×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Metoda parcijalne integracije     Metoda parcijalne integracije     Integriranje racionalnih funkcija


Rekurzivne formule

Rekurzivna formula je formula kojom se izraz ovisan o nekom parametru izražava pomoću izraza istog oblika ovisnog o istoj ili nekoj drugoj vrijednosti tog parametra.1.3 Formalna definicija je sljedeća: neka za niz funkcija

$\displaystyle f_n:I\to \mathbb{R}, \qquad n=1,2,3,\ldots
$

postoje neodređeni integrali

$\displaystyle I_n(x)=\int f_n(x) dx.
$

Formula oblika

$\displaystyle I_n(x)=\Phi(x, I_{n-1}(x), I_{n-2}(x),\ldots,I_{n-k}(x) ), \qquad k\leq n-1,
$

zove se rekurzivna formula za niz integrala $ I_n(x)$ .

Primjenu rekurzivnih formula za nalaženje integrala ilustrirat ćemo na sljedećem važnom primjeru koji je sastavni dio integriranja racionalnih funkcija u poglavlju 1.4. Nađimo

$\displaystyle I_n=\int \frac{ dx}{(1+x^2)^n}, \qquad n\in \mathbb{N}.
$

Za $ n=1$ vrijedi

$\displaystyle I_1=\int \frac{ dx}{1+x^2}=\mathop{\mathrm{arctg}}\nolimits x+C.
$

Za $ n\geq 2$ vrijedi

$\displaystyle I_n=\int \frac{1+x^2-x^2}{(1+x^2)^n} dx= I_{n-1}-\int \frac{x^2}{(1+x^2)^n} dx.$ (1.1)

Sada imamo

$\displaystyle \int \frac{x^2}{(1+x^2)^n} dx$ $\displaystyle = \left\{ \begin{aligned}u&=x,\quad  du= dx  dv&=\display...
...ad v=\int \displaystyle \frac{x}{(1+x^2)^n} dx \end{aligned} \right\} =\ldots$    

Riješimo pomoćni integral postupkom kao u primjeru 1.3 d):

$\displaystyle v$ $\displaystyle =\int \displaystyle \frac{x}{(1+x^2)^n} dx= \bigg\{ \begin{alig...
...\} = \int \frac{\frac{1}{2} dt}{t^n}= \frac{1}{2} \cdot \frac{t^{-n+1}}{-n+1}$    
  $\displaystyle = \frac{1}{2(1-n)}\cdot \frac{1}{(1+x^2)^{n-1}}.$    

Dakle, parcijalna integracija daje

$\displaystyle \int \frac{x^2}{(1+x^2)^n} dx$ $\displaystyle = \frac{x}{2(1-n)(1+x^2)^{n-1}} - \int \frac{ dx}{2(1-n)(1+x^2)^{n-1}}$    
  $\displaystyle = \frac{x}{2(1-n)(1+x^2)^{n-1}}-\frac{1}{2(1-n)} I_{n-1}.$    

Uvrštavanje u formulu (1.1) konačno daje rekurzivnu formulu

$\displaystyle I_n$ $\displaystyle =I_{n-1}-\frac{x}{2(1-n)(1+x^2)^{n-1}}+\frac{1}{2(1-n)} I_{n-1}$    
  $\displaystyle = \frac{x}{2(n-1)(1+x^2)^{n-1}}+\frac{2n-3}{2(n-1)} I_{n-1}.$    

Uzastopnom primjenom ove formule lako nađemo integral $ I_n$ za bilo koji $ n$ . Na primjer, za $ n=3$ imamo

$\displaystyle I_3$ $\displaystyle =\int \frac{ dx}{(1+x^2)^3}=\frac{x}{4(1+x^2)^{2}}+\frac{3}{4} ...
...frac{x}{4(1+x^2)^{2}}+\frac{3}{4} \bigg(\frac{x}{2(1+x^2)}+\frac{1}{2}I_1\bigg)$    
  $\displaystyle = \frac{x}{4(1+x^2)^{2}}+\frac{3}{8}\cdot \frac{x}{1+x^2} +\frac{3}{8}\mathop{\mathrm{arctg}}\nolimits x+C.$    

Provjerite ovo rješenje deriviranjem.

Zadatak 1.2   Nađite rekurzivne formule za integrale:
a)
$ \int (\cos x)^n  dx$ ,
b)
$ \int (\mathop{\mathrm{ch}}\nolimits x)^n dx$ ,
c)
$ \displaystyle \int \frac{1}{(\sin x)^n} dx$ .


Metoda parcijalne integracije     Metoda parcijalne integracije     Integriranje racionalnih funkcija