×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Homogene LDJ drugog reda     DIFERENCIJALNE JEDNADŽBE     Homogene LDJ višeg reda


Nehomogene LDJ drugog reda s konstantnim koeficijentima

Izračunajte opća odnosno partikularna rješenja sljedećih diferencijalnih jednadžbi:

a)
$ \displaystyle y^{\prime \prime}-2y^{\prime}+2y=x^2$ ,
b)
$ \displaystyle y^{\prime \prime}-8y^{\prime}+16y=e^{4x}$ , ako je $ \displaystyle y(0)=0$ i $ \displaystyle y^{\prime}(0)=1$ ,
c)
$ \displaystyle y^{\prime \prime}+y=5\sin 2x$ ,
d)
$ \displaystyle y^{\prime \prime}+y^{\prime}=4x^2e^x$ ,
e)
$ \displaystyle y^{\prime \prime}+2y^{\prime}+2y=e^x\sin x$ .

Rješenje.

Opće rješenje nehomogene diferencijalne jednadžbe oblika $ \displaystyle y^{\prime \prime}+ay^{\prime}+by=f(x)$ je zbroj rješenja pripadne homogene diferencijalne jednadžbe i partikularnog rješenja nehomogene jednadžbe, odnosno, $ \displaystyle y(x)=y_H(x)+y_P(x)$ . Rješenje pripadne homogene jednadžbe odredit ćemo kao u prethodnom zadatku, a do partikularnog rješenja možemo doći na dva načina. Prvi način, metodu neodređenih koeficijenata, pokazat ćemo u ovom zadatku, a u sljedećem zadatku ćemo primjeniti drugi način, metodu varijacije konstanti.

Neka funkcija $ f(x)$ ima poseban oblik

$\displaystyle f(x)=e^{ax}p(x)\cos bx+ e^{ax}q(x)\sin bx,$ (5.7)

pri čemu su $ p$ i $ q$ polinomi stupnja najviše $ m$ . Ako je $ a+i b$ nul-točka karakterističnog polinoma kratnosti $ k$ za neki $ k\in\{0,1,2\}$ , onda partikularno rješenje ima oblik

$\displaystyle y_P=x^k e^{ax}  [  (A_0+A_1 x+\cdots+A_{m}x^{m})\cos bx
 + (B_0+B_1 x+\cdots+B_{m}x^{m})\sin bx ].$    

Uvrštavanjem ove funkcije u zadanu jednadžbu i izjednačavanjem odgovarajućih koeficijenata dobivamo sustav linearnih jednadžbi koji uvijek ima jedinstveno rješenje. Ova metoda se zove metoda neodređenih koeficijenata.

a)
Najprije riješimo pripadnu homogenu diferencijalnu jednadžbu $ \displaystyle y^{\prime \prime}-2y^{\prime}+2y=0$ . Njena karakteristična jednadžba je $ \displaystyle \lambda ^2-2\lambda +2=0$ . Rješenja karakteristične jednadžbe su $ \displaystyle \lambda _{1,2}=1\pm i$ pa rješenje homogene diferencijalne jednadžbe glasi $ \displaystyle y_H(x)=\left(C_1\cos x+C_2\sin x\right)e^x$ .

Uspoređujući funkciju $ f(x)=x^2$ s (5.7), vidimo da je $ m=2$ , $ a=0$ , $ b=0$ i $ k=0$ , pa partikularno rješenje ima oblik $ \displaystyle y_P(x)=Ax^2+Bx+C$ . Da bismo odredili koeficijente $ A$ , $ B$ i $ C$ u zadanu diferencijalnu jednadžbu ćemo uvrstiti $ y_P$ , $ y^{\prime}_P$ i $ y^{\prime \prime}_P$ . Na taj način dobivamo jednakost

$\displaystyle 2Ax^2+(-4A+2B)x+(2A-2B+2C)=x^2.$    

Izjednačavanje koeficijenata i rješavanje dobivenog sustava linearnih jednadžbi daje

$\displaystyle A=\frac{1}{2}, \quad B=1 \quad C=\frac{1}{2}.$    

Dakle, $ y_P(x)=\frac{1}{2}(x+1)^2$ pa opće rješenje zadane diferencijalne jednadžbe glasi

$\displaystyle \displaystyle y(x)=\left(C_1\cos x+C_2\sin x\right)e^x
+\frac{1}{2}(x+1)^2.$

b)
Pripadna homogena jednadžba je $ \displaystyle y^{\prime \prime}-8y^{\prime}+16y=0$ , karakteristična jednadžba je $ \displaystyle \lambda ^2-8\lambda +16=0$ , a rješenja karakteristične jednadžbe su $ \displaystyle \lambda _{1,2}=4$ . Dakle, $ \displaystyle y_H(x)=C_1e^{4x}+C_2xe^{4x}$ . Uspoređujući funkciju $ \displaystyle f(x)=e^{4x}$ s (5.7), vidimo da je $ m=0$ , $ 4=0$ , $ b=0$ i $ k=2$ , pa je $ \displaystyle y_P(x)=x^2e^{4x}A$ za neku konstantu $ A$ . Uvrštavanjem u zadanu jednadžbu dobivamo $ A=\frac{1}{2}$ pa opće rješenje glasi

$\displaystyle \displaystyle y(x)=C_1e^{4x}+C_2xe^{4x}+\frac{x^2e^{4x}}{2}.$

Uvrštavanjem zadanih početnih uvjeta slijedi $ \displaystyle C_1=0$ i $ C_2=1$ pa rješenje problema početnih uvjeta glasi

$\displaystyle \displaystyle
y(x)=xe^{4x}\left(1+\frac{1}{2}x\right).$

c)
Pripadna homogena jednadžba glasi $ \displaystyle y^{\prime \prime}+y=0$ . Njena karakteristična jednadžba ima rješenja $ \displaystyle \lambda _{1,2}=\pm i$ pa je $ \displaystyle y_H(x)=C_1\cos x+C_2\sin x$ . Ovdje je $ \displaystyle f(x)=5\sin (2x)$ pa iz (5.7) slijedi $ m=0$ , $ a=0$ , $ b=2$ i $ k=0$ , odnosno, partikularno rješenje ima oblik $ \displaystyle y_P(x)=A\cos 2x+B\sin 2x$ . Uvrštavanjem $ \displaystyle y_P$ , $ \displaystyle y^{\prime}_P$ i $ \displaystyle y^{\prime \prime}_P$ u zadanu diferencijalnu jednadžbu dobivamo jednakost

$\displaystyle -3A\cos 2x-3B\sin 2x=5\sin 2x.$    

Izjednačavanjem koeficijenata dobivamo $ \displaystyle A=0$ i $ B=-\frac{5}{3}$ . Dakle, partikularno rješenje je $ y_P(x)=-\frac{5}{3}\sin 2x$ , a opće rješenje je

$\displaystyle y(x)=C_1\cos
x+C_2\sin x-\frac{5}{3}\sin 2x.$

d)
Rješenja karakteristične jednadžbe su $ \displaystyle \lambda _1=0$ i $ \displaystyle \lambda _2=-1$ pa je

$\displaystyle \displaystyle
y_H(x)=C_1+C_2e^{-x}.$

Budući je $ \displaystyle f(x)=4x^2e^x$ , usporedba s (5.7) daje $ m=2$ , $ a=1$ , $ b=0$ i $ k=0$ . Dakle, partikularno rješenje je oblika $ \displaystyle y_P(x)=\left(A x^2+Bx+C\right)e^x$ . Uvrštavanjem $ y_P$ u jednadžbu, izjednačavanjem koeficijenata i rješavanjem sustava linearnih jednadžbi dobivamo $ A=2$ , $ B=-6$ i $ C=7$ , pa opće rješenje zadane diferencijalne jednadžbe glasi

$\displaystyle \displaystyle y(x)=C_1+C_2e^{-x}+(2x^2-6x+7)e^x.$

e)
Rješenja karakteristične jednadžbe diferencijalne $ \displaystyle \lambda _{1,2}=-1\pm i$ pa je $ y_H(x)=C_1e^{-x}\cos x+C_2e^{-x}\sin x$ . Vrijedi $ \displaystyle f(x)=e^x\sin x$ , pa usporedba s (5.7) povlači $ m=0$ , $ a=1$ , $ b=1$ i $ k=0$ , odnosno, partikularno rješenje je oblika $ y_P(x)=e^x(A\cos x+B\sin x)$ . Uvrštavanjem $ y_P$ u jednadžbu, izjednačavanjem koeficijenata i rješavanjem sustava linearnih jednadžbi dobivamo $ A=-\frac{1}{8}$ i $ B=\frac{1}{8}$ pa opće rješenje zadane diferencijalne jednadžbe glasi

$\displaystyle \displaystyle y(x)=C_1e^{-x}\cos x+C_2e^{-x}\sin x+\frac{1}{8}e^x\left(-\cos x+\sin
x\right).$


Homogene LDJ drugog reda     DIFERENCIJALNE JEDNADŽBE     Homogene LDJ višeg reda