENCIJALNE JEDNADŽBE     Sustavi diferencijalnih jednadžbi


Linearne diferencijalne jednadžbe višeg reda

U ovom poglavlju poopćit ćemo rezultate iz poglavlja 5.9 na linearne jednadžbe višeg reda. Dokazi tvrdnji su slični dokazima iz poglavlja 5.9 pa ih izostavljamo.

Linearna diferencijalna jednadžba višeg reda glasi

$\displaystyle y^{(n)}+p_{n-1}(x) y^{(n-1)}+\cdots + p_1(x) y'+p_0(x) y=f(x),$ (5.27)

pri čemu su funkcije $ p_i$ i $ f$ neprekidne na nekom intervalu $ \mathcal{I}\subseteq\mathbb{R}$ na kojem promatramo jednadžbu. Rješenje jednadžbe je svaka funkcija $ y$ koja za bilo koji $ x_0\in \mathcal{I}$ može zadovoljiti početne uvjete

$\displaystyle y(x_0)=a_0, \quad y'(x_0)=a_1,\quad \ldots, \quad y^{(n-1)}(x_0)=a_{n-1}.
$

Pripadna homogena jednadžba glasi

$\displaystyle y^{(n)}+p_{n-1}(x) y^{(n-1)}+\cdots + p_1(x) y'+p_0(x) y=0.$ (5.28)

Za $ n$ funkcija $ y_1,\ldots,y_n$ kažemo da su linearno nezavisne na intervalu $ \mathcal{I}$ ako relacija

$\displaystyle C_1 y_1(x)+C_2 y_2(x)+\cdots + C_n y_n(x)=0,\qquad \forall x\in\mathcal{I},
$

povlači $ C_1=C_2=\cdots=C_n=0$ . Wronskijan funkcija $ y_1,\ldots,y_n$ je determinanta

$\displaystyle W(y_1,y_2,\ldots,y_n)=\begin{vmatrix}y_1 & y_2&\cdots &y_n y'_...
...ts & & \vdots \\
y_1^{(n-1)}& y_2^{(n-1)}&\cdots & y_n^{(n-1)}
\end{vmatrix}.
$

Wronskijan ili nikad nije nula ili je identično jednak nuli na intervalu $ \mathcal{I}$ . Stoga su funkcije $ y_1,\ldots,y_n$ linearno nezavisne ako i samo ako je $ W(y_1,y_2,\ldots,y_n)(x)\neq 0$ za neki $ x\in\mathcal{I}$ .

Opće rješenje jednadžbe (5.27) ima oblik

$\displaystyle y=y_H+y_P,
$

gdje je $ y_P$ neko partikularno rješenje, a $ y_H$ je rješenje pripadne homogene jednadžbe (5.28). Rješenje homogene jednadžbe ima oblik

$\displaystyle y_H=C_1 y_1(x)+C_2 y_2(x)+\cdots + C_n y_n(x),
$

pri čemu linearno nezavisne funkcije $ y_1,\ldots,y_n$ tvore fundamentalan skup rješenja.

Ukoliko znamo rješenje nehomogene jednadžbe, partikularno rješenje nehomogene jednadžbe možemo naći metodom varijacije konstanti. Partikularno rješenje, $ y_P$ , ima isti oblik kao i rješenje homogene jednadžbe $ y_H$ , s tom razlikom što pretpostavljamo da $ C_i$ nisu konstante već funkcije od $ x$ . Formiramo sustav od $ n$ linearnih jednadžbi u varijablama $ C'_i$ :

$\displaystyle C'_1 y_1+C'_2 y_2+\cdots + C'_n y_n$ $\displaystyle =0$    
$\displaystyle C'_1 y'_1+C'_2 y'_2+\cdots + C'_n y'_n$ $\displaystyle =0$    
  $\displaystyle \vdots$ (5.29)
$\displaystyle C'_1 y^{(n-2)}_1+C'_2 y^{(n-2)}_2+\cdots +C'_n y^{(n-2)}_n$ $\displaystyle =0$    
$\displaystyle C'_1 y^{(n-1)}_1+C'_2 y^{(n-1)}_2+\cdots +C'_n y^{(n-1)}_n$ $\displaystyle =f(x).$    

Determinanta ovog sustava je upravo Wronskijan $ W(y_1,\ldots,y_n)$ koji je različit od nule pa sustav ima jedinstveno rješenje. Funkcije $ C_i$ računaju se integriranjem rješenja sustava $ C'_i$ .5.8

Linearna diferencijalna jednadžba višeg reda s konstantnim koeficijentima glasi

$\displaystyle y^{(n)}+p_{n-1} y^{(n-1)}+\cdots + p_1 y'+p_0 y=f(x),\qquad p_i \in\mathbb{R}.$ (5.30)

Rješenje pripadne homogene jednadžbe,

$\displaystyle y^{(n)}+p_{n-1} y^{(n-1)}+\cdots + p_1 y'+p_0 y=0,\qquad p_i \in\mathbb{R},$ (5.31)

tražimo u obliku $ y=e^{\lambda  x}$ , pri čemu, prema prethodnom izlaganju, trebamo naći $ n$ linearno nezavisnih rješenja. Uvrštavanje daje

$\displaystyle \lambda^n e^{\lambda  x} +p_{n-1} \lambda^{n-1} e^{\lambda  x} +
\cdots + p_1 \lambda e^{\lambda  x} +p_0 e^{\lambda  x}=0
$

pa su vrijednosti $ \lambda$ rješenja karakteristične jednadžbe

$\displaystyle \lambda^n+p_{n-1} \lambda^{n-1}+\cdots + p_1 \lambda +p_0 =0.
$

Linearno nezavisna rješenja homogene jednadžbe formiramo ovisno o karakteru rješenja karakteristične jednadžbe prema sljedećim pravilima:

1)
jednostrukom realnom rješenju karakteristične jednadžbe $ \lambda$ odgovara rješenje homogene jednadžbe $ e^{\lambda x}$ ,
2)
jednostrukom paru konjugirano kompleksnih rješenja karakteristične jednadžbe $ \lambda=\alpha\pm i \beta$ odgovara par rješenja homogene jednadžbe $ e^{\alpha x}\cos \beta x$ i $ e^{\alpha x}\sin \beta x$ ,
3)
višestrukom realnom rješenju karakteristične jednadžbe $ \lambda$ kratnosti $ k$ odgovara $ k$ rješenje homogene jednadžbe

$\displaystyle e^{\lambda x},\quad x e^{\lambda x},\quad \ldots,\quad x^{k-1} 
e^{\lambda x},
$

4)
višestrukom paru konjugirano kompleksnih rješenja karakteristične jednadžbe $ \lambda=\alpha\pm i \beta$ kratnosti $ k$ odgovara $ 2k$ rješenja homogene jednadžbe

  $\displaystyle e^{\alpha x}\cos \beta x,\quad x e^{\alpha x}\cos \beta x,\quad \ldots, \quad x^{k-1} e^{\alpha x}\cos \beta x,$    
  $\displaystyle e^{\alpha x}\sin \beta x,\quad x e^{\alpha x}\sin \beta x,\quad \ldots, \quad x^{k-1} e^{\alpha x}\sin \beta x.$    

Primjer 5.28   Za jednadžbu

$\displaystyle y'''+y''=x
$

karakteristična jednadžba glasi

$\displaystyle \lambda^3+\lambda^2=0.
$

Rješenja karakteristične jednadžbe su $ \lambda_1=\lambda_2=0$ i $ \lambda_3=-1$ pa je rješenje pripadne homogene jednadžbe jednako

$\displaystyle y_H=C_1 +C_2 x + C_3 e^{-x}.
$

Sustav (5.29) glasi

$\displaystyle C'_1+C'_2 x +C'_3 e^{-x}$ $\displaystyle =0$    
$\displaystyle C'_2 -C'_3 e^{-x}$ $\displaystyle =0$    
$\displaystyle C'_3 e^{-x}$ $\displaystyle =x.$    

Sustav ima jedinstveno rješenje jer je $ W(1,x,e^{-x})=e^{-1}\neq 0$ . Pored toga sustav je već u trokutastom obliku pa je rješenje lako očitati:

$\displaystyle C'_3= x e^x,\qquad C'_2= x,\qquad C'_1 = -x^2-x.
$

Integriranje daje

$\displaystyle C_1(x)$ $\displaystyle =\int (-x^2-x) dx= -\displaystyle \frac{x^3}{3}-\displaystyle \frac{x^2}{2},$    
$\displaystyle C_2(x)$ $\displaystyle =\int x dx=\frac{x^2}{2},$    
$\displaystyle C_3(x)$ $\displaystyle =\int x e^x dx= x e^x-e^x.$    

Partikularno rješenje je jednako

$\displaystyle y_P=C_1(x) + C_2(x) x + C_3(x) e^{-x}=\frac{x^3}{6}-\frac{x^2}{2}+x-1
$

pa je opće rješenje zadane jednadžbe jednako

$\displaystyle y=y_H+y_P=C_1 +C_2 x +C_3 e^{-x} + \frac{x^3}{6}-\frac{x^2}{2}
$

za neke konstante $ C_1,C_2,C_3\in \mathbb{R}$ . Konstante možemo odrediti iz početnih uvjeta, ukoliko su zadani. Ako su, na primjer, zadani početni uvjeti $ y(0)=y'(0)=y''(0)=0$ , uvrštavanje daje sustav jednadžbi

$\displaystyle C_1+C_3=0, \qquad C_2-C_3=0, \qquad C_3-1=0,
$

pa je $ C_1=-1$ , $ C_2=1$ i $ C_3=1$ .

Slično kao i u poglavlju 5.9.3, ako funkcija $ f(x)$ u jednadžbi (5.30) ima oblik

$\displaystyle f(x)=e^{ax}p(x)\cos bx+ e^{ax}q(x)\sin bx,$

pri čemu su $ p$ i $ q$ polinomi stupnja manjeg ili jednakog $ m$ , onda partikularno rješenje možemo naći i metodom neodređenih koeficijenata: ako je $ a+i b$ nul-točka karakterističnog polinoma kratnosti $ k$ , onda partikularno rješenje $ y_P$ ima oblik

$\displaystyle y_P=x^k e^{ax} [ (A_0+A_1 x+\cdots+A_{m}x^{m})\cos bx + \nonumber$    
$\displaystyle + (B_0+B_1 x+\cdots+B_{m}x^{m})\sin bx ].$    

Uvrštavanjem ove funkcije u jednadžbu (5.30) i izjednačavanjem odgovarajućih koeficijenata dobivamo sustav linearnih jednadžbi koji uvijek ima jedinstveno rješenje.

Primjer 5.29   Prema prethodnim formulama partikularno rješenje jednadžbe iz primjera 5.28 ima oblik (uz $ a=0$ , $ b=0$ , $ m=1$ , $ p(x)=x$ , $ k=2$ )

$\displaystyle y_P=x^2 e^{0x} (A_0+A_1x) =A_0x^2+A_1x^3.
$

Uvrštavanje u jednadžbu daje

$\displaystyle 6A_1+2A_0+6A_1x=x.
$

Izjednačavanje koeficijenata po potencijama od $ x$ daje sustav jednadžbi

$\displaystyle 6 A_1+2 A_0 = 0, \qquad 6 A_1=1
$

pa je partikularno rješenje jednako

$\displaystyle y_P=-\frac{1}{2} x^2+\frac{1}{6} x^3.
$

Zadatak 5.18   Riješite diferencijalne jednadžbe:
a)
$ y'''+y'=\mathop{\mathrm{tg}}\nolimits x$
( $ y=A + B\cos x + C \sin x - \ln \vert\cos x\vert + -\sin \ln \vert\mathop{\mathrm{tg}}\nolimits x + 1/\cos x\vert$ ),
b)
$ y^{(6)}+y^{(3)}=1+e^x$
( $ y =C-1+C_2 x + C_3 x^2 + C_4 e^{-x} + e^{x/2} (C_5 \cos
\frac{\sqrt{3}}{2} x + C_6 \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x ) + \frac{1}{6} 
x^3+\frac{1}{2} e^x$ ),
c)
$ y'''+ 4 y'' + 5 y' =\mathop{\mathrm{ch}}\nolimits ^2 x$ ,
d)
$ y'''+2 y ' - 3 y =x e^x $ ,
e)
$ y^{(v)} + y''' = 2\cos^2 (2x)$ .


Slobodna, gušena i prisilna     DIFERENCIJALNE JEDNADŽBE     Sustavi diferencijalnih jednadžbi