×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Neposredno integriranje     NEODREĐENI INTEGRAL     Uvođenje novog argumenta


Metode supstitucije

Izračunajte integrale:

a)
$ \displaystyle\int \frac{ dx}{x-a}$ ,

b)
$ \displaystyle\int \frac{ dx}{1+e^{x}}$ ,

c)
$ \displaystyle\int \frac{\sin \sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{x^{2}}} dx$ ,

d)
$ \displaystyle\int \frac{\cos x}{1+2\sin x} dx$ .

Rješenje. Integrale računamo svodeći zadani integral na tablični dopustivom zamjenom varijable integracije nekom funkcijom (bijekcijom) ili dopustivom zamjenom nekog analitičkog izraza novom varijablom integracije.

a)
Umjesto $ x-a$ uvodimo novu varijablu $ t$ . Potrebno je promijeniti i $  dx$ koji je u ovom slučaju jednak $  dt$ , jer je $  dt=d\left( x-a\right)
= dx$ .

\begin{displaymath}
\int \frac{ dx}{x-a}=\left\{
\begin{array}{c}
x-a=t \\
 ...
...aystyle \int \frac{ dt}{t}=\ln \left\vert x-a\right\vert +C.
\end{displaymath}

b)
Umjesto $ 1+e^{x}$ uvodimo novu varijablu $ t$ , pa vrijedi

$\displaystyle \int \frac{ dx}{1+e^{x}}$ $\displaystyle =\left\{ \begin{array}{c} 1+e^{x}=t  e^{x} dx= dt  x=\ln \l...
... \frac{\displaystyle \frac{ dt}{t-1}}{t}=\int \frac{ dt}{\left( t-1\right) t}$    
  $\displaystyle =\left\{ \begin{array}{c} \displaystyle \frac{1}{\left( t-1\right) t}=\frac{A}{t}+\frac{B}{t-1}  A=-1  B=1 \end{array} \right\}$    
  $\displaystyle =\int \frac{1}{t-1} dt-\int \frac{1}{t} dt=\ln \left\vert t-1\right\vert -\ln \left\vert t\right\vert +C$    
  $\displaystyle =\ln e^{x}-\ln \left( 1+e^{x}\right) +C=x-\ln \left( 1+e^{x}\right) +C.$    

Osim suspstitucije u ovom zadatku korišten je i rastav na parcijalne razlomke gdje smo razlomak pod integralom $ \frac{1}{\left( t-1\right) t}$ rastavili na dva jednostavnija.

c)
Zbog pojave $ \sqrt[3]{x}$ u podintegralnom izrazu uvodimo zamjenu $ x=t^{3}$ , pa vrijedi

$\displaystyle \int \frac{\sin \sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{x^{2}}} dx$ $\displaystyle =\left\{ \begin{array}{c} x=t^{3}   dx=3t^{2} dt \end{array} \right\} =\int \frac{\sin t}{t^{2}} 3t^{2} dt$    
  $\displaystyle =3\int \sin t dt=-3\cos t+C=-3\cos \sqrt[3]{x}+C.$    

d)
Vrijedi

$\displaystyle \int \frac{\cos x}{1+2\sin x} dx$ $\displaystyle =\left\{ \begin{array}{c} 1+2\sin x=t  2\cos  dx= dt \end{array} \right\} =\int \frac{ dt}{2t}$    
  $\displaystyle =\frac{1}{2}\ln \left\vert t\right\vert +C=\frac{1}{2}\ln \left\vert 1+2\sin x\right\vert +C.$    


Neposredno integriranje     NEODREĐENI INTEGRAL     Uvođenje novog argumenta