×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Snižavanje reda diferencijalne jednadžbe,     DIFERENCIJALNE JEDNADŽBE     Homogene LDJ drugog reda


Snižavanje reda diferencijalne jednadžbe, 3. primjer

Odredite opće rješenje diferencijalne jednadžbe $ \displaystyle 2(y^{\prime})^2=(y-1)y^{\prime \prime}$ .

Rješenje.

U slučaju kada diferencijalna jednadžba ne sadrži eksplicitno nezavisnu varijablu $ x$ tj. ima oblik $ \displaystyle y^{\prime \prime}=f(y,y^{\prime})$ rješavamo ju uvođenjem supstitucije $ \displaystyle y^{\prime}(x)=p(y)$ . Tada je $ \displaystyle y^{\prime \prime}(x)=\frac{dp}{dy}p(y)$ .

Nakon ovih zamjena zadana diferencijalna jednadžba poprima sljedeći oblik

$\displaystyle p\left[2p-(y-1)\frac{dp}{dy}\right]=0.$    

Iz $ \displaystyle p(y)=\frac{dy}{dx}=0$ dobivamo partikularno rješenje diferencijalne jednadžbe $ \displaystyle y=C$ .

Iz $ \displaystyle 2p-(y-1)\frac{dp}{dy}=0$ ćemo, separiranjem varijabli, doći do općeg rješenja zadane diferencijalne jednadžbe. Naime, vrijedi

$\displaystyle \frac{dp}{2p}$ $\displaystyle = \frac{dy}{y-1}$    
$\displaystyle \frac{1}{2}\ln \vert p\vert$ $\displaystyle = \ln \vert y-1\vert+\ln C_1$    
$\displaystyle p$ $\displaystyle = C_1^2(y-1)^2$    
$\displaystyle \frac{dy}{dx}$ $\displaystyle = C_1^2(y-1)^2$    
$\displaystyle \frac{dy}{C_1^2(y-1)^2}$ $\displaystyle = dx.$    

Nakon integriranja dobivamo opće rješenje oblika $ \displaystyle (x+C_2)(y-1)=C_1$ .


Snižavanje reda diferencijalne jednadžbe,     DIFERENCIJALNE JEDNADŽBE     Homogene LDJ drugog reda