×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Cilindrične i sferne koordinate     VIŠESTRUKI INTEGRALI     Momenti i težišta


Zamjena varijabla

U prethodnom poglavlju izveli smo dvije zamjene varijabla: iz Kartezijevih u cilindrične i iz Kartezijevih u sferne koordinate. No, problem zamjene varijabli u višestrukom integralu je općeniti problem koji ima općenito rješenje. Za trostruki integral ($ n=3$ ) postupak je dan sljedećim teoremom kojeg navodimo bez dokaza.

Teorem 4.2   Neka je zadan integral

$\displaystyle I=\iiint\limits_D f(x,y,z)  dx dy dz, \qquad D\subseteq \mathbb{R}^3,
$

i neka je funkcija $ f$ neprekidna i integrabilna na skupu $ D$ . Neka je $ D'\subseteq\mathbb{R}^3$ i neka su $ \alpha,\beta,\gamma : D'\to\mathbb{R}$ diferencijabilne funkcije za koje je preslikavanje $ p:D'\to D$ definirano s

$\displaystyle p(u,v,w)=(\alpha(u,v,w), \beta(u,v,w),\gamma(u,v,w))
$

bijekcija. Ako je Jakobijan (Jacobijeva determinanta)

$\displaystyle J(u,v,w)=\begin{vmatrix}
\displaystyle \frac{\partial \alpha}{\pa...
...\partial \gamma}{\partial w}
\end{vmatrix}\neq 0, \quad \forall (u,v,w)\in D',
$

onda je

$\displaystyle \iiint\limits_D f(x,y,z)  dx dy dz= \iiint\limits_{D'} f(\alpha(u,v,w),
\beta(u,v,w),\gamma(u,v,w)) \vert J\vert du dv dw.
$

U prethodnom teoremu varijable $ x$ , $ y$ i $ z$ mogu biti varijable u bilo kojem koordinatnom sustavu (ne nužno Kartezijevom). Zamjena varijabli se na analogan način definira i za ostale dimenzije ($ n=2$ , $ n=4$ , $ n=5$ , ...).

Primjer 4.10   Kod prelaza iz Kartezijevog u sferni koordinatni sustav možemo uzeti

$\displaystyle u$ $\displaystyle =r,$ $\displaystyle \alpha(r,\theta,\varphi )$ $\displaystyle =r\sin\theta \cos \varphi ,$    
$\displaystyle v$ $\displaystyle =\theta,$ $\displaystyle \beta(r,\theta,\varphi )$ $\displaystyle =r\sin\theta \sin \varphi ,$    
$\displaystyle w$ $\displaystyle =\varphi ,$ $\displaystyle \gamma(r,\theta,\varphi )$ $\displaystyle =r\cos \theta.$    

Nadalje, ako je $ D=\mathbb{R}^3$ onda je $ D'=[0,\infty]\times [0,\pi]\times
[-\pi,\pi]$ . Iz definicije sfernih koordinata slijedi da je preslikavanje

$\displaystyle p:D'\to D, \qquad p(r,\theta,\varphi )=(x,y,z),
$

bijekcija. Funkcije $ \alpha$ , $ \beta$ i $ \gamma$ su diferencijabilne, a Jakobijan glasi

$\displaystyle J=\begin{vmatrix}\displaystyle \frac{\partial \alpha}{\partial r}...
...ta\cos\varphi \\
\cos\theta & -r\sin\theta & 0
\end{vmatrix}= r^2\sin\theta.
$

Konačno, zbog $ \theta\in[0,\pi]$ je $ \sin\theta\geq 0$ pa je

$\displaystyle \vert J\vert=\vert r^2\sin\theta\vert=r^2\sin\theta.
$

Zadatak 4.2   Izvedite Jakobijan za cilindrične koordinate.

Primjer 4.11   Za $ n=2$ teorem 4.2 vrijedi tako što jednostavno zanemarimo treću varijablu pa Jakobijan postaje determinanta drugog reda. Na primjer, za prelaz iz Kartezijevih u polarne koordinate vrijedi

$\displaystyle x$ $\displaystyle =r\cos\varphi \equiv\alpha(r,\varphi ),$    
$\displaystyle y$ $\displaystyle =r\sin\varphi \equiv\beta(r,\varphi ).$    

Stoga je

$\displaystyle J=\begin{vmatrix}
\displaystyle \frac{\partial \alpha}{\partial r...
...trix}\cos\varphi & -r\sin\varphi \sin\varphi &r\cos\varphi
\end{vmatrix}=r
$

pa, zbog $ r\geq 0$ , vrijedi $ \vert J\vert=r$ .


Cilindrične i sferne koordinate     VIŠESTRUKI INTEGRALI     Momenti i težišta